Αποστόλης Αλωνιάτης

Στο δρόμο για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Στο δρόμο για τα ηλεκτρονικά βιβλία

Μέσα σε όλα που τρέχουν αυτόν τον καιρό, έχουμε και την προσαρμογή των επιχειρήσεων στα ηλεκτρονικά βιβλία. Η συζήτηση για τα Ηλεκτρονικά Βιβλία ξεκίνησε στα τέλη του 2018, με στόχο την ενημέρωση της ΑΑΔΕ για τα τιμολόγια που εκδίδουν οι επιχειρήσεις. Η καινοτομία του εγχειρήματος ήταν η αποστολή των τιμολογίων από την μία μόνο πλευρά, δηλαδή μόνο από τον εκδότη. Με αυτό τον τρόπο δεν θα υπήρχαν οι αποκλίσεις στις Συγκεντρωτικές Καταστάσεις Πελατών Προμηθευτών (ΜΥΦ ή ΚΕΠΥΟ), που παρουσιάζονται στο ισχύων σήμερα σύστημα, που είναι δυσλειτουργικό ξεπερασμένο και αναποτελεσματικό.

Ο κύριος και άμεσος στόχος ήταν και είναι ο έλεγχος του ΦΠΑ, μιας και τα τιμολόγια του εκδότη διαμορφώνουν τα έσοδα του, αλλά και αποτελούν τα έξοδα για τον λήπτη του τιμολογίου, με αποτέλεσμα να υπάρχει άμεσα διασταύρωση των υποβαλλόμενων δηλώσεων ΦΠΑ με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία, από την ΑΑΔΕ, πρώτα για την είσπραξη του ΦΠΑ, αλλά και για τους άλλους παρακρατούμενους φόρους που πρέπει να αποδώσει η επιχείρηση.

Στο βάθος όμως του όλου project, κρύβεται η φάκα που δεν είναι άλλη από την συγκέντρωση όλων εκείνων των στοιχείων που χρειάζεται η διοίκηση για να υλοποίηση τη μέθοδο ελέγχου από το γραφείο, μιας και η επιχείρηση θα «ανεβάζει», όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζεται η ΑΑΔΕ για να προβεί σε έλεγχο χωρίς να χρειαστούν οι υπάλληλοι της να πάνε στην επιχείρηση και μάλιστα με το κατάλληλο λογισμικό θα γίνεται και αυτόματα ο έλεγχος πρωτογενώς μέσα από τις αποκλίσεις . Στην συνέχεια οι ελεγκτές θα αξιοποιούν τα πρώτα ευρήματα του έλεγχου για τις υπόλοιπες διαδικασίες, και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση θα κάνουν αυτό που γνωρίζουν.

Δυο είναι τα στοιχεία που συνηγορούν στα παραπάνω.

α) ότι το project εκπονείται από την Διεύθυνση Ελέγχων

β) ότι τα στοιχεία που ζητούνται είναι αυτά που περιγράφονται στις αποφάσεις για τις ελεγκτικές διαδικασίες και που ακολουθούνται στον έλεγχο των επιχειρήσεων. (ΠΟΛ.1124/18.6.2015 και ΠΟΛ.1036/9.3.2017, που αφορούν τον έλεγχο στα διπλογραφικά βιβλία, ΠΟΛ.1293/23.7.2019 που αφορά τον έλεγχο για τα απλογραφικά βιβλία).

Στις αρχικές παρουσιάσεις υπήρχε και η online αποστολή του Δελτίου Αποστολής (ή «Παραστατικό Διακίνησης» ή «Συνοδευτικό Διακίνησης Αποθεμάτων» ή «Έγγραφο διακίνησης μη τιμολογηθέντων αποθεμάτων» ή «Συγκεντρωτικό δελτίο διακίνησης»)

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό πριν από την έναρξη της διακίνησης το παραστατικό θα λαμβάνει αριθμό από την ΑΑΔΕ, ο οποίος θα το ακολουθεί σε όλη την διακίνηση και θα είναι το αναγνωριστικό του. (Αν σας θυμίζει ηλεκτρονική θεώρηση, απλά έχετε μεγάλη φαντασία).

Το σχέδιο για την σήμανση του Δελτίου Αποστολής εγκαταλείφθηκε προς το παρόν, θα δούμε τι μέλλει γενέσθαι για αργότερα.

Νομοθετικό πλαίσιο

Το νομοθετικό πλαίσια, άρχισε να διαμορφώνεται με το άρθρο 30 του Ν. 4646/12.12.2019 (ΦΕΚ Α' 201/12-12-2019)

«Προσθήκη άρθρου 15 Α στον ΚΦΔ για την ηλεκτρονική διαβίβαση δεδομένων στην ΑΑΔΕ

 1. Μετά το άρθρο 15 του ν.4174/2013 προστίθεται νέο άρθρο 15 Α, ως εξής:

«Άρθρο 15Α

Υποχρεωτική ηλεκτρονική διαβίβαση πληροφοριών από τρίτους

«1. Οι οντότητες του άρθρου 1 του ν.4308/2014 (Α'251) υποχρεούνται να διαβιβάζουν ηλεκτρονικά στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων δεδομένα των εκδιδόμενων λογιστικών αρχείων-στοιχείων ανεξαρτήτως της μεθόδου έκδοσης αυτών, των τηρούμενων λογιστικών αρχείων-βιβλίων, των φορολογικών ηλεκτρονικών μηχανισμών, των φορολογικών μνημών και των αρχείων που δημιουργούν οι φορολογικοί ηλεκτρονικοί μηχανισμοί.»

