Ποιοι πρέπει να περάσουν από την εφορία πριν υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση

Του Αποστόλη Αλωνιάτη*

Ποιοι πρέπει να περάσουν από την εφορία πριν υποβάλλουν τη φορολογική τους δήλωση

Το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής των φορολογικών δηλώσεων θα τεθεί σε λειτουργία  στις αρχές Μαρτίου, μας διαβεβαίωναν μέχρι το τέλος του 2018, ο διοικητής της  ΑΑΔΕ και η υφυπουργός Οικονομικών. Οι δηλώσεις θα ανοίξουν προς το τέλος του Μαρτίου, είναι η  εκτίμησή μας.

Το θέμα δεν είναι πότε θα ανοίξει το σύστημα, αλλά πότε θα είναι σε λειτουργική επάρκεια, έτοιμο χωρίς προβλήματα.

Να θυμίσουμε ότι και πέρυσι το σύστημα άνοιξε, αλλά κάθε τρεις και λίγο τα ασφαλιστικά ταμεία έστελναν νέες εκκαθαρίσεις, με αποτέλεσμα να χρειαστεί αρκετοί φορολογούμενοι να στείλουν και μία και δυο τροποποιητικές δηλώσεις, εφόσον βέβαια το αντιλήφθηκαν.


Περάστε από την Δ.Ο.Υ. πριν καταθέσετε δήλωση.

Πολλοί είναι οι φορολογούμενοι που πρέπει πριν από την αποστολή της φορολογικής δήλωσης να περάσουν πρώτα από το Μητρώο της εφορίας και μετά να προσπαθήσουν να καταθέσουν την φορολογική τους δήλωση.

α) Οι νέοι που συμπλήρωσαν το 18 έτος της ηλικίας τους θα πρέπει να αποκτήσουν Αριθμό Φορολογικού Μητρώου.
Σύμφωνα με τον νόμο όλοι οι πολίτες πάνω από 18 ετών πρέπει να έχουν ΑΦΜ, άσχετα αν καταθέσουν δική τους φορολογική δήλωση ή αναγραφούν ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωση του γονέα που έχει την γονική επιμέλεια (μαθητές, φοιτητές, στρατευμένοι).
Προσοχή: Τα ενήλικα τέκνα θα πρέπει να διαθέτουν προσωπικό Α.Φ.Μ. προκειμένου να τα συμπεριλάβουμε ως εξαρτώμενα μέλη στη δήλωσή σας.

Με την ευκαιρία ας δούμε ορισμένα ακόμη θέματα που αφορούν τους υπόχρεους υποβολής δήλωσης, τα προστατευόμενα μέλη και την υποχρέωση που απορρέει για τους δεκαοκτάρηδες από τον Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (ΚΦΕ Ν.4172/2013)

 1. Ποιοι είναι υπόχρεοι για την υποβολή φορολογικής δήλωσης;

Φορολογική δήλωση υποβάλουν όσοι φορολογούμενοι:

 • Έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους μέχρι 31.12.17 και έχουν πραγματικό ή τεκμαρτό εισόδημα.
 • Έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος.
 • Τα εξαρτώμενα (προστατευόμενα) μέλη που έχουν εισοδήματα:

α) το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση, (μισθό)

β) συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο, λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

 1. Ποια θεωρούνται εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου;

Εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου θεωρούνται:

α) Ο/η σύζυγος, εφόσον δεν έχει ίδια φορολογητέα εισοδήματα οποιασδήποτε κατηγορίας (πηγής).

β) Τα άγαμα τέκνα, εφόσον είναι ανήλικα έως 18 ετών ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και φοιτούν σε σχολές ή σχολεία ή ινστιτούτα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης της ημεδαπής ή αλλοδαπής, ή είναι ενήλικα έως 25 ετών και είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα ανέργων του Οργανισμού Απασχολήσεως Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) ή υπηρετούν τη στρατιωτική θητεία τους, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

γ) Τα τέκνα του φορολογουμένου και οι αδελφοί και αδελφές των δύο συζύγων με ποσοστό νοητικής ή σωματικής αναπηρίας τουλάχιστον 67%, εφόσον είναι άγαμα, διαζευγμένα ή σε χηρεία εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 6.000,00 ευρώ.

