Αννα Κορσάνου

03/11/2018 19:30 - ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ - ΠΑΡΑΣΚΗΝΙΑ

Πώς μπορείτε να αμυνθείτε σε επικείμενη κατάσχεση και πλειστηριασμό

Θα προσπαθήσουμε με όσο το δυνατόν πιο απλό και κατανοητό τρόπο να επεξηγήσουμε στον καταναλωτή ποια είναι τα βήματα που…