Η ολοκλήρωση του νομοθετικού πλαισίου αναμένεται με την έκδοση αποφάσεων από την ΑΑΔΕ και το Υπουργείο Οικονομικών, αλλά και εγκυκλίων για την «ορθή και ομοιόμορφη εφαρμογή», όπως συνηθίζεται.

Η σχετική εξουσιοδότηση έχει δοθεί από τον ίδιο τον νόμο, όπως περιγράφεται στην δεύτερη παράγραφο του 30 του Ν.4646/2019.

«2. Με κοινή απόφαση του Υπουργού Οικονομικών και του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων καθορίζονται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι ειδικότερες υποχρεώσεις των οντοτήτων της παρ. 1, καθώς και κάθε άλλο θέμα, διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων των οντοτήτων της παρ.1.»

Η πρώτη απόφαση

Σύμφωνα με Δελτίο Τύπου της ΑΑΔΕ, οι επιχειρήσεις που έχουν παλαιές ταμειακές μηχανές, που δεν έχουν την δυνατότητα διασύνδεσης με τα συστήματα της, πρέπει να αποσυρθούν μέχρι της 31 Μαΐου 2020. Πιο συγκεκριμένα:

«Αθήνα, 17 Ιανουαρίου 2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αποσύρονται έως 31/05/2020 ταμειακές μηχανές που δεν μπορούν να συνδεθούν online με την ΑΑΔΕ

Σε ακόμα ένα σημαντικό βήμα για την υλοποίηση της διαβίβασης σε πραγματικό χρόνο και για κάθε μία συναλλαγή των δεδομένων των λιανικών συναλλαγών, που διενεργούνται μέσω Φορολογικών Ηλεκτρονικών Μηχανισμών (ΦΗΜ), προχώρησε η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων.

Με απόφαση του Διοικητή της, Γιώργου Πιτσιλή, η οποία αναμένεται να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αποσύρονται οι Φορολογικοί Ηλεκτρονικοί Μηχανισμοί (ΦΗΜ), που έχουν λάβει άδειες καταλληλόλητας με τις ΠΟΛ.1234/2002 και ΠΟΛ.1135/2005 και δεν έχουν δυνατότητα διασύνδεσης για αποστολή δεδομένων στην ΑΑΔΕ.

Οι κάτοχοι των ανωτέρω ΦΗΜ υποχρεούνται να δηλώσουν, μέχρι τις 31 Μαΐου 2020, την παύση αυτών, στο TaxisNet ή στην αρμόδια ΔΟΥ, όπως αναλυτικά καθορίζεται στην εν λόγω απόφαση.»

Ποιες ταμειακές αποσύρονται:

Ο κατάλογός των μηχανών που δόθηκε στη δημοσιότητα είναι ο παρακάτω.