δ) Οι ανιόντες, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

ε) Ανήλικα ορφανά από πατέρα και μητέρα που έχουν έως τρίτου βαθμού συγγένεια με τον φορολογούμενο ή τον/τη σύζυγο, εφόσον το ετήσιο φορολογητέο εισόδημά τους δεν υπερβαίνει το ποσό των 3.000,00 ευρώ.

 • Πώς φορολογείται το εισόδημα των ανήλικων τέκνων;

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα και φορολογείται στο όνομα του γονέα που ασκεί τη γονική μέριμνα.

 1. Ποιες κατηγορίες εισοδημάτων φορολογούνται στο όνομα του ανηλίκου;

Για τις ακόλουθες κατηγορίες εισοδημάτων το ανήλικο τέκνο έχει δική του φορολογική υποχρέωση, δηλαδή φορολογούνται στο όνομά του:

α) Το εισόδημα που αποκτά το ανήλικο από εργασιακή σχέση (μισθωτή εργασία κ.λπ.).

β) Οι συντάξεις που περιήλθαν στο ανήλικο τέκνο λόγω θανάτου του πατέρα ή της μητέρας του.

 1. Πότε τα ενήλικα τέκνα που κλείνουν το 18ο έτος θεωρείται ότι αποκτούν εισόδημα;

Τα ενήλικα τέκνα που μπορούν να θεωρηθούν και προστατευόμενα τέκνα, είναι υποχρεωμένα να υποβάλλουν φορολογική δήλωση όταν αποκτούν πραγματικό εισόδημα, έστω και ένα λεπτό, ή έχουν τεκμαρτό εισόδημα.

Πραγματικό εισόδημα, που μπορεί να οδηγήσει στην υποχρέωση υποβάλεις φορολογικής δήλωσης, θεωρείται και το εισόδημα από τόκους καταθέσεων, έστω και ένα λεπτό. Για το λόγο αυτό όταν ανοίγουμε λογαριασμό σε τράπεζα πρέπει εκτός από τον σπουδαστή/φοιτητή, να βάζουμε συνδικαιούχο και ένα από τους γονείς, ώστε να δηλώνει εκείνος τους τόκους καταθέσεων.

Να θυμίσουμε ότι σε περίπτωση συνδικαιούχων λογαριασμού καταθέσεων, του τόκους τους δηλώνει ως εισόδημα αυτός που πραγματικά έχει την κατάθεση και όχι όλοι οι συνδικαιούχοι.

Το τεκμαρτό εισόδημα που μπορεί να έχει ένας σπουδαστής/φοιτητής μπορεί να προέρχεται από την απόκτηση ενός αυτοκινήτου, που είναι στο όνομα του.

Δεν θεωρείται τεκμαρτό εισόδημα η κατοικία που έχει φοιτητής ή σπουδαστής σε άλλη πόλη εκτός αυτής της κύριας κατοικίας των γονέων του.

Φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτή της κύριας κατοικίας.

Έχουμε ξαναγράψει ότι σε κάθε περίπτωση η φοιτητική κατοικία σε άλλη πόλη από αυτή που είναι η κύρια κατοικία της οικογένεια του φοιτητή ή της φοιτήτριας, είναι αντικειμενική δαπάνη δευτερεύουσας κατοικίας του γονέα που έχει την γονική μέριμνα , άσχετα αν το συμβόλαιο έχει συναφθεί στο όνομα του γονέα ή στο όνομα του παιδιού.

Σε περίπτωση όμως που οι φοιτητική κατοικία είναι στην ίδια πόλη με τους γονείς, τότε ο σπουδαστής/φοιτητής έχει την υποχρέωση υποβολής δικής του δήλωσης.

 1. Πότε τα ενήλικα τέκνα άνω των 18ο που έχουν εισόδημα είναι και εξαρτώμενα μέλη.

Όπως γράψαμε αν ένα ενήλικο τέκνο άνω τον 18ο ετών, πληροί τις προϋποθέσεις να είναι εξαρτώμενο μέλος και έχει εισόδημα μέχρι 3.000 ευρώ, μπορεί να μπει και στην δήλωση του γονέα που έχει την γονική επιμέλεια.

Για παράδειγμα αν έχει εισόδημα από ενοίκια 2.400 ευρώ (12/200) τότε μπορεί να μπει και εξαρτώμενο μέλος στην δήλωση των γονέων.

