EY: Στις προτεραιότητες των CEOs οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

EY: Στις προτεραιότητες των CEOs οι επενδύσεις στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Δύο στους τρεις CEOs αναμένουν αύξηση εσόδων και κερδών, παρά το αντίξοο οικονομικό περιβάλλον

Αισιόδοξο για την αύξηση των εσόδων των εταιρειών τους εμφανίζεται το 60% και για αύξηση της κερδοφορίας το 65% των CEOs που συμμετείχαν στην παγκόσμια τριμηνιαία έρευνα της EΥ, CEO Outlook Pulse.

Σε μεγάλο βαθμό, οι απόψεις τους για τις προοπτικές της εταιρείας τους και του ευρύτερου επιχειρηματικού περιβάλλοντος, παραμένουν αμετάβλητες σε σχέση με τον Απρίλιο του 2023, με ορισμένες ενδείξεις βελτίωσης.

Με καταγεγραμμένες τις απόψεις 1.200 ανώτατων στελεχών και 300 θεσμικών επενδυτών παγκοσμίως, φαίνεται πως εκτιμούν ότι οι μακροπρόθεσμοι στόχοι τους σχετικά με την απανθρακοποίηση και τη δημιουργία νέων ροών εσόδων, θα μπορούσαν να επιτευχθούν ταχύτερα μέσα από αποτελεσματικότερη συνεργασία με τους θεσμικούς επενδυτές και τις κυβερνήσεις.

Βιώσιμη ανάπτηξη

Στον τομέα αυτό και για τους επόμενους 12 μήνες, οι απόψεις τους διαφοροποιούνται. Η ανταπόκριση στις προσδοκίες της ευρύτερης κοινωνίας για επιτάχυνση της μετάβασης προς τη βιώσιμη ανάπτυξη, αποτελεί προτεραιότητα για περισσότερους από τρεις στους τέσσερις CEOs σε ολόκληρο τον κόσμο (77%).

Παράλληλα, περισσότεροι από τους μισούς (54%) αντιμετωπίζουν τα θέματα βιώσιμης ανάπτυξης ως υψηλότερης προτεραιότητας, από ό,τι πριν από 12 μήνες.

Ωστόσο, σχεδόν ένας στους τέσσερις (23%) απάντησε ότι, σε ένα αντίξοο οικονομικό περιβάλλον, η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον προτεραιότητα, με το 18% των ερωτηθέντων να αποδίδουν την απόφαση αυτή στις οικονομικές συνθήκες και ένα επιπλέον 5% να δηλώνουν ότι θέλουν να επικεντρωθούν σε άλλες προτεραιότητες του διοικητικού συμβουλίου.

Συγχρόνως, το ενδιαφέρον των επενδυτών για τα θέματα περιβάλλοντος, κοινωνίας και διακυβέρνησης (ESG) μειώνεται, με περισσότερο από το ένα τρίτο των θεσμικών επενδυτών (35%) να δηλώνουν ότι η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί σήμερα λιγότερο σημαντική προτεραιότητα για τα επενδυτικά τους χαρτοφυλάκια, σε σχέση με έναν χρόνο πριν.

Επενδύοντας στην Τεχνητή Νοημοσύνη

Οι επενδύσεις στην τεχνολογία, συμπεριλαμβανομένης της Τεχνητής Νοημοσύνης, με στόχο την ενίσχυση της ανάπτυξης και της παραγωγικότητας, αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα για σχεδόν τους μισούς (47%) CEOs, για τους επόμενους 12 μήνε

Επίσης, σημαντικές στρατηγικές προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις παραμένουν η ενίσχυση της διαχείρισης δεδομένων και της κυβερνοασφάλειας (45%), καθώς και η συνολική διαχείριση του κόστους κατά μήκος του οργανισμού (38%).

Πιο θετικοί σε συγχωνεύσεις και εξαγορές

Σε σύγκριση με το υποτονικό τοπίο συναλλαγών του 2023, οι διευθύνοντες σύμβουλοι και οι θεσμικοί επενδυτές αντιμετωπίζουν πιο αισιόδοξα τις συγχωνεύσεις και εξαγορές. Όλο και περισσότεροι CEOs σχεδιάζουν να αναζητήσουν ευκαιρίες για συμφωνίες κατά τους επόμενους 12 μήνες, όπως δημόσιες εγγραφές, εκποιήσεις ή spin-offs (71%), κοινοπραξίες και στρατηγικές συμμαχίες με τρίτα μέρη (48%), ή συγχωνεύσεις και εξαγορές (42%).

Επιπρόσθετα, η έρευνα ανέδειξε την απόκτηση νέων τεχνολογικών και παραγωγικών δυνατοτήτων ή καινοτόμων startups (40%), την αύξηση του μεριδίου αγοράς (33%) και την πρόσβαση σε νέες γεωγραφικές περιοχές (32%), ως τους τρεις σημαντικότερους στρατηγικούς παράγοντες για την επιδίωξη εξαγορών.

Ο Τάσος Ιωσηφίδης, Εταίρος και Επικεφαλής Τμήματος Χρηματοοικονομικών Συμβούλων, Εταιρικής Στρατηγικής και Συναλλαγών της ΕΥ Ελλάδος, δήλωσε: «Η έρευνα αναδεικνύει με σαφήνεια την ανάγκη των CEOs να εξισορροπήσουν βραχυπρόθεσμους με μακροπρόθεσμους στόχους, σε ένα περιβάλλον ραγδαίων αλλαγών και οικονομικών προκλήσεων. Είναι εύλογο οι επενδύσεις στην τεχνολογία – και ειδικότερα στην τεχνητή νοημοσύνη – αλλά και η διαχείριση του κόστους, να αποτελούν σήμερα κορυφαίες προτεραιότητες για τις επιχειρήσεις, με πολλούς CEOs να στρέφονται σε νέες συμφωνίες για αυτό τον σκοπό, έπειτα από ένα αναιμικό 2023.

Ωστόσο, προκαλεί κάποιο προβληματισμό – παρόλο που αιτιολογείται λόγω των τρεχουσών συνθηκών – το γεγονός ότι η επιδίωξη των στόχων βιώσιμης ανάπτυξης απομακρύνεται από την κορυφή της ατζέντας, για ένα σημαντικό ποσοστό των CEOs. Παρόλα αυτά, οι περισσότεροι αναλυτές συγκλίνουν ότι η προσήλωση στους στόχους αυτούς, δεν αποτελεί μόνο απαίτηση της κοινωνίας, αλλά μπορεί να οδηγήσει μεσομακροπρόθεσμα και σε σημαντικές ευκαιρίες και χρηματοοικονομικά οφέλη για τις ίδιες τις επιχειρήσεις».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