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

1

LD201G

15 ΠΛΩ 279/22-07-2003

2

SYNTHEX 900P

15 ΠΥΞ 280/22-07-2003

3

GI 980

15 ΠΞΘ 281/22-07-2003

4

FGL 980

15 ΠΘΕ 282/22-07-2003

5

DEM-204

15 ΠΔΣ 297/19-12-2003

6

PBM PE1

15 ΘΓ 298/22-12-2003

7

SAREMA GAS

15 ΠΑΟ 300/12-01-2004

8

PROLINE PETROL

15 ΠΘΔ 301/16-01-2004

9

ICS GAS PUMP

15 ΠΦΛ 302/20-02-2004

10

FUEL MANAGER

15 ΠΟΑ 303/26-02-2004

11

NCR REAL POS 7167

15 ΔΧΨ 304/26-02-2004

12

PBM NE1

15 ΘΖ 306/13-05-2004

13

PROLINE ERGO SPEED

15 ΔΕΨ 307/13-05-2004

14

FS MICROFISCAL PFP

15 ΠΗΦ 308/13-05-2004

15

CASIO FE5000G

15 ΕΥ 309/20-05-2004

16

SAM4S ER-350F

15 ΔΗ 310/03-06-2004

17

POSI FISCAL II/C

15 ΔΧΠ 311/03-06-2004

18

SAMSUNG FISCAL 350

15 ΔΗΧ 312/15-06-2004

19

IBM 4610-KH5 SURE MARK

15 ΠΟΒ 313/15-06-2004

20

SYNTHEX 550 ACR

15 ΣΧ 314/01-07-2004

21

ARCADIA 6010 PLUS

15 ΓΕ 315/22-07-2004

22

SAM4S ER-420M

15 ΓΩ 316/11-10-2004

23

SAM4S ER-5200

15 ΣΩ 317/11-10-2004

24

SAM4S ER-5240

15 ΧΩ 318/11-10-2004

25

LD-90 FISCAL

15 ΔΛΔ 319/08-11-2004

26

MF-EJ210

15 ΔΗΝ 320/08-11-2004

27

SYNTHEX 450 EJR

15 ΛΥ 321/16-12-2004

28

NCR REALPOS 7197

15 ΔΤΞ 322/16-12-2004

29

T EPSON 6000

15 ΔΚΓ 323/17-02-2005

30

SOLIDUS ST-50

15 ΣΔ 324/04-03-2005

31

QUORION CR30T2

15 ΘΠ 325/18-04-2005

32

JUNIOR

15 ΟΧ 326/18-04-2005

33

DL-80

15 ΝΠ 327/17-05-2005

34

PBM NE-2

15 ΘΗ 328/13-07-2005

35

HITECH 458 G

15 ΑΞ 329/02-08-2005

36

HITECH 458G-REST

15 ΕΞ 330/02-08-2005

37

PROLINE 10

15 ΩΔ 331/02-08-2005

38

DCR GIOTTO-B

15 ΡΠ 334/13-12-2005

39

DCR GIOTTO

15 ΡΓ 335/13-12-2005

40

SAREMA XT-NEW

15 ΗΖ 336/13-12-2005

41

SHARP ER-A227G

15 ΣΗ 337/20-12-2005

42

DR 570 LT

15 ΔΡ 338/20-12-2005

43

LD 628 FISCAL

15 ΛΕ 339/20-12-2005

44

ASTERIAS DCR MICROTHERM

15 ΔΒ 340/09-02-2006

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

45

ASTERIAS DCR LADYTHERM

15 ΔΛ 341/09-02-2006

46

ICS ELEGANT

15 ΚΗ 342/16-02-2006

47

ICS EXTRA

15 ΚΘ 343/02-03-2006

48

ADMATE PLUS+

15 ΦΒ 344/17-05-2006

49

SAM4S ER-380

15 ΔΩ 345/17-05-2006

50

DPS S-2020

15 ΤΨ 346/12-07-2006

51

DPS S-2020R

15 ΣΖ 347/12-07-2006

52

MERCURY 130F

15 ΦΗ 348/12-07-2006

53

EURO-2100

15 ΝΛ 349/06-09-2006

54

EURO-2100MP

15 ΚΜ 350/06-09-2006

55

i-POS

15 ΒΤ 351/06-09-2006

56

EUROSHOP 258

15 ΤΦ 352/27-10-2006

57

D.P.S. S-700

15 ΤΩ 353/03-11-2006

58

EUROSMART 258

15 ΒΖ 354/03-11-2006

59

ZIP 258

15 ΒΨ 355/03-11-2006

60

ICS EASY FISCAL

15 ΔΥΓ 356/29-11-2006

61

ICS ELEGANT PLUS

15 ΦΥ 357/29-11-2006

62

CASIO FE-811

15 ΩΒ 361/15-02-2007

63

PROLINE COSMOS B

15 ΦΨ 362/15-02-2007

64

PROLINE COSMOS Α

15 ΥΚ 363/15-02-2007

65

IS-1

15 ΣΘ 364/15-02-2007

66

ER-2500

15 ΘΙ 365/22-02-2007

67

CASH 3500

15 ΠΘ 366/22-03-2007

68

NATIONAL OPALINA

15 ΨΩ 367/22-03-2007

69

NATIONAL OPALINA RS

15 ΩΧ 368/22-03-2007

70

D.P.S. S-800

15 ΨΑ 369/22-03-2007

71

EURO-200TX

15 ΘΡ 370/21-06-2007

72

MERCURY 140F

15 ΦΖ 371/21-06-2007

73

PALMAR PLUS

15 ΩΖ 373/02-08-2007

74

INFO CARINA

15 ΨΒ 374/02-08-2007

75

ASTERIAS SERENE

15 ΔΧ 376/02-08-2007

76

ASTERIAS SUPER 2200

15 ΘΣ 377/02-08-2007

77

QUORION CR 1222

15 ΠΖ 378/21-01-2008

78

GTM-100

15 ΣΙ 379/21-01-2008

79

CASIO TE-300F

15 ΧΒ 380/21-01-2008

80

OLIVETTI CRF 100

15 ΙΓ 381/21-01-2008

81

TOSHIBA FISCAL

15 ΚΩ 382/21-01-2008

82

ASTERIAS SERENA PLUS

15 ΨΔ 383/28-01-2008

83

MF-EJ320

15 ΔΑΖ 384/13-03-2008

84

SAM4S ER-260BF

15 ΛΧ 385/13-03-2008

85

FPU-EJ

15 ΔΝΧ 386/13-03-2008

86

CASH 2100

15 ΓΚ 387/13-03-2008

87

SAREMA SUPERAMERICA