 • Πως αποδεικνύουμε την ιδιότητα του εξαρτώμενου μέλους;

Τα εξαρτώμενα μέλη αναφέρονται στον πίνακα 8 του Εντύπου Φορολογίας Εισοδήματος Ε1

Για τα άγαμα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα που σπουδάζουν, απαιτείται βεβαίωση της οικείας σχολής εσωτερικού ή εξωτερικού.

Για τα άγαμα ενήλικα τέκνα που είναι άνεργα, απαιτείται βεβαίωση του Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα του, ενώ για τα στρατευμένα τέκνα υποβάλλεται σχετική βεβαίωση της στρατιωτικής υπηρεσίας. Για τα λοιπά εξαρτώμενα μέλη, απαιτούνται στοιχεία που να αποδεικνύουν την ηλικία τους και το βαθμό συγγένειας.

Προκειμένου για πρόσωπα που γράφονται στον πίνακα αυτό για πρώτη φορά, απαιτείται συνυποβολή της οικείας ληξιαρχικής πράξης ή βεβαίωσης κατά περίπτωση ή υπεύθυνης δήλωσης του Ν.1599/1986 ότι μέσα σε εύλογο χρόνο θα υποβληθεί η απαραίτητη πράξη ή βεβαίωση.

Για τα ανήλικα τέκνα υπάρχει υποχρέωση αναγραφής μόνο του ΑΜΚΑ, ενώ για τα ενήλικα εξαρτώμενα τέκνα είναι υποχρεωτικός και ο ΑΦΜ.

 • Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. σε φυσικά πρόσωπα;
 1. Απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη χορήγηση Α.Φ.Μ. στα φυσικά πρόσωπα αποτελεί το στοιχείο ταυτότητας, πρωτότυπο του οποίου επιδεικνύεται στον αρμόδιο υπάλληλο του Τμήματος ή Γραφείου Διοικητικής και Μηχανογραφικής Υποστήριξης της Δ.Ο.Υ. και κατατίθεται ευκρινές φωτοαντίγραφο αυτού.
 2. Πιστοποιητικό γέννησης για τα φυσικά πρόσωπα που στερούνται ταυτότητας (ανήλικοι). Πιστοποιητικό γέννησης υποβάλλεται και για τους ανηλίκους υπηκοότητας αλλοδαπής, επίσημα μεταφρασμένο και επικυρωμένο.
 1. Ποια δικαιολογητικά απαιτούνται για τη λήψη Α.Φ.Μ. από φυσικά πρόσωπα μη επιτηδευματίες;

Για τους Έλληνες υπηκόους είναι η αστυνομική ή η υπηρεσιακή τους ταυτότητα στις περιπτώσεις που η αστυνομική ταυτότητα έχει αντικατασταθεί (Αστυνομία – Ελληνικός Στρατός – Ναυτικό – Αεροπορία κ.λ.π), ενώ για τους Έλληνες κατοίκους εξωτερικού που δε διαθέτουν αστυνομική ταυτότητα, το Ελληνικό τους διαβατήριο, σε ισχύ.

Για τους αλλοδαπούς υπηκόους χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στοιχείο ταυτότητας είναι το διαβατήριό τους ή η ταυτότητα της χώρας τους, για τους Ομογενείς, το Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς και για τους αλλοδαπούς υπηκόους τρίτων χωρών, το διαβατήριό τους.

Επιπλέον, οι υπήκοοι τρίτων χωρών κάτοικοι Ελλάδος, υποβάλλουν υποχρεωτικά και άδεια διαμονής σε ισχύ, ή το στοιχείο που αποδεικνύει ότι έχουν εισέλθει και διαμένουν νόμιμα στη χώρα, σύμφωνα με την ισχύουσα κάθε φορά νομοθεσία.

Αν η δήλωση για την απόδοση Α.Φ.Μ. κατατίθεται από τρίτο πρόσωπο, προσκομίζεται εξουσιοδότηση, με βεβαιωμένο το γνήσιο της υπογραφής του δηλούντος από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή Κ.Ε.Π. και κατατίθεται και ευκρινές φωτοαντίγραφο του αποδεικτικού ταυτότητας του υπόχρεου.

Αν λοιπόν το τέκνο σας συμπλήρωσε το 18ο έτος της ηλικίας του, σπεύσατε στην Δ.Ο.Υ. της περιοχής σας για την έκδοση ΑΦΜ.

