Όλες οι υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος του χρόνου

Του Αποστόλη Αλωνιάτη*

Όλες οι υποχρεώσεις φυσικών και νομικών προσώπων μέχρι το τέλος του χρόνου

Ο Δεκέμβριος μπορεί να είναι ο τελευταίος μήνας του χρόνου αλλά είναι και ο μήνας με τις περισσότερες φορολογικές -και όχι μόνο- υποχρεώσεις. Σε αυτό το σημείωμα θα προσπαθήσουμε να δούμε μερικές από αυτές.

Υποχρέωση ηλεκτρονικής δήλωσης Επαγγελματικών Λογαριασμών στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. (Μέχρι 12 Δεκεμβρίου 2018)

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2018, δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 3965/Β’ η K.Y.A. με αριθ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018.

Με την εν λόγω απόφαση οι δικαιούχοι πληρωμής που ορίζονται στο άρθρο 1 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 «Ρύθμιση υποχρέωσης αποδοχής πληρωμών με κάρτα σύμφωνα με το άρθρο 65 του Ν.4446/2016 για τις ηλεκτρονικές συναλλαγές» υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά τον ή τους Επαγγελματικό/ούς Λογαριασμό/ούς στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε. με τη χρήση των διαπιστευτηρίων που διαθέτουν για όλες τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Α.Α.Δ.Ε., εντός μηνός από την έναρξη άσκησης δραστηριότητας που υπάγεται στους επιλέξιμους Κ.Α.Δ.. Για την πρώτη εφαρμογή οι ως άνω υπόχρεοι οφείλουν να συμμορφωθούν εντός τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση της K.Y.A. με αριθ. ΔΕΑΦ 1128500 ΕΞ 2018/28.8.2018 (ΦΕΚ 3965/Β’/12.9.2018), δηλαδή, έως 12 Δεκεμβρίου 2018.

Σε περίπτωση μη δήλωσης Επαγγελματικού Λογαριασμού στο διαδικτυακό τόπο της Α.Α.Δ.Ε., επιβάλλεται στους δικαιούχους πληρωμής του άρθρου 1 παρ. 1 της Κ.Υ.Α. 45231/2017 διοικητικό πρόστιμο ύψους χιλίων (1.000) ευρώ.

Υποβολή καταστάσεων υπόχρεων σε υποβολή δηλώσεων Περιουσιακής Κατάστασης και Οικονομικών Συμφερόντων (Πόθεν Έσχες) έτους 2018 (από 1.1.2017 έως 31.12.2017).

Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 10 του Ν.4571/2018:

«1. Οι καταστάσεις του άρθρου 1 παρ. 3 του ν. 3213/2003 για τους υπόχρεους σε υποβολή Δ.Π.Κ. και Δ.Ο.Σ. 2018 καταχωρίζονται έως τις 17.12.2018.»

Τυχόν παράλειψη του κατά περίπτωση αρμόδιου και υπεύθυνου να καταχωρίσει ηλεκτρονικά τα ως άνω στοιχεία τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον έξι (6) μηνών, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 1 και 3 του άρθρου 7 του ν. 3213/2013, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Για τυχόν πρόσθετες διευκρινίσεις και πληροφορίες μπορείτε να καλείτε κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Υπόχρεων ΠΟΘΕΝ (ΚΕΥ-ΠΟΘΕΝ) στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4802100.

(Αναμένεται ανακοίνωση για την έναρξη υποβολής)

Υποβολή Δήλωσης Βραχυχρόνιας Διαμονής, προηγούμενου μήνα.

Οι «Δηλώσεις Βραχυχρόνιας Διαμονής» υποβάλλονται μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ημέρα αναχώρησης του μισθωτή από το «Ακίνητο».

Σε περίπτωση ακύρωσης της βραχυχρόνιας μίσθωσης και όταν βάσει πολιτικής ακύρωσης προβλέπεται καταβολή ποσού μισθώματος από τον μισθωτή, υποβάλλεται αρχική «Δήλωση Βραχυχρόνιας Διαμονής» μέχρι τις 20 του επόμενου μήνα από την ακύρωση.

Υποβολή δήλωσης και απόδοσης φόρου μερισμάτων.

Τα Νομικά Πρόσωπα με την εταιρική μορφή Α.Ε., ΙΚΕ & ΕΠΕ, υποχρεούνται στην πληρωμή φόρου μερισμάτων 15%. Η δήλωση πρέπει να κατατεθεί έως τις 28 Δεκεμβρίου 2018 και η πληρωμή να γίνει έως την Δευτέρα 31.12.2018.