15 ΛΗ 388/13-03-2008

88

ER-497G

15 ΓΑ 389/15-05-2008

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

89

SOLIDUS ST-500

15 ΣΞ 390/15-05-2008

90

PBM NE-3

15 ΠΞ 391/15-05-2008

91

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB3α

15 ΔΘΚ 392/15-05-2008

92

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5β

15 ΔΛΒ 393/15-05-2008

93

IBM 4610 SUREMARK MODEL GR3γ

15 ΔΨΓ 394/15-05-1908

94

IBM 4610 SUREMARK MODEL GB5δ

15 ΔΩΓ 395/15-05-2008

95

SATURNO

15 ΨΕ 396/15-05-2008

96

D.P.S. Open Cash

15 ΦΤ 397/10-07-2008

97

TEPSON TM-81F

15 ΔΒΝ 398/10-07-2008

98

LINEA

15 ΘΤ 399/10-07-2008

99

NESSO

15 ΨΖ 400/10-07-2008

100

ICS MICROPOS PLUS

15 ΓΖ 401/10-07-2008

101

ARCADIA III

15 ΣΥ 402/22-10-2008

102

WISDOR CRD81

15 ΓΘ 403/22-10-2008

103

AS220 FISCAL AEPSON

15 ΑΨ 404/22-10-2008

104

NORIKO N-58

15 ΓΙ 405/22-10-2008

105

ER-357G

15 ΓΞ 406/16-12-2008

106

MF-EJ210A

15 ΔΛΟ 408/16-12-2008

107

ADMATE CRF 500

15 ΦΘ 409/12-05-2009

108

CASH 2300

15 ΠΦ 410/12-05-2009

109

NORIKO A-28

15 ΘΛ 411/26-06-2009

110

NORIKO A-38

15 ΦΝ 412/26-06-2009

111

ACLAS CR68AF

15 ΛΓ 413/26-06-2009

112

DCR NOZOMI

15 ΣΦ 414/26-06-2009

113

NORMA

15 ΓΟ 416/30-09-2009

114

DCR SERENE ENERGY

15 ΣΨ 417/30-09-2009

115

EPSON FP-81F

15 ΓΠ 419/30-09-2009

116

CASIO FE-5100 G

15 ΓΨ 420/26-11-2009

117

SAM4S ER-230F

15 ΘΧ 422/26-11-2009

118

CARAT FAVOURITE

15 ΛΖ 425/26-11-2009

119

ST 51

15 ΦΙ 427/31-03-2010

120

QUORION CR 28

15 ΠΩ 429/11-05-2010

121

DR-570-LT V2

15 ΘΩ 430/11-05-2010

122

PROLINE ERGOSPEED II

15 ΔΒΩ 433/28-05-2010

123

CARAT MOBILE

15 ΒΔ 434/28-05-2010

124

POCKET +

15 ΒΞ 435/28-05-2010

125

ER-A285G

15 ΘΨ 437/04-06-2010

126

WISDOR CRL

15 ΗΩ 438/04-06-2010

127

PROLINE 20

15 ΨΚ 439/04-05-2010

128

HITEC PLUS

15 ΨΛ 440/04-06-2010

129

HITEC PLUS - E

15 ΩΗ 441/04-06-2010

130

SAREMA DI50 / EJ

15 ΨΘ 442/15-06-2010

131

NCR REAL POS 7167-2011

15 ΔΖΓ 443/15-06-2010

132

DL - 90 EXPRESS

15 ΩΤ 444/15-06-2010

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

133

DCR MY CASH 27

15 ΨΗ 445/25-06-2010

134

ER - A295G

15 ΛΚ 446/25-06-2010

135

RBS - MERCAT0

15 ΩΣ 447/25-06-2010

136

INFO CARINA PLUS

15 ΨΧ 448/25-06-2010

137

GTM - 200

15 ΨΙ 450/02-07-2010

138

ICS ELEGANT II

15 ΨΤ 451/02-07-2010

139

SCIROCCO PLUS

15 ΩΥ 452/02-07-2010

140

NORMA MOBILE

15 ΩΝ 453/02-07-2010

141

INFO CARINA i28

15 ΜΩ 457/19-07-2010

142

SAM 4S ER-420 MF

15 ΩΟ 458/19-07-2010

143

PE - 2

15 ΛΙ 459/28-07-2010

144

ICS EXTRA II

15 ΟΠ 460/28-07-2010

145

ADMATE PLUS II

15 ΜΘ 462/28-07-2010

146

MERCURY 230F

15 ΔΝ 463/28-07-2010

147

DPS S-710

15 ΩΨ 465/07-10-2010

148

OLIVETTI CRF 300

15 ΘΦ 466/07-10-2010

149

LINDOS PORTABLE

15 ΨΠ 468/25-11-2010

150

Posi Fiscal III

15 ΔΘΥ 469/28-12-2010

151

IBM 4610 Suremark Model KB3

15 ΔΛΣ 470/28-12-2010

152

SAREMA GRILLO / EJ

15 ΟΞ 471/16-02-2011

153

HITEC REST PLUS

15 ΚΞ 472/07-04-2011

154

OLIVETTI CRF 200

15 ΙΨ 473/07-04-2011

155

DATECS CTR400

15 ΘΞ 474/26-05-2011

156

SAM4S ER-380F

15 ΖΘ 476/30-06-2011

157

i-POS PLUS

15 ΖΩ 477/21-07-2011

158

CASIO TE-350F

15 ΩΛ 478/21-07-2011

159

DPS NEON

15 ΚΨ 479/06-10-2011

160

DCR EasyJ 58

15 ΩΚ 480/06-10-2011

161

DATECS CTR200

15 ΨΦ 481/06-10-2011

162

SAM4S ER-430M

15 ΡΣ 482/06-10-2011

163

QUORION QMP50

15 ΩΠ 485/28-12-2011

164

INFO CARINA NET

15 ΟΘ 486/29-03-2012

165

ACR ER-460EJ

15 ΟΣ 487/25-04-2012

166

KOSMOLINE PLUS

15 ΛΘ 488/25-04-2012

167

DCR NOZOMI II

15 ΨΡ 489/31-10-2012

168

KOSMOLINE

15 ΨΣ 490/31-10-2012

169

MF - EJ320A