Συμβουλή: Μαζί με την έκδοση του ΑΦΜ, κάντε και αίτηση για την απόκτηση κλειδάριθμου ώστε να υπάρχει πρόσβαση το taxisnet. Να είστε σίγουροι ότι κάπου θα σας χρειαστεί ακόμη και αν το τέκνο σας μείνει προστατευόμενο μέλος για πολλά ακόμη χρόνια , όσα δηλαδή επιτρέπει ο νόμος.

Υποβολή ξεχωριστής δήλωσης συζύγων από το 2019

Αν και δεν χρειάζεται να πάτε στην Δ.Ο.Υ. , μια νέα υποχρέωση , πριν την υποβολή της φορολογικής δήλωσης, πρέπει να καταθέσετε αίτηση για την υποβολή ξεχωριστής δήλωσης. Το υπουργείο οικονομικών, σε υλοποίηση της απόφαση του ΣτΕ (ΣτΕ 1445/2016),για την δυνατότητα των ζευγαριών να υποβάλουν ξεχωριστές δηλώσεις, νομοθέτησε την υποβολή ξεχωριστών δηλώσεων από το οικονομικό έτος 2019 δηλαδή για δηλώσεις που αφορούν τα εισοδήματα του 2018.

Ποιο συγκεκριμένα:

α) Πώς δηλώνει κάποιος ότι θέλει να υποβάλει ξεχωριστή δήλωση

Σύμφωνα με το νόμο, η φορολογική δήλωση μπορεί να υποβάλλεται χωριστά, εφόσον το επιλέξει τουλάχιστον ο ένας από τους δύο συζύγους. Ο σύζυγος που επιθυμεί να δηλώνει τα εισοδήματά του ξεχωριστά, για κάθε φορολογικό έτος, πρέπει να υποβάλει σχετική αίτηση στο μητρώο της Δ.Ο.Υ. έως και τις 28 Φεβρουαρίου του έτους υποβολής του Ε1. Επισημαίνεται ότι η επιλογή υποβολής ξεχωριστής δήλωσης είναι δεσμευτική για το φορολογικό έτος που αφορά, ενώ δεσμεύει και τον άλλο σύζυγο.

Η υποβολή της αίτησης γίνεται στο σύνδεσμο: https://www.aade.gr/polites/eisodema/gnostopoiese-choristes-deloses,

β) Για ποια φορολογικά έτη μπορούν να υποβληθούν ξεχωριστές δηλώσεις.

Χωριστές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος συζύγων, μπορούν να υποβληθούν από το 2019 για δηλώσεις του φορολογικού έτους 2018 και εφεξής.

γ) Τι γίνεται με το εισόδημα ανηλίκων τέκνων.

Το εισόδημα των ανήλικων τέκνων προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα με το μεγαλύτερο εισόδημα.

Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση χωριστής δήλωσης των συζύγων, το εισόδημα των ανήλικων τέκνων, προστίθεται στα εισοδήματα του γονέα που έχει το μεγαλύτερο συνολικό εισόδημα και η φορολόγηση γίνεται στο όνομά του. Αν οι γονείς έχουν ίσο ποσό συνολικού εισοδήματος, το εισόδημα του ανήλικου τέκνου προστίθεται στο εισόδημα του πατέρα και φορολογείται στο όνομά του. Σε περίπτωση που ένας από τους γονείς έχει τη γονική μέριμνα, το εισόδημα του ανήλικου παιδιού προστίθεται σε αυτή την περίπτωση στα εισοδήματα του γονέα αυτού. Η ρύθμιση αυτή ισχύει και για τα μέρη του συμφώνου συμβίωσης.

δ) Τι γίνεται με τα τεκμήρια των συζύγων.

Μέχρι σήμερα, στην κοινή δήλωση των συζύγων , η ετήσια δαπάνη διαβίωσης υπολογιζόταν συνολικά σε 5.000 , από 2.500 σε κάθε σύζυγο. Στην περίπτωση που οι σύζυγοι θέλουν να υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις ή ετήσια δαπάνη διαβίωσης θα υπολογίζεται ατομικώς σε 3.000 για κάθε ένα από τους συζύγους , ότι ισχύει δηλαδή και για τους φορολογούμενους που είναι άγαμοι και υποβάλουν δηλώσεις μόνοι τους.

Τέλος οι σύζυγοι πρέπει να καλύπτουν από μόνοι τους τα τεκμήρια καθώς και το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη του αφορολόγητου.

