Πελαγίδης: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα

Πελαγίδης: Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα

Σημαντική ανθεκτικότητα εν μέσω γενικευμένης αβεβαιότητας εμφανίζει η ελληνική οικονομία αφενός σε ό,τι αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ, αφετέρου αναφορικά με τα επιμέρους μεγέθη, όπως δήλωσε ο υπουργός Οικονομικών, Θεόδωρος Πελαγίδης, σχολιάζοντας τα αποτελέσματα των εθνικών λογαριασμών α’ τριμήνου που δημοσιεύθηκαν νωρίτερα από την ΕΛΣΤΑΤ.

Αναλυτικά, η δήλωση του υπουργού:

«Σε ένα δυσμενές και αβέβαιο διεθνές οικονομικό περιβάλλον, δημοσιεύθηκαν σήμερα τα αποτελέσματα των Εθνικών Λογαριασμών του 1ου τριμήνου 2023. Η ελληνική οικονομία συνεχίζει να παρουσιάζει σημαντική ανθεκτικότητα, τόσο όσον αφορά την εξέλιξη του ΑΕΠ, όσο και εις ό,τι αφορά κυρίως ορισμένα επιμέρους μεγέθη του.

Με βάση τα διαθέσιμα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν (ΑΕΠ) σε όρους όγκου κατά το 1ο τρίμηνο 2023 παρουσίασε αύξηση κατά 2,1%. Η αύξηση ήταν σημαντική τόσο στην ιδιωτική κατανάλωση (αύξηση κατά 2,3%) όσο και στις επενδύσεις παγίου κεφαλαίου (αύξηση κατά 8,2%).

Το σημαντικότερο όμως αποτέλεσμα είναι οι θετικές εξελίξεις στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Πιο συγκεκριμένα, οι εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν αύξηση κατά 8,9% σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022, ενώ οι εισαγωγές αγαθών και υπηρεσιών παρουσίασαν χαμηλότερη αύξηση, κατά 5,6%, σε σχέση με το 1ο τρίμηνο του 2022.

Ιδιαιτέρως, οι εξαγωγές αγαθών αυξήθηκαν κατά 10,6%, ενώ οι εισαγωγές αγαθών αυξήθηκαν μόνον κατά 3,2%. Οι θετικές αυτές εξελίξεις σημειώνονται παρά το ότι η δαπάνη της ελληνικής οικονομίας αναπτύσσεται ταχύτερα από εκείνη των εμπορικών της εταίρων. Καταδεικνύει δε μια σημαντική πρόοδο στην ανταγωνιστικότητα των εγχωρίως παραγομένων αγαθών.

Οι κυριότερες συνιστώσες του ΑΕΠ (επενδύσεις, εξαγωγές, κατανάλωση) σημειώνουν σημαντική άνοδο και αναδεικνύουν τις προϋποθέσεις ισχυρότερης οικονομικής μεγέθυνσης της Ελληνικής Οικονομίας σε σχέση με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο για το 2023.

Οι επιδόσεις αυτές σημειώνονται μάλιστα παρά τη (α) συγκυριακή μεταβολή των αποθεμάτων, η οποία οδηγεί σε μείωση του συνολικού ακαθάριστου σχηματισμού κεφαλαίου κατά 0,7%, όταν ο ακαθάριστος σχηματισμός παγίου κεφαλαίου αυξήθηκε κατά 8,2%, και (β) την αναθεώρηση για την εκτίμηση του ρυθμού μεγέθυνσης του 1ου τριμήνου του 2022 σε 7,8% από 7,5%, γεγονός το οποίο δημιουργεί “αρνητική επίδραση βάσης” στον υπολογισμό του ΑΕΠ του 1ου τριμήνου 2023».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