15 ΔΨΝ 491/31-10-2012

170

MF - EJ210B

15 ΔΧΛ 492/31-10-2012

171

PBM NE-5

15 ΧΘ 493/15-11-2012

172

IBM 4610 SureMark Model GB3μ

15 ΔΨΜ 494/15-11-2012

173

IBM 4610 SureMark Model GR3τ

15 ΔΥΣ 495/15-11-2012

174

RBS MERCATO II

15 ΨΥ 496/15-01-2013

175

TEPSON - 6000 PLUS

15 ΔΡΦ 497/27-05-2013

176

SAREMA POINT / EJ

15 ΝΨ 498/12-06-2013

Α/Α

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΦΗΜ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ

177

IBM 4610 SureMark Model ΚΒ3γ

15 ΔΖΠ 499/13-11-2013

178

IBM 4610 SureMark Model GB3ε

15 ΔΚΡ 500/13-11-2013

179

IBM 4610 SureMark Model GR3ι

15 ΔΧΕ 501/13-11-2013

Τι είναι τα Ηλεκτρονικά Βιβλία;

Πολύ μπερδεύουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση με τα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

Η ηλεκτρονική τιμολόγηση έχει σχέση με την έκδοση των παραστατικών και όχι με την ενημέρωση της ΑΑΔΕ με τα εκδιδόμενα παραστατικά και όχι μόνο.

Για την ενημέρωση των Ηλεκτρονικών Βιβλίων η ΑΑΔΕ έχει δημιουργήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα MyDATA: (my Digital Accounting & Tax Application) ή «Η Ψηφιακή μου Λογιστική & Φορολογική Εφαρμογή».

Είναι η πλατφόρμα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων της ΑΑΔΕ, στην οποία:

 • παρακολουθείται το σύνολο των συναλλαγών εσόδων / εξόδων των επιχειρήσεων και λοιπών οντοτήτων που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα (ΕΛΠ) και
 • απεικονίζεται το λογιστικό και φορολογικό αποτέλεσμα των επιχειρήσεων, όπως προκύπτει από τα δεδομένα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων, για όλες τις Επιχειρήσεις και λοιπές οντότητες που τηρούν Λογιστικά Αρχεία κατά τα ΕΛΠ και σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις του νόμου.

Στόχος είναι να δημιουργηθούν στο MyDATA δυο βιβλία:

 • Το Βιβλίο Αναλυτικών Εγγραφών (Αναλυτικό Βιβλίο), όπου καταχωρείται η Σύνοψη των Παραστατικών εσόδων / εξόδων των Επιχειρήσεων, γίνεται ο χαρακτηρισμός των συναλλαγών και διενεργούνται οι αναγκαίες λογιστικές εγγραφές τακτοποίησης για τον προσδιορισμό του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε έτους και
 • Το Βιβλίο Συνοπτικής Απεικόνισης (Συνοπτικό Βιβλίο), όπου εμφανίζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της Επιχείρησης σε μηνιαία και ετήσια βάση

Η συμπλήρωση των στοιχείων που χρειάζονται για να ενημερωθούν τα στοιχεία στα δυο βιβλία διαβιβάζονται από τις επιχειρήσεις ως εξής:

Εκδότης:

Ο Εκδότης υποχρεούται να διαβιβάζει τις Συνόψεις όλων των Παραστατικών που εκδίδει (B2B-B2G-B2C). Ειδικότερα:

 • τα Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς Λήπτες (B2B-B2G) που τα στοιχεία ταυτοποίησης τους αναγράφονται σε αυτά (κατά βάση τα Τιμολόγια Πώλησης ημεδαπής / αλλοδαπής ) κατά ΕΛΠ
 • τα μη Αντικριζόμενα Παραστατικά του, δηλαδή τα παραστατικά που εκδίδει προς ιδιώτες ημεδαπής / αλλοδαπής (B2C) των οποίων τα στοιχεία ταυτοποίησης δεν αναγράφονται σε αυτά

Λήπτης:

Ο Λήπτης υποχρεούται να διαβιβάζει Σύνοψη:

 • των μη Αντικριζόμενων Παραστατικών που λαμβάνει. Πρόκειται για παραστατικά εξόδων του, για τα οποία έχουν εκδοθεί στοιχεία λιανικής πώλησης, ημεδαπής / αλλοδαπής
 • των Αντικριζόμενων Παραστατικών που έχει λάβει, είτε από Εκδότη αλλοδαπής, είτε από Εκδότη ημεδαπής που δεν διαβίβασε τη σχετική Σύνοψη μέσα στην προβλεπόμενη προθεσμία (είναι η μόνη περίπτωση που το τιμολόγιο δεν το «ανεβάζει» ο εκδότης αλλά ο λήπτης του παραστατικού).

Τι διαβιβάζουν όλες οι Επιχειρήσεις:

Α) Χαρακτηρισμός Συναλλαγών

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν Χαρακτηρισμό Συναλλαγών για τα Παραστατικά που έχουν εκδώσει και έχουν λάβει.