Προσοχή: Η δήλωση απόδοσης φόρου μερισμάτων κατατίθεται χειρόγραφα στη Δ.Ο.Υ. με το έντυπο της ΠΟΛ.1011/2015. Δεν υπάρχει δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής.

Υποβολή φορολογικών δηλώσεων

Να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου πρέπει να κατατεθούν οι παρακάτω φορολογικές δηλώσεις:

 1. Δηλώσεις αναδρομικών συντάξεων και λοιπόν εισοδημάτων
 2. Δηλώσεις όσων έκαναν αίτηση, και εγκρίθηκε, για μεταφορά στην Δ.Ο.Υ κατοίκων Εξωτερικού
 • Δηλώσεις θανόντων
 1. Συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για επιδοτήσεις που πήραν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα στο 2018 και αφορούν φορολογικά έτη 2017 και προηγούμενα.

Λεπτομέρειες μπορείτε να δείτε στο άρθρο, «Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου» (https://www.fpress.gr/oi-eidikoi/story/56799/poies-forologikes-diloseis-prepei-na-ginoyn-mexri-to-telos-toy-xronoy)

Προσοχή: α) Για τα φορολογικά έτη 2016 - 2015 ηλεκτρονικά μέσω taxisnet. Για δηλώσεις από φορολογικό έτος 2014 και πίσω χειρόγραφα μόνο στην Δ.Ο.Υ..

β) Οι συμπληρωματικές δηλώσεις αγροτών για τις επιδοτήσεις, κατατίθενται μόνο στις Δ.Ο.Υ. χωρίς πρόστιμο.

Δωρεές και Γονικές παροχές σε χρήμα

Μέχρι τέλος του έτους πρέπει να κατατεθούν στις Δ.Ο.Υ. οι δηλώσεις δωρεών, σε χρήμα, για την δικαιολόγηση τεκμηρίων.

 • Πως φορολογείται η δωρεά ή γονική παροχή χρηματικών ποσών;

Η γονική παροχή χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%), ενώ η δωρεά χρηματικών ποσών φορολογείται αυτοτελώς με συντελεστή δέκα τοις εκατό (10%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Α΄ κατηγορία, είκοσι τοις εκατό (20%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στη Β΄ κατηγορία και σαράντα τοις εκατό (40%) για δωρεοδόχους που υπάγονται στην Γ΄ κατηγορία.

 • Πότε καταβάλλεται ο φόρος.

Στην περίπτωση δωρεάς-γονικής παροχής χρηματικών ποσών, ο φόρος καταβάλλεται άμεσα [εντός τριών (3) ημερών από την υποβολή της δήλωσης.

Προσοχή:

α) Σε περίπτωση αγοράς περιουσιακού στοιχείου μεγάλης αξίας (π.χ. ακινήτου) αν το περιουσιακό στοιχείο δεν εξοφληθεί τμηματικά, οι ελεγκτές συνηθώς εξετάζουν αν τα χρήματα υπήρχαν πριν από την καταβολή τους. Συνεπώς αν έχουμε αγοράσει ένα διαμέρισμα μετρητά, με την υπογραφή του συμβολαίου δηλαδή π.χ. στις 15 Μαΐου 2018, ίσως μας ζητηθεί να αποδείξουμε ότι είχαμε τα χρήματα εκείνη την περίοδο. Σε αυτή την περίπτωση δεν μας καλύπτει η δωρεά στο τέλος του χρόνου.

β) Οι δωρεές πάνω από 300 ευρώ θεωρούνται τεκμήριο για αυτόν που κάνει την δωρεά. Για να κάνει κάποιος φορολογούμενος δωρεά σε κάποιον άλλο, πρέπει και εκείνος να καλύπτει το τεκμήριο δωρεών .

Δωρεές και Γονικές παροχές ακινήτων.

Μέσα στο 2018 αλλάξαν οι αντικειμενικές αξίες για ολόκληρη την χώρα. Αξίζει να θυμίσουμε ότι οι νέες αντικειμενικές αξίες, βάσει των οποίων υπολογίστηκε ο ΕΝΦΙΑ του 2018, θα αρχίσουν να «τρέχουν» για τον υπολογισμό του φόρου δωρεών και γονικών παροχών , από 1.1.2019.

