Άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα

Άμεσες και ουσιαστικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα

Σε λίγες ημέρες ο λαός, με την ψήφο του, θα αποφασίσει σε ποιόν θα αναθέσει την ευθύνη διακυβέρνησης αυτής της χώρας και όπως σε κάθε προεκλογική περίοδο τα κόμματα τα οποία διεκδικούν την ψήφο των πολιτών παρουσιάζουν τα προγράμματά τους μέσα στα οποία βλέπουμε και τις προτεινόμενες αλλαγές στο φορολογικό σύστημα της χώρας, αλλαγές οι οποίες κοινό παρονομαστή έχουν, πάντα σύμφωνα με τα προγράμματα, την ελάφρυνση των πολιτών με χαμηλά και μεσαία εισοδήματα αλλά και την αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων, απαραίτητη για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων προβλημάτων δηλαδή τη διατήρηση των πλεονασμάτων, τη σταδιακή μείωση του δημόσιου χρέους αλλά και την άσκηση κοινωνικής πολιτικής, απαιτεί την υιοθέτηση ουσιαστικών - ριζοσπαστικών μέτρων κοινωνικά δίκαιων, άμεσα εφαρμόσιμων και με χαμηλό διαχειριστικό κόστος.

Πρέπει λοιπόν να δοθεί άμεση προτεραιότητα στη διεύρυνση της φορολογικής βάσης, διεύρυνση η οποία μπορεί να επιτευχθεί από τον περιορισμό του φαινομένου της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, πετυχαίνοντας την επιβαλλόμενη από το Σύνταγμα της χώρας μας δικαιότερη επιβολή των φόρων. Με την διεύρυνση της φορολογικής βάσης οδηγούμαστε σε ουσιαστική μείωση της συνολικής φορολογικής επιβάρυνσης με παράλληλη ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μας. Όλες οι παράνομες οικονομικές δραστηριότητες, οι οποίες φυσικά δεν αποτυπώνονται στο Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, συμβάλλουν στην απόκτηση εισοδημάτων από μια κατηγορία πολιτών, τα οποία δεν φορολογούνται με αποτέλεσμα την άνιση και άδικη αναδιανομή του πλούτου και την άνιση και άδικη φορολογική επιβάρυνση των υγιώς σκεπτόμενων πολιτών και επιχειρηματιών οι οποίοι δηλώνουν το σύνολο των εισοδημάτων τους.

Συνεπώς απαιτείται να υιοθετηθούν άμεσα μέτρα τα οποία θα καθιστούν ασύμφορη την παραοικονομία και τη φοροδιαφυγή. Ενδεικτικά, μια σειρά μέτρων τα οποία θα μπορούσαν να ληφθούν, είναι :

α) Ο υπολογισμός του φορολογητέου εισοδήματος των φυσικών προσώπων να γίνεται με έκπτωση από το ακαθάριστο εισόδημα, του συνόλου των δαπανών διαβίωσης που πραγματοποιούνται κατ’ έτος με τη χρήση χρωστικών ή/και πιστωτικών καρτών. Το όφελος θα είναι ο ουσιαστικός περιορισμός του παραεμπορίου και της φοροδιαφυγής γιατί οποιαδήποτε συναλλαγή με το παραεμπόριο ή με το παραβατικό εμπόριο θα καθίσταται φορολογικά ασύμφορη για τον καταναλωτή. Η πρόταση αυτή έχει κατατεθεί από το Ινστιτούτο Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών από το 2009, υιοθετήθηκε στην πορεία από διάφορους άλλους φορείς, αλλά κανείς από τους πολιτικούς που διοίκησαν το Υπουργείο Οικονομικών τα τελευταία δέκα χρόνια δεν μπήκε στον κόπο να την εξετάσει στο βαθμό που έπρεπε να εξετασθεί. Αν το οικονομικό επιτελείο που θα προέλθει από τις εκλογές της ερχόμενης Κυριακής μελετήσει και στη συνέχεια υλοποιήσει την πρόταση αυτή τότε κάθε πολίτης ανεξαρτήτως πηγής προέλευσης του εισοδήματός του, έχοντας πλέον ουσιαστικό φορολογικό κίνητρο, θα πραγματοποιεί τις αγορές του ή/και θα λαμβάνει τις οποιεσδήποτε υπηρεσίες από τους νόμιμους επαγγελματίες απαιτώντας και λαμβάνοντας το σχετικό φορολογικό στοιχείο, συνεπώς θα υπάρξει αύξηση των φορολογικών εσόδων αφενός από Φ.Π.Α. όπου παρατηρείται ανησυχητική μείωση και αφετέρου από τη φορολογία εισοδήματος.

β) Καθιέρωση και τήρηση αυστηρά του ηλεκτρονικού «πόθεν έσχες» σε όλα τα φυσικά πρόσωπα με ειδική δήλωση που θα συνυποβάλλεται με την ετήσια δήλωση φορολογίας εισοδήματος και θα περιγράφονται αναλυτικά όλες οι αλλαγές στην περιουσιακή κατάσταση οι οποίες επήλθαν την προηγούμενη χρονιά. Συνεπώς οποιοδήποτε εισόδημα προκύπτει συνέπεια παραβατικής συμπεριφοράς και παραμένει αφορολόγητο, επειδή στο τέλος αναλώνεται από κάποιο φυσικό πρόσωπο, με αυτόν τον τρόπο θα ανακαλύπτεται και θα φορολογείται.

γ) Ενιαία φορολογική αντιμετώπιση του καθαρού εισοδήματος από επιχειρηματικές δραστηριότητες ανεξαρτήτως νομικής μορφής άσκησης αυτής, (ατομικής ή εταιρικής).

δ) Θέσπιση φορολογικών και ασφαλιστικών κινήτρων για τη δημιουργία και διατήρηση νέων θέσεων εργασίας.

Τέλος, αν η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στις 7 Ιουλίου θεσπίσει ουσιαστικά μέτρα για τον περιορισμό της παραοικονομίας και της φοροδιαφυγής, τότε θα μπορούμε να μιλάμε για δημιουργία υγιών και όχι ματωμένων πρωτογενών πλεονασμάτων απαραίτητων για την άσκηση κοινωνικής πολιτικής και τη βαθμιαία μείωση του δημοσίου χρέους. Αν η κυβέρνηση που θα εκλεγεί στις 7 Ιουλίου, με ουσιαστικές αλλαγές στο φορολογικό σύστημα, δώσει πραγματικά κίνητρα θα αποκτήσει σύμμαχο στον αγώνα αυτό κάθε πολίτη και δεν θα βρεθεί ποτέ στην ανάγκη να λάβει άλλα πρόσθετα φοροεισπρακτικά μέτρα σαν αυτά που τα τελευταία χρόνια έφτασαν τους πολίτες και τη μικρομεσαία επιχειρηματικότητα στα όρια της καταστροφής.

*Ο κ. Γιώργος Κορομηλάς είναι Λογιστής – Φοροτεχνικός, Συγγραφέας Λογιστικών και Φορολογικών βιβλίων και Εισηγητής Λογιστικών – Φορολογικών Σεμιναρίων με χιλιάδες ώρες διδακτικής εμπειρίας. Είναι Πρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών και Φορολογικών Μελετών, τ. μέλος του Δ.Σ. της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Φοροτεχνικών Ελευθέρων Επαγγελματιών και έχει συμμετάσχει σε πολλές επιτροπές και νομοτεχνικές ομάδες εργασίας του Υπουργείου Οικονομικών.

Δείτε τα υπόλοιπα άρθρα του Γιώργου Κορομηλά στο fpress.gr ΕΔΩ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