Σκοπός του Χαρακτηρισμού είναι η ορθή λογιστική απεικόνιση των συναλλαγών στα Ηλεκτρονικά Βιβλία.

Ο Χαρακτηρισμός Συναλλαγών περιλαμβάνει:

α) την κατάταξη των συναλλαγών εξόδων σε αγορές – έξοδα – πάγια κ.ά.

β) την κατάταξη των συναλλαγών εσόδων σε πωλήσεις αγαθών – υπηρεσιών – παγίων κ.ά.

Σημείωση: Ανάλογα με τον τρόπο διαβίβασης που θα επιλέξει η Επιχείρηση, ο Χαρακτηρισμός των Εσόδων μπορεί να γίνεται:

 • είτε κατά τη διαβίβαση της Σύνοψης του Παραστατικού (αποστολή του παραστατικού στο MyDATA)
 • είτε εκ των υστέρων, μεμονωμένα ή μαζικά.

Ο Χαρακτηρισμός των Εξόδων γίνεται πάντοτε εκ των υστέρων.

Σημείωση: Ο χαρακτηρισμός των παραστατικών είναι αναγκαίος, τόσο στα παραστατικά πωλήσεων όσο και στα παραστατικά δαπανών.

Στην πρώτη περίπτωση με το Τιμολόγιο Πώλησης μπορεί η επιχείρηση να πουλάει αγαθά και εμπορεύματα , αλλά παράλληλα με το ίδιο παραστατικό να πουλήσει και ένα πάγιο.

Στην δεύτερη περίπτωση μπορεί το τιμολόγιο να αφορά εμπορεύματα, πρώτες και βοηθητικές ύλες, πάγια ή σε ένα τιμολόγιο αγοράς να υπάρχουν π.χ. εμπορεύματα και πάγια.

Β) Λογιστικές Εγγραφές Τακτοποίησης

Όλες οι Επιχειρήσεις διαβιβάζουν δεδομένα των λογιστικών εγγραφών που διαμορφώνουν τη λογιστική και φορολογική τους βάση, για την εξαγωγή του λογιστικού και φορολογικού αποτελέσματος κάθε φορολογικού έτους.

Τα δεδομένα αυτά διαβιβάζονται αυτοματοποιημένα (μέσω διαλειτουργικότητας) ή καταχωρητικά.

Διαβιβάζονται:

 • διακριτά για τις εγγραφές μισθοδοσίας και αποσβέσεων και
 • συγκεντρωτικά για τις εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων, που διενεργούνται στο τέλος της περιόδου (τουλάχιστον μία εγγραφή για τα έσοδα και τουλάχιστον μία για τα έξοδα).

Κωδικοποιημένα παραστατικά.

Όλες οι επιχειρήσεις ανεβάζουν τα στοιχεία που απαιτούνται μέσω κωδικοποιημένων παραστατικών, με βάσει την κωδικοποίηση που έχει κάνει η διεύθυνση ελέγχων.

Σύμφωνα με την την δημοσιοποίηση αυτών που έχει γίνει μέχρι σήμερα τα παραστατικά αυτά μπορεί να είναι:

Τιμολόγιο Πώλησης

Τιμολόγιο Παροχής Υπηρεσιών

Τίτλος Κτήσης

Πιστωτικό Τιμολόγιο

Στοιχείο Αυτοπαράδοσης – Ιδιοχρησιμοποίησης

Παραστατικό Διακίνησης

Απόδειξη Παροχής Υπηρεσιών

Απόδειξη Λιανικής Πώλησης

Πιστωτικό Λιανικής Πώλησης

Συμβόλαιο (έσοδο ή έξοδο)

Ειδικό στοιχείο (απόδειξη είσπραξης/πληρωμής)

Μισθοδοσία

Αποσβέσεις

Λοιπές εγγραφές τακτοποίησης εσόδων/εξόδων.

Για παράδειγμα όπως και να ονομάσετε το στοιχείο που θα δηλώσει την πώληση αγαθών ή εμπορευμάτων Τιμολόγιο, Τιμολόγιο Πώλησης, Τιμολόγιο Πώλησης - Δελτίο Αποστολής, Δελτίο Αποστολής – Τιμολόγιο κλπ, το παραστατικό θα αποσταλεί στο MyDATA με το πρότυπο παραστατικό σαν «Τιμολόγιο Πώλησης».

Συνοπτικά:

Οι επιχειρήσεις με την εφαρμογή του MyDATA, θα πρέπει:

Να τυποποιήσουν τα παραστατικά τους

Να τα διαβιβάσουν στο MyDATA, αλλά να έχουν και την δυνατότητα να λαμβάνουν από την πλατφόρμα τα στοιχεία που έχουν διαβιβαστεί από του αντισυμβαλλόμενους.

Να χαρακτηρίσουν τα αποσταλμένα και ληφθέντα στοιχεία (συνόψεις)

Να ελέγξουν τα στοιχεία που θα ανέβουν στην πλατφόρμα MyDATA

ΜΑΡΚ

Με κάθε επιτυχημένη διαβίβαση τυποποιημένων δεδομένων παραστατικών στο Αναλυτικό Βιβλίο Εγγραφών θα χορηγείται από την ΑΑΔΕ Μοναδικός Αριθμός Καταχώρησης (ΜΑΡΚ), ανεξαρτήτως της μεθόδου διαβίβασης. Στη συνέχεια θα ενημερώνονται αυτόματα το Αναλυτικό και το Συνοπτικό Βιβλίο για κάθε επιχείρηση, ανεξαρτήτως μεθόδου τήρησης λογιστικού συστήματος (απλογραφικό - διπλογραφικό).

