Κούρεμα ενοικίου: Τι ισχύει στην αποζημίωση Covid όταν υπάρχει υπεκμίσθωση

Κούρεμα ενοικίου: Τι ισχύει στην αποζημίωση Covid όταν υπάρχει υπεκμίσθωση

Στα μέσα Μαρτίου αναρτήθηκε στην σελίδα taxisnet του κάθε φορολογούμενου και συγκεκριμένα στην εφαρμογή των προσωποποιημένων ειδοποιήσεων (εκεί που βλέπουμε τα τέλη κυκλοφορίας ή τους λαχνούς αποδείξεων) ανάλυση των δηλώσεων covid που έχουν υποβληθεί για το 2020 και τους λόγους για τους οποίους δεν έχει δοθεί στον ιδιοκτήτη η αποζημίωση που αναλογεί.

Εκεί πολλοί ιδιοκτήτες είχαν μια πολύ δυσάρεστη έκπληξη. Σε όσα από τα ακίνητά τους η επιχείρηση – μισθωτής προχώρησε σε οποιουδήποτε είδους υπεκμίσθωση, τότε ειδοποιούνται ότι δεν έλαβαν την αποζημίωση λόγω του γεγονότος αυτού. Αυτό δυστυχώς έχει δημιουργήσει τεράστιο πρόβλημα σε πολλούς εκμισθωτές αλλά και στη σχέση τους με τους μισθωτές, καθώς θεωρούν εσφαλμένα ότι η πράξη του μισθωτή τους στερεί την αποζημίωση.

H εγκύκλιος

Αναζητώντας τι ορίζει σχετικά η εγκύκλιος Ε-2060 με θέμα «Πρόσθετες διευκρινίσεις για ζητήματα που άπτονται της υποβολής της δήλωσης Covid» διαβάζουμε ότι «στην περίπτωση υπεκμίσθωσης δικαιούχος των μέτρων στήριξης δύναται να είναι μόνο ο υπεκμισθωτής». Αυτό οδηγεί πολλούς στο λανθασμένο συμπέρασμα ότι ο νόμος ορίζει ότι αν υπάρχει υπεκμισθωτής, μόνο αυτός δικαιούται την αποζημίωση. Ισχύει όμως αυτό; Όχι. Αυτό που λέει η εγκύκλιος είναι ότι σε περίπτωση που ο υπεκμισθωτής δικαιούται την αποζημίωση, το δικαίωμα αυτό δεν μετακυλίεται και στον εκμισθωτή. Αν όμως ο μισθωτής έχει τις προϋποθέσεις ο ίδιος, τότε δικαιούται την έκπτωση και συνακόλουθα ο εκμισθωτής δικαιούται την αποζημίωση.

Η ερμηνεία

Τα παραπάνω συνάγονται αν δεν σταματήσουμε στην φράση «δικαιούχος των μέτρων στήριξης δύναται να είναι μόνο ο υπεκμισθωτής» αλλά συνεχίσουμε παρακάτω, όπου αναγράφεται ότι «με την επιφύλαξη της συνδρομής των προϋποθέσεων μείωσης του μισθώματος και στο πρόσωπο του υπεκμισθωτή για επαγγελματική του εγκατάσταση, οπότε κατ' ανάλογη εφαρμογή δικαιούχος των μέτρων στήριξης είναι και ο εκμισθωτής για τη μίσθωση αυτή. Ο εκμισθωτής θα πρέπει στην περίπτωση αυτή να αποστείλει ηλεκτρονικό μήνυμα στη διεύθυνση [email protected], προκειμένου να του παρασχεθούν οδηγίες»

Τι πρέπει να κάνουν οι ενδιαφερόμενοι

Αυτό λοιπόν που ισχύει δεν είναι ότι αν υπάρχει υπεκμίσθωση ο ιδιοκτήτης δεν δικαιούται την αποζημίωση και ο μισθωτής την έκπτωση. Αυτό που ισχύει ότι σε περίπτωση υπεκμίσθωσης, η ΑΑΔΕ δεν προχώρησε αυτόματα στην αποζημίωση του ιδιοκτήτη, γιατί θέλει να ελέγξει ότι πράγματι συντρέχουν οι προϋποθέσεις.

Για το λόγο αυτό οι ιδιοκτήτες που δεν έχουν πάρει ακόμα την αποζημίωση, θα πρέπει να στείλουν μήνυμα στη διεύθυνση [email protected]. Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι θα βοηθήσει πολύ αν στο μήνυμα αυτό επισυναφθεί η εικόνα μητρώου του μισθωτή που αποδεικνύει ότι στη συγκεκριμένη διεύθυνση τηρεί επαγγελματική εγκατάσταση και ότι ο κύριος ΚΑΔ ή ο ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα, ανήκει στη λίστα με τους πληττόμενους ΚΑΔ. Επίσης θα βοηθήσει να γίνεται επίκληση των σχετικών διατάξεων.

Παραπομπές

Ακολουθούν οι εγκύκλιες αποφάσεις στις οποίες ορίζεται ότι δικαιούχος της αποζημίωσης είναι και ο εκμισθωτής στην περίπτωση που ο μισθωτής δικαιούται την έκπτωση μισθώματος για επαγγελματική εγκατάσταση.

  1. Α.1228/14-10-2020, όπως τροποποιήθηκε με την Α. 1059/2021, άρθρο 1 παράγραφος 4. Το ίδιο οριζόταν και στην αρχική μορφή της εγκυκλίου (ΦΕΚ 4582 στην παράγραφο 3 του άρθρου 1)
  2. Στην εγκύκλιο Α.1003/11-01-2021 (όπως τροποποιήθηκε με την Α. 1011/20-01-2021) στο άρθρο 2 που ορίζονται οι δικαιούχοι, αναφέρονται και οι μισθωτές και οι υπεκμισθωτές, χωρίς να γίνεται καμία αναφορά ότι η ύπαρξη υπεκμίσθωσης στερεί οποιοδήποτε δικαίωμα έκπτωσης του μισθώματος από τον μισθωτή και συνακόλουθα στερεί το δικαίωμα αποζημίωσης από τον εκμισθωτή.
  3. Ε.2060/18-03-2021 περίπτωση α) παραγράφου 2.

"Ο Αγαμέμνονας Σταυρόπουλος, Λογιστής - Φοροτεχνικός Α' τάξης είναι μέτοχος και υπεύθυνος λογιστής της εταιρείας New Accounts A.E."

Άλλα άρθρα του Αγαμέμνονα Σταυρόπουλου στο fpress.gr

Αποποίηση ευθύνης: Το περιεχόμενο και οι πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη στήλη προσφέρονται προς τους επισκέπτες/τριες/χρήστες/τριες της αποκλειστικά και μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς, δεν δύνανται σε καμιά περίπτωση να εκληφθούν ως προτροπή, προσφορά, άποψη, ή σύσταση της στήλης για αγορά ή πώληση οποιουδήποτε χρεογράφου και δεν συνθέτουν νομική, φορολογική, λογιστική, ή επενδυτική συμβουλή ή υπηρεσία σχετικά με την αποδοτικότητα ή καταλληλότητα οποιουδήποτε χρεογράφου ή επένδυσης. Κατά συνέπεια, δεν υφίσταται ουδεμία ευθύνη για τυχόν επενδυτικές και λοιπές αποφάσεις που θα ληφθούν με βάση τις πληροφορίες αυτές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