Σε περίπτωση κοινής δήλωσης, βάσει των όσων ισχύουν μέχρι σήμερα, τα τεκμήρια καλύπτονται από το οικογενειακό εισόδημα, δηλαδή αν το εισόδημα ενός εκ των συζύγων δεν καλύπτει τα συνολικά τεκμήρια του τότε μπορεί να τα καλύψει το εισόδημα του άλλου συζύγου .

ε) Κάλυψη αφορολόγητου

Ξεχωριστά θα πρέπει να καλύπτουν οι σύζυγοι που υποβάλλουν ξεχωριστές δηλώσεις και το ποσό εξόφλησης δαπανών με ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε να καλύπτεται πλήρως το αφορολόγητο.

Δηλαδή το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης.

Στην περίπτωση που έχουμε την υποβολή κοινής δήλωσης το ποσό των δαπανών δηλώνεται ατομικά από κάθε σύζυγο ή από κάθε μέρος συμφώνου συμβίωσης. Όμως, σε περίπτωση που καλύπτεται το απαιτούμενο ποσό δαπανών από οποιονδήποτε εκ των δυο συζύγων ή μερών συμφώνου συμβίωσης, το τυχόν πλεονάζον ποσό δύναται κατά την εκκαθάριση να μεταφερθεί στον άλλο σύζυγο ή στο άλλο μέρος συμφώνου συμβίωσης για τυχόν κάλυψη του ελάχιστου απαιτούμενου ποσού δαπανών.

Σύμφωνα με την απόφαση Α.1017/15-01-2019 (ΦΕΚ Β' 63/22-01-2019).

«1. Οι έγγαμοι φορολογούμενοι που προτίθενται να υποβάλουν χωριστά δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φορολογικού έτους 2018, κατά τα οριζόμενα στην περ. β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 67 του ν. 4172/2013, οφείλουν να εκφράσουν ρητά την πρόθεσή τους.

Για την υποβολή χωριστών δηλώσεων, ένας τουλάχιστον εκ των συζύγων γνωστοποιεί την επιλογή του αυτή, μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής εφαρμογής της Α.Α.Δ.Ε. στον διαδικτυακό τόπο www.aade.gr, (επιλέγοντας Πολίτες // Εισόδημα // Γνωστοποίηση χωριστής δήλωσης), μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019, είτε με τους δικούς του κωδικούς πρόσβασης, είτε μέσω εξουσιοδοτημένου λογιστή φοροτεχνικού με ειδική εξουσιοδότηση, με τους προσωπικούς του κωδικούς πρόσβασης. Η ειδική εξουσιοδότηση προς τον λογιστή για την γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης γίνεται μέσω του TAXISnet.

 1. Στην εφαρμογή αυτή δεν εισέρχονται τα μέρη συμφώνου συμβίωσης, οι φορολογούμενοι σε διάσταση, πτώχευση και δικαστική συμπαράσταση.
 1. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης μπορεί να ανακαλείται αποκλειστικά μέχρι την 28η Φεβρουαρίου 2019. Μετά την παρέλευση της προθεσμίας αυτής, δεν είναι δυνατή η υποβολή κοινής δήλωσης και εάν μόνον ο ένας εκ των συζύγων γνωστοποίησε την επιλογή του για υποβολή χωριστών δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος, γίνεται ενημέρωση του άλλου συζύγου από την Α.Α.Δ.Ε., στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει στη διάθεσή της.
 1. Η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή γνωστοποίησης της επιλογής για υποβολή χωριστής δήλωσης θα παραμείνει διαθέσιμη, αποκλειστικά για τους φορολογούμενους που συνάψουν ή δηλώσουν γάμο μετά την 28η Φεβρουαρίου 2019, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής της εμπρόθεσμης δήλωσης φορολογίας εισοδήματος. Η γνωστοποίηση της επιλογής υποβολής χωριστής δήλωσης στην περίπτωση αυτή πραγματοποιείται άπαξ και δεν ανακαλείται.»

Προσοχή: Να θυμίσουμε ότι και τα προηγούμενα χρόνια οι σύζυγοι μπορούσαν με απλή αίτηση στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. , να ζητήσουν διαχωρισμό χρεών.

Διαχωρισμός οφειλών μεταξύ συζύγων.

Για φέτος που η δήλωση είναι κοινή με υπόχρεο τον σύζυγο, αλλά η εκκαθάριση του φόρου γίνεται ξεχωριστά για κάθε ένα από τα ΑΦΜ.