Αυτό σημαίνει ότι μέχρι το τέλος του έτους υπάρχει ακόμη η δυνατότητα, κύρια σε περιοχές που υπάρχει αύξηση της τιμής ζώνης, οι γονείς σπεύδουν να μεταβιβάσουν ακίνητα στα παιδιά τους, αν και η αβεβαιότητα στο τι θα συμβεί με τις αντικειμενικές αξίες, που θα καταλήξουν δηλαδή οι τιμές, μετά τις δύο αλλαγές που αναμένονται, συγκρατεί πολλούς φορολογούμενος από το να κάνουν κινήσεις

Μεταβιβάσεις ακινήτων

Μέχρι το τέλος του έτους οι φορολογούμενοι μπορούν αν μεταβιβάσουν τα ακίνητα που κατέχουν:

α) Με τις παλιές αντικειμενικές αξίες

β) Χωρίς φόρο μεταβίβασης ακινήτων.

Να θυμίσουμε ότι με βάση το άρθρα 41 του Κώδικα Φορολογίας Εισοδήματος (4172/2013), κάθε μεταβίβαση ακινήτου πέρα από το ΦΠΑ , αν οι οικοδομή είναι νεόδμητη και μεταβιβάζεται πρώτη φόρα ή τον Φόρο Μεταβίβασης Ακινήτων (3%) για τις υπόλοιπες μεταβιβάσεις, που επιβαρύνουν τον αγοραστής, και ο πωλητής θα πληρώνει Φόρο Υπεραξίας Ακινήτου (15%).

Η διάταξη εφαρμόστηκε για μικρό χρονικό διάστημα το 2014 και μετά πήρε αναστολή εφαρμογής, μετά από δυο παρατάσεις, μέχρι 31.12.2018.

Μέχρι σήμερα το υπουργείο δεν έχει πάρει θέση για νέα παράταση της εφαρμογής του σχετικού άρθρου.

Άρα μέχρι 31.12.2018 οι φορολογούμενοι μπορούν να προβούν σε πώληση ακινήτου χωρίς να πληρώσουν τον Φόρο Υπεραξίας Ακινήτου.

Πληρωμές φόρων και λοιπών υποχρεώσεων.

Μέχρι την Δευτέρα 31 Δεκεμβρίου 2018 οι φορολογούμενοι πρέπει να εξοφλήσουν τις παρακάτω φορολογικές υποχρεώσεις.

 • Τέταρτη δόση του ΕΝΦΙΑ. Να θυμίσουμε ότι η Πέμπτη και τελευταία δόση του ΕΝΦΙΑ εξοφλείται την Πέμπτη 31 Ιανουαρίου 2019.
 • Τελευταία δόση φόρου εισοδήματος των Νομικών Προσώπων.
 • Λοιπές υποχρεώσεις , όπως ΦΠΑ, Φόρο Μισθωτών Υπηρεσιών, δόσεις ρυθμίσεων.

Τέλη κυκλοφορίας και Κατάθεση πινακίδων

 1. Ειδικών σημάτων τελών κυκλοφορίας των Ι.Χ. αυτοκινήτων οχημάτων και μοτοσικλετών έτους 2018

Τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας που επιβάλλονται στα αυτοκίνητα οχήματα ορίζονται από τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2948/2001, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει και καταβάλλονται μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα του Δεκεμβρίου του προηγούμενου έτους.

Προσοχή:

α)Τα τέλη είναι αδιαίρετα και αρκεί να τα πληρώσει ένας από τους συνιδιοκτήτες. Αν δεν πληρωθούν, ο κάθε ένας είναι συνυπόχρεος για ολόκληρο το ποσό.

β) Οι επιπτώσεις αν δεν καταβληθούν εμπρόθεσμα τα τέλη κυκλοφορίας είναι εκτός από τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας, επιβάλλεται και πρόστιμο:

 • ισόποσο των τελών, αν το όχημα είναι δίκυκλο/τρίκυκλο Ι.Χ. ή επιβατικό Ι.Χ.
 • το ήμισυ των τελών, αν το όχημα είναι επιβατικό Δ.Χ. ή φορτηγό ή λεωφορείο.
 • 30 €, αν τα τέλη κυκλοφορίας είναι λιγότερα από 30 €.

Στις περιπτώσεις που υπάρχει διαφωνία ως προς τα εμφανιζόμενα κατά τα προαναφερθέντα στοιχεία κατόχου – οχήματος, ο φορολογούμενος πρέπει να απευθύνεται:

 • στην αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Μεταφορών και Επικοινωνιών, στην οποία εκδόθηκε η άδεια κυκλοφορίας του οχήματός του, όταν τα εμφανιζόμενα στοιχεία είναι ίδια με τα αντίστοιχα που είναι τυπωμένα στην άδεια
 • σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν διαφέρουν από τα αντίστοιχα της αδείας κυκλοφορίας, προσκομίζοντας την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος
 • σε οποιαδήποτε Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.), όταν εμφανίζεται όχημα το οποίο δεν ανήκει στον φορολογούμενο, προσκομίζοντας τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά (αποδείξεις για την πώληση του οχήματος ή την οριστική καταστροφή του ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο που αποδεικνύει ότι δεν υπάρχει όχημα στην ιδιοκτησία του υπόχρεου.
 • στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, όταν δεν είναι ενημερωμένα τα στοιχεία οχήματος για απαλλαγή από τα τέλη κυκλοφορίας ή τη θέση αυτού σε ακινησία, με την προσκόμιση των κατά περίπτωση προβλεπομένων δικαιολογητικών .

