Πώς μπορείτε να αμυνθείτε σε επικείμενη κατάσχεση και πλειστηριασμό

Της Αννας Κορσάνου*

Πώς μπορείτε να αμυνθείτε σε επικείμενη κατάσχεση και πλειστηριασμό

Θα προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να επεξηγήσουμε στον καταναλωτή ποια είναι τα βήματα που ακολουθούνται πρακτικά από την Τράπεζα ή από οποιονδήποτε δανειστή προκειμένου να επιτύχει την είσπραξη της οφειλής του αλλά και ποια τα μέσα άμυνας του οφειλέτη.

ΣΤΑΔΙΟ 1ο : ΕΞΩΔΙΚΗ ΔΗΛΩΣΗ

Η εξώδικη δήλωση αποτελεί μια όχληση δηλαδή μια προειδοποίηση προς τον οφειλέτη ότι αν δεν συμμορφωθεί και δεν υπάρξει συνεπής προς τις υποχρεώσεις του ο δανειστής θα ακολουθήσει τη δικαστική οδό

ΣΤΑΔΙΟ 2o: ΔΙΑΤΑΓΗ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

Η διαταγή πληρωμής ζητείται και εκδίδεται από το Ειρηνοδικείο για οφειλές έως 20.000 ευρώ και από το Μονομελές Πρωτοδικείο για ποσά που ξεπερνούν τις 20.000 ευρώ, για χρηματικές απαιτήσεις που αποδεικνύονται με ιδιωτικό ή δημόσιο έγγραφο. Στις περιπτώσεις των Τραπεζικών δανείων από την πρακτική εμπειρία βλέπουμε ότι οι Τράπεζες μετά την αποστολή εξώδικης δήλωσης κοινοποιούν στο δανειολήπτη διαταγή πληρωμής. Η διαταγή πληρωμής αποτελεί εκτελεστό τίτλο και με την επίδοση της επιταγής προς πληρωμή μπορεί να ξεκινήσει η διαδικασία της αναγκαστικής εκτέλεσης .

Επομένως είναι ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΟ όταν μας κοινοποιείται μια διαταγή πληρωμής να μην θεωρούμε ότι είναι κάτι ασήμαντο αλλά να απευθυνόμαστε σε ένα δικηγόρο για να μας καθοδηγήσει. Ως μέσα άμυνας εναντίον της διαταγής πληρωμής που μας έχει επιδοθεί ο νόμος προβλέπει την ανακοπή εντός της προθεσμίας των 15 εργασίμων ημερών από την επίδοση αλλά αναγκαία είναι και η αίτηση αναστολής προκειμένου να ανασταλεί με απλά λόγια η «νομική δύναμη» για να μιλήσουμε απλά της διαταγής πληρωμής έως τη συζήτηση της ανακοπής.

ΣΤΑΔΙΟ 3o: ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ

Η κατάσχεση γίνεται με την αφαίρεση του πράγματος από το δικαστικό επιμελητή και συντάσσεται σχετική έκθεση που ονομάζεται κατασχετήρια έκθεση. Επιπλέον η νομική συνέπεια της κατάσχεσης είναι ότι ο οφειλέτης χάνει την εξουσία διάθεσης του κατασχεμένου δηλαδή με απλά λόγια δεν μπορεί να το εκποιήσει και να το μεταβιβάσει. Αντίγραφο ή περίληψη της κατασχετήριας έκθεσης επιδίδεται στον οφειλέτη όπου και αναγράφεται και η ημερομηνία του πλειστηριασμού .

Ως μέσο άμυνας κατά της κατασχετήριας έκθεσης ο νόμος προβλέπει το ένδικο βοήθημα της ανακοπής η οποία πρέπει να κατατεθεί το αργότερο 5 εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα του πλειστηριασμού. Με την ανακοπή αυτή επιδιώκεται η διόρθωση της τιμής της εκτίμησης του δικαστικού επιμελητή που αφορά τα κατασχεθέντα και εκτιθέμενα σε πλειστηριασμό κινητά ή ακίνητα του οφειλέτη.