Αποτέλεσμα, σε περίπτωση που ένας εκ των συζύγων οφείλει στην εφορία χρήματα, φορολογική ενημερότητα εκδίδεται μόνο σε περίπτωση ρύθμισης ή εξόφλησης της οφειλής αυτής. Το ίδιο ισχύει και στον σύζυγο του οφειλέτη.

Ο τρόπος για να μπορεί σύζυγος να εξασφαλίσει την άμεση διαθεσιμότητα της φορολογικής ενημερότητάς του εφόσον δεν οφείλει ο ίδιος, είναι η κατάθεση αίτησης διαχωρισμού χρεών.

Με την ίδια διαδικασία υποβολής αίτησης, δίνεται η δυνατότητα, επιστροφής φόρου που δικαιούται ο ένας εκ των συζύγων, να μην συμψηφιστεί με τις οφειλές του άλλου συζύγου.

Για παράδειγμα αν ο σύζυγος έχει χρεωστικό εκκαθαριστικό π.χ. 5.000 ευρώ και η σύζυγος επιστροφή 1.500 ευρώ, μπορεί με αίτηση της η σύζυγος να ζητήσει διαχωρισμό χρεών και να πάρει την επιστροφή της. Σε αυτή την περίπτωση η σύζυγος μπορεί να πάρει και φορολογική ενημερότητα.

Βέβαια όλα αυτά θα ανατραπούν αν το υπουργείο οικονομικών αποφασίσει την έκδοση ξεχωριστών εκκαθαριστικών για τον κάθε φορολογούμενο , έστω και αν έχει υποβληθεί κοινή δήλωση.

Η νομοθεσία υπάρχει και η τεχνική γνώση , αφού η έκδοση ξεχωριστών εκκαθαριστικών εφαρμόζεται στον ΕΝΦΙΑ.

β) Όσοι παντρεύτηκαν θα πρέπει να δηλώσουν την έγγαμη σχέση.

Όσοι παντρεύτηκαν και δεν έχουν δηλώσει το γάμο τους πρέπει να δηλώσουν το γάμο τους ώστε να κάνουν κοινή δήλωση.

Η δήλωση αυτή πρέπει αν γίνει στο Μητρώο της εφορίας, στο οποίο θα πρέπει να δηλωθεί ο γάμος, για να κάνουν κοινή φορολογική δήλωση όπως απαιτεί ο νόμος για τους συζύγους.
Το ίδιο πρέπει να κάνουν και όσοι υπέγραψαν σύμφωνο συμβίωσης θα πρέπει να το δηλώσουν για να έχουν τη ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους.
Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, και αφού επιλέξει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και πληκτρολογήσει τον Α.Φ.Μ. της συζύγου, θα προχωρήσει στην συμπλήρωση της δήλωσης.

γ) Όσοι χώρισαν θα δηλώσουν τη διακοπή της έγγαμης σχέσης για να ακυρωθούν στο ηλεκτρονική έντυπο της δήλωσης τα στοιχεία της συζύγου ή του συζύγου.
Στην συνέχεια ο φορολογούμενος θα προχωρήσει στην επιβεβαίωση στοιχείων στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ» και αυτόματα θα ακυρωθούν τα στοιχεία της συζύγου.

Την αντίστοιχη διαδικασία πρέπει να κάνει και η σύζυγος.

Πριν την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσης σας πρέπει να ενημερώσει το Μητρώο της Δ.Ο.Υ. για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης. Στη συνέχεια θα διαγράψει την ένδειξη «ΕΓΓΑΜΟΣ», στο πεδίο «ΥΠΟΧΡΕΟΣ» θα πληκτρολογήσει τον δικό στης Α.Φ.Μ. και θα πατήσει «Επιβεβαίωση στοιχείων».

Προσοχή: Για την απόδειξη της διάστασης των συζύγων, απαιτείται αντίγραφο αγωγής για διαζύγιο ή για διατροφή ή πρακτικό κατανομής της κοινής περιουσίας για συναινετικό διαζύγιο, ή σε περίπτωση που δεν υπάρχουν αυτά, οποιοδήποτε στοιχείο που να αποδεικνύει τη χωριστή διαβίωση των συζύγων.