Κατάθεση πινακίδων

Μέχρι του τέλος του έτους οι κάτοχοι οχημάτων που δεν θέλουν να πληρώσουν τα τέλη κυκλοφορίας του 2019 , μπορούν να καταθέσουν τις πινακίδες τους.

 • Τι ισχύει για την κατάθεση πινακίδων στη Δ.Ο.Υ. – Δικαιολογητικά

Ας δούμε την διαδικασία και τα δικαιολογητικά που είναι αναγκαία για την κατάθεση των πινακίδων:

Να σημειώσουμε ότι η κατάθεση των πινακίδων δεν συνιστά οριστική απόσυρση του αυτοκινήτου αλλά απλή ακινησία.

α) Εκούσια ακινησία

Για τα επιβατικά ιδιωτικής χρήσης αυτοκίνητα και μοτοσικλέτες, κατατίθενται στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. φορολογίας:

 1. Άδεια κυκλοφορίας αυτοκινήτου
 1. Πινακίδες
 1. Φωτοτυπία της δήλωσης εισοδήματος, όπου να αποδεικνύεται ποιος είναι ο κάτοχος του Ι.Χ.
 1. Απόδειξη πληρωμής των τελών κυκλοφορίας του τρέχοντος έτους.
 1. Υπεύθυνη δήλωση ότι το αυτοκίνητο θα σταθμεύσει σε κλειστό ιδιόκτητο χώρο.
 1. Την ταυτότητά του ή σχετική εξουσιοδότηση αν ο ίδιος δεν είναι ο ιδιοκτήτης.

Στα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβάλετε στην Εφορία ανήκει και η υπεύθυνη δήλωση, με την οποία θα βεβαιώνετε ότι δε θα σταθμεύσετε το αυτοκίνητο σε δημόσιο δρόμο (δηλαδή ότι έχετε ιδιωτικό χώρο), ώστε οι δρόμοι της πόλης να μην κατακλυστούν με ακινητοποιημένα αυτοκίνητα.

Τα παραπάνω δικαιολογητικά συνοδεύουν την δήλωση ακινησίας.

Προσοχή: δεν χρειάζεται η προσκόμιση Ε9

Τις προηγούμενες χρονιές, σε μεγάλο αριθμό ιδιοκτητών οχημάτων που κατέθεταν τις πινακίδες τους ζητήθηκε από τις Δ.Ο.Υ. η προσκόμιση δήλωσης Ε9, ώστε να αποδείξουν, ότι όντως διαθέτουν κάποιο κλειστό χώρο όπου θα φυλάσσεται σε ακινησία το αυτοκίνητό τους. Ωστόσο, σύμφωνα με το N. 2992/2002, αρκεί μόνο η υποβολή υπεύθυνης δήλωσης του N. 1599/86, στην οποία να αναγράφεται υποχρεωτικά η διεύθυνση του χώρου φύλαξης και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη του χώρου αυτού, ενώ αυτός ο χώρος μπορεί να είναι ακόμη και ένα περιφραγμένο οικόπεδο. Όμως, για τις περιπτώσεις που κάποιος δε διαθέτει κλειστό χώρο για τη στάθμευση του ακινητοποιημένου αυτοκινήτου, μπορεί να ενοικιάσει μια θέση και να υποβάλει στην Εφορία το μισθωτήριο, ή με μια υπεύθυνη δήλωση να αποδείξει, ότι του παραχωρήθηκε κάποιος χώρος από κάποιον τρίτο (το τρίτο άτομο που θα παραχωρήσει τη θέση, θα πρέπει να προσκομίσει φωτοτυπία του Ε9 του).

Η κατάθεση των πινακίδων σημαίνει ότι το Ι.Χ. αδρανοποιείται και οι πινακίδες και η άδεια κυκλοφορίας παραμένουν στην Δ.Ο.Υ. Για αυτό το διάστημα το Ι,Χ, δεν μπορεί να κινηθεί και κατά συνέπεια δεν πληρώνονται τέλη κυκλοφορίας για αυτό.

