Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την εξαγορά της Watt and Wolt από τη Μυτιληναίος

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ενέκρινε την εξαγορά της Watt and Wolt από τη Μυτιληναίος

«Πράσινο φως» από την Επιτροπή Ανταγωνισμού για την εξαγορά του 100% των μετοχών της Watt and Wolt από τη Μυτιληναίος ΑΕ.

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού ενέκρινε την εξαγορά της Watt and Wolt από τη Μυτιληναίος.

Αποφασίστηκε ομόφωνα, σύμφωνα με ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η έγκριση της γνωστοποιηθείσας συγκέντρωσης, η οποία αφορά στην απόκτηση από την «ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ Α.Ε.», του συνόλου (100%) των μετοχών της «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δεδομένου ότι δεν προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες για τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις επιμέρους αγορές στις οποίες αφορά.

Όπως σημειώνεται, η συγκέντρωση, θα επιφέρει μεταβολή του ελέγχου της WATT AND VOLT, δεδομένου ότι η εταιρία Μυτιληναίος θα αποκτήσει τον αποκλειστικό έλεγχο αυτής.

Η Μυτιληναίος, όπως αναφέρει η Επιτροπή Ανταγωνισμού, δραστηριοποιείται κυρίως στους τομείς της μεταλλουργίας, των έργων βιώσιμης ανάπτυξης, της ανάπτυξης έργων ανανεώσιμων πηγών και αποθήκευσης ενέργειας, καθώς και στους τομείς της ηλεκτρικής ενέργειας και του φυσικού αερίου. Η WATT AND VOLT δραστηριοποιείται στους τομείς της χονδρικής και λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, λιανικής προμήθειας φυσικού αερίου, με βασική ωστόσο παρουσία μόνο στην λιανική προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, πρόσφατα δε, ανέπτυξε δραστηριότητα στη φόρτιση ηλεκτροκίνητων οχημάτων, ενώ κατέχει άδεια παροχής υπηρεσιών φορέα σωρευτικής εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) παραγωγών ΑΠΕ. Ως εκ τούτου, η συγκέντρωση αφορά γενικότερα στον κλάδο της ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.

Εν προκειμένω, λαμβάνεται υπόψη ως σχετική γεωγραφική αγορά αναφορικά με όλες τις σχετικές αγορές που αφορούν τη συγκέντρωση, η ελληνική επικράτεια.

Τέλος, αναφέρεται ότι η συγκέντρωση έχει κατά βάση οριζόντια διάσταση (κυρίως η υπο-αγορά λιανικής προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μέσης τάσης και η αγορά παροχής υπηρεσιών δημοσίως προσβάσιμων υποδομών φόρτισης ηλεκτροκίνητων οχημάτων) δεδομένου ότι σε αυτές συμμετέχουν οι εμπλεκόμενες επιχειρήσεις και το αθροιστικό μερίδιο αγοράς είναι μεγαλύτερο του 15%, χωρίς ωστόσο να προκαλεί σοβαρές αμφιβολίες ως προς το συμβατό αυτής με τις απαιτήσεις λειτουργίας του ανταγωνισμού στις εν λόγω αγορές.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