Ο ΜΑΡΚ είναι το αναγνωριστικό κάθε τιμολογίου ώστε να μπορούν να «μιλήσουν» μεταξύ τους ο Εκδότης , ο Λήπτης και η ΑΑΔΕ.

Διασταύρωση δεδομένων:

Μέσω της πλατφόρμας «myDATA», τα δεδομένα των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, των δηλώσεων ΦΠΑ και των δηλώσεων παρακρατούμενων φόρων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Η πρώτη αντιπαραβολή θα γίνεται την επομένη της λήξης της προθεσμίας υποβολής των κάθε είδους δηλώσεων.

Σε περίπτωση συμφωνίας δεν θα γίνεται καμία ενέργεια.

Σε περίπτωση κατ’ αρχήν ασυμφωνίας των δεδομένων, η ΑΑΔΕ θα αποστέλλει σχετικά αυτοματοποιημένα μηνύματα στις επιχειρήσεις, (ετοιμάστε email για όλες τις επιχειρήσεις), ώστε αυτές να προβούν εντός διμήνου στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες (λ.χ. διαβίβαση παραστατικού από τη λήπτρια επιχείρηση, υποβολή τροποποιητικής δήλωσης κ.λπ.).

Αμέσως μετά την πάροδο της δίμηνης προθεσμίας εναρμόνισης, τα δεδομένα των φορολογικών δηλώσεων των επιχειρήσεων θα αντιπαραβάλλονται εκ νέου με τα δεδομένα των ηλεκτρονικών βιβλίων τους.

Από τη δεύτερη αντιπαραβολή μπορεί να προκύψει:

 1. Συμφωνία.
 2. Δικαιολογημένη ασυμφωνία. Το αποτέλεσμα αυτό μπορεί να υπάρξει στις περιπτώσεις ειδικών εξαιρέσεων που προβλέπονται από τις διατάξεις (π.χ. καθεστώς άρθρου 39Β Κώδικα ΦΠΑ). Στην περίπτωση αυτή δεν θα ενεργοποιούνται διαδικασίες ελέγχου και επιβολής κυρώσεων.
 3. Αδικαιολόγητη Ασυμφωνία. Στην περίπτωση αυτή και ανάλογα με την αξιολόγηση της σοβαρότητας των αποκλίσεων, η επιχείρηση θα οδηγείται σε φορολογικό έλεγχο και επιβολή κυρώσεων. (αυτό που αναφέραμε δηλαδή στο εισαγωγικό)

Όπως είναι κατανοητό δεν μπορούν πλέον οι επιχειρήσεις να εκδίδουν τιμολόγια όποτε θέλουν αφού θα παρακολουθούνται πλέον με ηλεκτρονικό τρόπο.

Ακόμη δεν θα μπορούν να καταθέτουν ότι δηλώσεις ΦΠΑ θέλουν, αφού με το MyDATA με τη διαβίβαση της Σύνοψης Παραστατικών από τον Εκδότη ενημερώνονται αυτόματα:

Α. τα Έσοδα των δικών του Ηλεκτρονικών Βιβλίων και

Β. τα Έξοδα των Ηλεκτρονικών Βιβλίων του αντισυμβαλλόμενου λήπτη ημεδαπής.

Άρα δεν μπορούν να στείλουν ούτε μηδενικές δηλώσεις ΦΠΑ αλλά ούτε και παραποιημένες, αφού η ΑΑΔΕ θα έχει, χωρίς μεγάλη απόκλιση στο περίπου, το σύνολο του ΦΠΑ εισροών και εκροών και θα ξέρει τι να περιμένει με την περιοδική δήλωση. Για να υπάρχουν αποκλίσεις θα πρέπει να συμβαίνουν πράγματα και θάματα.

Επίσης οι επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να στείλουν φορολογικές δηλώσεις παραποιημένες μιας και , θεωρητικά, η διεύθυνση ελέγχων της ΑΑΔΕ, θα έχει στο τέλος της χρονιάς όλα τα στοιχεία και θα τα αντιπαραβάλει αυτόματα με την φορολογική δήλωση που θα παραλάβει από κάθε επιχείρηση.

Οι προθεσμίες για τη διαβίβαση των δεδομένων

Με τα όσα γνωρίζουμε μέχρι σήμερα ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των τυποποιημένων δεδομένων των παραστατικών εξετάζεται να οριστεί η 20ή ημέρα του μήνα υποβολής της δήλωσης ΦΠΑ. Δηλαδή τα δεδομένα των παραστατικών θα πρέπει να διαβιβάζονται:

- σε μηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις που τηρούν λογιστικά αρχεία με διπλογραφικό σύστημα και

- σε τριμηνιαία βάση για τις επιχειρήσεις με απλογραφικό σύστημα τήρησης.