Αν γίνει δεκτή η ανακοπή ματαιώνεται ο πλειστηριασμός και ορίζεται από το δικαστήριο νέα ημερομηνία πλειστηριασμού. Βεβαίως απαραίτητη στην πράξη είναι η αίτηση αναστολής κατά τη διαδικασία των ασφαλιστικών μέτρων. Ο νόμος προβλέπει κατάσχεση ακίνητων, αλλά και κινητών πραγμάτων. Εν τούτοις προβλέπεται και η κατηγορία των ακατάσχετων πραγμάτων. Περιπτωσιολογικά θα αναφέρουμε κάποια από τα αντικείμενα που ο νόμος λογίζει ως ακατάσχετα και που στην πράξη έχουν ιδαίτερη σημασία για τους οφειλέτες.

ΔΕΝ ΚΑΤΑΣΧΟΝΤΑΙ: Ρούχα, έπιπλα, βιβλία, μουσικά όργανα, εργαλεία και μηχανήματα απαραίτητα για την εργασία του οφειλέτη. Νομολογιακά έχει γίνει δεκτό ότι ακατάσχετα είναι η τηλεόραση, το κλιματιστικό, μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να θεωρηθεί και το αυτοκίνητο, η τραπεζαρία, τα έπιπλα σαλονιού και χωλ, η ηλεκτρική σκούπα, το ηλεκτρικό πλυντήριο και πράγματα που συντελούν στη διακόσμηση της οικίας.

ΣΤΑΔΙΟ 4ο: ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ

Τα κατασχεμένα πράγματα πλειστηριάζονται δημόσια με συγκεκριμένη διαδικασία που προβλέπει αναλυτικά ο Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας. Ο νόμος προβλέπει μέσα άμυνας του οφειλέτη καθώς μπορεί να ασκήσει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 5 τουλάχιστον εργάσιμες μέρες πριν την ημερομηνία του πλειστηριασμού η οποία αν γίνει δεκτή έχει ως αποτέλεσμα την αναστολή του πλειστηριασμού για διάστημα 6 μηνών εφ΄ όσον βέβαια πληρούνται οι προϋποθέσεις που ορίζει ο νόμος.

*Η Άννα Κορσάνου είναι δικηγόρος στο Εφετείο Αθηνών και ασκεί μάχιμη δικηγορία τα τελευταία 13 έτη. Είναι από τις πρώτες δικηγόρους που ασχολήθηκε με ζητήματα του δικαίου των καταναλωτών και δανειακών οφειλών και κυρίως με διαφορές του Νόμου 3869/2010 (γνωστός και ως νόμος Κατσέλη). Η Άννα Κορσάνου είναι απόφοιτος της Νομικής Σχολής Αθηνών, κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος και υποψήφια διδάκτωρ της Νομικής Σχολής Αθηνών.


Έχει γνώση και εμπειρία σε ζητήματα που άπτονται του τραπεζικού και χρηματοοικονομικού δικαίου καθώς είναι κάτοχος του διπλώματος Ειδικού Διαπραγματευτή Παραγώγων της αγοράς, Παραγώγων του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Μιλά τρεις ξένες γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Ισπανικά. Το γραφείο της έχει ασχοληθεί τα τελευταία έτη με ζητήματα και διαφορές δανειοληπτών και έχει χειριστεί με επιτυχία την πλειοψηφία των υποθέσεων που αναλαμβάνει με θετικές αποφάσεις με υψηλές διαγραφές χρεών. Η Άννα Κορσάνου είναι από τις πρώτες δικηγόρους που έχει ασχοληθεί με το θεσμό της Διαμεσολάβησης (Mediation) και είναι και η ίδια Διαπιστευμένη Διαμεσολαβήτρια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