ε) Όσοι φορολογούμενοι δεν διαθέτουν κωδικούς πρόσβασης πρέπει να εγγραφούν ηλεκτρονικά στις υπηρεσίες πιστοποίησης του TAXISnet, στη συνέχεια να απευθυνθούν στη Δ.Ο.Υ. για να παραλάβουν τον κλειδάριθμό τους και να τον ενεργοποιήσουν ώστε να ολοκληρωθεί η πιστοποίησή τους. Εναλλακτικά, η δήλωση φορολογούμενου που δεν διαθέτει κωδικούς πρόσβασης, μπορεί να υποβληθεί ηλεκτρονικά από εξουσιοδοτημένο λογιστή. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 με γνήσιο της υπογραφής του φορολογούμενου (και της συζύγου του αν υπάρχει) προς το λογιστή.

Ανείσπρακτα ενοίκια.


Την εφορία τους θα πρέπει να επισκεφθούν υποχρεωτικά και οι φορολογούμενοι που έχουν ανείσπρακτα ενοίκια προκειμένου να μην φορολογηθούν για αυτά.
Στην εφορία θα κατατεθούν τα δικαιολογητικά που ορίζει ο νόμος και αφού ελεγχθούν από την Δ.Ο.Υ., τότε θα έχετε την δυνατότητα να δηλώσετε τα ανείσπραχτα ενοίκια του φορολογικού έτους 2018. Προσοχή: Σε περίπτωση που δεν έχετε καταθέσει τα δικαιολογητικά στην Δ.Ο.Υ. δεν μπορούν να θεωρηθούν τα ενοίκια αυτά ως ανείσπρακτα. (Σχετικά με τα δικαιολογητικά βλέπε ΠΟΛ.1024/12.2.2016).

Δηλώσεις που κατατίθενται υποχρεωτικά χειρόγραφα στην εφορία.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται μόνο ηλεκτρονικά. Εξαιρούνται:

α) Οι δηλώσεις των αποβιωσάντων:
Οι δηλώσεις αυτές υποβάλλονται σε έντυπη μορφή στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., από τους νόμιμους κληρονόμους του αποβιώσαντος.
Προσοχή: Ο εν ζωή σύζυγος υποβάλει τη δήλωση ηλεκτρονικά. Στην διαδικασία επιβεβαίωσης των στοιχείων του εν ζωή συζύγου, ισχύει η διαδικασία που έχει αναφερθεί στις περιπτώσεις χωρισμού.

β) Οι δηλώσεις που αφορούν αναδρομικούς μισθούς ή συντάξεις και αφορούν φορολογικά έτη πριν το φορολογικό έτος 2014.
Εάν στην φορολογική δήλωση και ειδικά στις βεβαιώσεις αποδοχών, αναφέρονται ποσά που αφορούν προηγούμενα φορολογικά έτη, τότε ο φορολογούμενος πρέπει να καταθέσει χειρόγραφη φορολογική δήλωση, ανά φορολογικό έτος στην Δ.Ο.Υ.. Η δήλωση αυτή μπορεί να κατατεθεί εμπρόθεσμα μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του φορολογικού έτους.

Προσοχή: Σε περίπτωση που το ποσό που αναφέρεται αφορά περισσότερα φορολογικά έτη, ο φορολογούμενος πρέπει να αποταθεί στον ασφαλιστικό φορές ή την υπηρεσία που έστειλε τα στοιχεία στο taxis ώστε να γίνει διαχωρισμός του ποσού κατά φορολογικό έτος.

Περάστε από την Δ.Ο.Υ για υπόθεση σας.


Να σημειώσουμε ότι, στην ηλεκτρονική υποβολή της δήλωσης, όλα τα έγγραφα που αφορούν ποσά που αναφέρονται στην δήλωση φυλάσσονται από τον φορολογούμενο. Αρκετές είναι οι φορές που ο ελεγκτικός μηχανισμός ζητάει από τους φορολογούμενους να προσκομίσουν τα στοιχεία αυτά στην Δ.Ο.Υ.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Άλλα άρθρα του Αποστόλη Αλωνιάτη στο fpress.gr

Πώς αντιμετωπίζεται φορολογικά η ιδιοχρησιμοποίηση ακινήτων

Με παρατάσεις αλλά και εκκρεμότητες φεύγει το 2018

Όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε για τις γονικές παροχές και τις δωρεές

Έχετε εξασφαλίσει για φέτος το αφορολόγητο της εφορίας;

Όλες οι υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος του έτους

Οι 18 απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις για τον φόρο κληρονομιάς

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