Αν η 20ή ημέρα είναι Σάββατο, Κυριακή ή αργία, η προθεσμία θα επεκτείνεται ως την επόμενη εργάσιμη. Ως καταληκτική ημερομηνία διαβίβασης των λογιστικών εγγραφών τακτοποίησης θα οριστεί η προθεσμία υποβολής της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος.

Είναι φανερή όμως η θέληση της διοίκησης από τις προθεσμίες , στην πλήρη εφαρμογή της πλατφόρμας, να είναι την 20 ημέρα του επόμενου μήνα, δημιουργώντας σαφή προβλήματα στις εταιρίες με απλογραφικά βιβλία που σήμερα έχουν υποχρέωση να ενημερώνουν τα βιβλία τους κάθε τρίμηνο και μέχρι την υποβολή της περιοδικής δήλωσης του ΦΠΑ (30 Απριλίου, 31 Ιουλίου, 31 Οκτωβρίου και 31 Ιανουαρίου του επόμενου έτους). Δεν ξέρω τι μπορεί να σημαίνει αυτό. Ο καθένας μπορεί εύκολα να κάνει τις δικές του υποθέσεις.

Επιπτώσεις από την εφαρμογή του MyDATA

Οι επιπτώσεις δεν είναι ακόμη ξεκάθαρες, μια και θα πρέπει να δούμε την ολοκλήρωση της νομοθεσίας, όπου θα καθορίζεται ο χρόνος διαβίβασης, η έκταση εφαρμογής, οι εξαιρέσεις, οι όποιες ειδικότερες υποχρεώσεις των επιχειρήσεων, και εξαιρέσεις καθώς και κάθε άλλο θέμα, όπως διαδικασίες και λεπτομέρειες για την εφαρμογή των υποχρεώσεων αυτών.

Είναι σίγουρο ότι:

Πολλές επιχειρήσεις που είναι ακόμη στο χειρόγραφο σύστημα, ναι υπάρχουν και τέτοιες ακόμη όσο και αν σα φαίνεται περίεργο, θα πρέπει να προχωρήσουν στην μηχανοργάνωση τους για να μπορούν να «μιλούν» με την πλατφόρμα MyDATA.

Προβλήματα μπορεί να έχουν ακόμη όσες επιχειρήσεις εκδίδουν ένα σεβαστό πλήθος παραστατικών χειρόγραφα. Στη συγκεκριμένη περίπτωση ελλοχεύει ο κίνδυνος να μεταφερθούν λανθασμένα στοιχεία είτε στα βιβλία είτε στην πλατφόρμα.

Για τις υποχρεώσεις των λογιστικών γραφείων και των λογιστηρίων των επιχειρήσεων θα επανέλθουμε μόλις έχουμε ολοκληρωμένες τις υποχρεώσεις.

Επίλογος;

Είναι φανερό ο επίλογος σε όλα αυτά θα αργήσει να γραφτεί.

Ενώ μιλάμε για ένα μέτρο που, εν δυνάμει, θα μπορούσε να βοηθήσει σε ζητήματα φοροδιαφυγής, αλλά παράλληλα και στην οργάνωση και μηχανοργάνωση των επιχειρήσεων, βάζοντας την χώρα στην ψηφιακή εποχή, υπάρχει μια βιασύνη στην εφαρμογή του μέτρου που κινδυνεύει να οδηγήσει την όλη κατάσταση σε τραγέλαφο και το μέτρο να καταλήξει όπως και η διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με το taxis, που ακόμη περιμένουμε την εφαρμογή των ΠΟΛ.1220 και ΠΟΛ.1221 του 2013.

Από τη άλλη πλευρά, και αυτό το έχουμε επισημάνει και στο υπουργείο από παλιά, το θέμα δεν είναι η διασύνδεση των πάντων , και ειδικά των ταμειακών φορολογικών μηχανών, με το taxis αλλά η χρήση τους στην έκδοση φορολογικών στοιχείων, ώστε να μην αποτελούν διακοσμητικό στοιχείο σκεπασμένο με το σεμεδάκι της γιαγιάς.

Πριν την εφαρμογή του μέτρου πρέπει να ακολουθήσουν αρκετά στάδια προσαρμογής τόσο των επιχειρήσεων όσο και του κεντρικού συστήματος, που θα δέχεται τον όγκο αυτών των πληροφοριών.

Ο αιφνιδιασμός φέρνει συνήθως τα αντίθετα αποτελέσματα από αυτά που επιδιώκονται.

Για την ιστορία και μόνο η διοίκηση θέλει να λειτουργήσει το σύστημα πιλοτικά μέσα στο 2020, με μαζική αποστολή στοιχείων, κάποια στιγμή μέσα στο 2020, αλλά για όλα τα στοιχεία από 1.1.2020.

Η καθυστέρηση βέβαια από πλευράς διοίκησης δεν πρέπει να μας εφησυχάζει γιατί εδώ μπαίνει το γνωστό ρητό « των φρονίμων τα παιδιά πριν πεινάσουν μαγειρεύουν».

Έτσι και εμείς πρέπει να φροντίσουμε να κάνουμε ότι πρέπει στην οργάνωση μας για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις νέες εξελίξεις.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Σύμβουλος Διοίκησης της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Για να δείτε όλα τα άρθρα του Απόστολου Αλωνιάτη στο fpress.gr κάντε κλικ εδώ