Μαζί με την αίτηση, πρέπει να καταθέσουμε τις πινακίδες και την άδεια κυκλοφορίας. Οι πινακίδες, παραμένουν στην Εφορία για χρονικό διάστημα 12 μηνών, ενώ μετά από αυτό το χρονικό όριο καταστρέφονται.

Για τα επαγγελματικά αυτοκίνητα ιδιωτικής χρήσης (ΦΙΧ) οι ακινησίες αυτών γίνονται στις αρμόδιες Υπηρεσίες Περιφερειακών Ενοτήτων του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων. Σε περίπτωση που τα στοιχεία κυκλοφορίας θα υποβληθούν στην αρμόδια Δ.Ο.Υ. θα πρέπει αυτά να διαβιβασθούν στις ανωτέρω Υπηρεσίες.

β) Αναγκαστική ακινησία

Απαιτούμενα Δικαιολογητικά κατά περίπτωση:

 1. Ανωτέρα βία (Καταστροφή, πυρκαγιά κ.λπ.): Αποδεικτικό καταστροφής.
 2. Κλοπή: Βεβαίωση Αστυνομίας ότι έχει καταγγελθεί η κλοπή και ότι σχηματίστηκε δικογραφία και απεστάλη στον Εισαγγελέα.
 • Υπεξαίρεση, Κατάσχεση κ.λπ.: Καταδικαστική απόφαση δικαστηρίου.
 1. Κυκλοφορία στο εξωτερικό: Βεβαίωση των αρχών του κράτους κυκλοφορίας του αυτοκινήτου, με επίσημη μετάφραση από τις Ελληνικές Προξενικές Αρχές.

Υποχρεώσεις νομικών προσώπων με λήξη φορολογικής περιόδου 30.6.2018

Τα Νομικά Πρόσωπα με χρήση από 1.7.2017 έως 30.6.2018, θα πρέπει μέχρι το τέλος του έτους να υποβάλουν τις παρακάτω δηλώσεις:

Δήλωση φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων

Τα νομικά πρόσωπα και οι νομικές οντότητες υποχρεούνται να δηλώνουν ηλεκτρονικά όλα τα εισοδήματά τους στη Φορολογική Διοίκηση. Η δήλωση υποβάλλεται, σύμφωνα με το άρθρο 68 του Κ.Φ.Ε., μέχρι και την τελευταία ημέρα του έκτου μήνα από το τέλος του φορολογικού έτους.

Στην περίπτωση που το φορολογικό έτος ταυτίζεται με το ημερολογιακό έτος, η δήλωση υποβάλλεται μέχρι 30 Ιουνίου.

Επισημαίνεται ότι, ειδικά για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες που τηρούν διπλογραφικά βιβλία, το φορολογικό έτος μπορεί να λήγει στις 30 Ιουνίου. Στην περίπτωση αυτή, η δήλωση φορολογίας εισοδήματος υποβάλλεται μέχρι 31 Δεκεμβρίου.

Κατάρτιση Φακέλου Τεκμηρίωσης ενδοομιλικών συναλλαγών. Κατάρτιση και υποβολή συνοπτικού Πίνακα Πληροφοριών

Ο Φάκελος Τεκμηρίωσης, που αποτελείται κατά περίπτωση από το Βασικό Φάκελο Τεκμηρίωσης και τον Ελληνικό Φάκελο Τεκμηρίωσης, καταρτίζεται έως τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της ετήσιας δήλωσης φορολογίας εισοδήματος και συνοδεύεται από Συνοπτικό Πίνακα Πληροφοριών, ο οποίος υποβάλλεται ηλεκτρονικά στη φορολογική διοίκηση μέσα στην ίδια προθεσμία.

Βλέπε αναλυτικά τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ. 3 του ΚΦΔ (Ν.4174/2013).

Σημείωση: Η προθεσμία αφορά επιχειρήσεις με διαχειριστική περίοδο 01/07-30/06.

*Ο Αποστόλης Αλωνιάτης είναι οικονομολόγος - φοροτεχνικός, Α' Αντιπρόεδρος του Ινστιτούτου Οικονομικών & Φορολογικών Μελετών (Ι.Ο.ΦΟ.Μ), Οικονομικός Διευθυντής της PROSVASIS AEBE και συγγραφέας.

Άλλα άρθρα του Αποστόλη Αλωνιάτη στο fpress.gr

Οι 18 απαντήσεις σε ισάριθμες ερωτήσεις για τον φόρο κληρονομιάς

Ποιες φορολογικές δηλώσεις πρέπει να γίνουν μέχρι το τέλος του χρόνου

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