Intracom: Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή - Από 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή

Intracom: Επιστροφή κεφαλαίου 0,12 ευρώ ανά μετοχή - Από 30 Σεπτεμβρίου η καταβολή

Από την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία € 0,88, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου

 

Η Intracom ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι η επαναληπτική συνεδρίαση της από 21.07.2022 Εκτακτης Γενικής Συνέλευσης, η οποία πραγματοποιήθηκε στις 27.07.2022, αποφάσισε τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά το ποσόν των € 10.032.000 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής της Εταιρείας κατά € 0,12, δηλ. από € 1,00 σε € 0,88 και επιστροφή–καταβολή του εν λόγω ποσού στους μετόχους της Εταιρείας.

Μετά την ως άνω μείωση, το μετοχικό κεφάλαιο της Εταιρείας ανέρχεται στο ποσόν των € 73.568.000,00, διαιρούμενο σε 83.600.000 Κοινές Ονομαστικές, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,88, η καθεμία.

Την 03.08.2022 εκδόθηκε η υπ΄αριθμ. πρωτ. 2673965/2022 Ανακοίνωση καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), δια της Διεύθυνσης Εταιρειών του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων, ως αρμόδιας Εποπτεύουσας Αρχής, της υπ' αριθμ. 2673965ΑΠ/03.08.2022 απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων με την οποία εγκρίθηκε η ανωτέρω μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας και η συνακόλουθη τροποποίηση του άρθρου 5 του Καταστατικού της, σύμφωνα με τις αποφάσεις της από 27.07.2022 Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας.

Η Επιτροπή Εταιρικών Πράξεων του Χρηματιστηρίου Αθηνών κατά τη συνεδρίαση της 5ης Αυγούστου 2022 ενημερώθηκε για την μεταβολή της ονομαστικής αξίας των μετοχών της Εταιρείας και την επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους, ποσού € 0,12 ανά μετοχή.

Κατόπιν των ανωτέρω, από την Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022 οι μετοχές της Εταιρείας θα είναι διαπραγματεύσιμες στο Χρηματιστήριο Αθηνών με ονομαστική αξία € 0,88, ανά μετοχή και χωρίς το δικαίωμα συμμετοχής στην επιστροφή κεφαλαίου με καταβολή μετρητών προς τους μετόχους ποσού € 0,12 ανά μετοχή.

Από την ίδια ημερομηνία (Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου 2022), η τιμή εκκίνησης των μετοχών της Εταιρείας στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον Κανονισμό του Χρηματιστηρίου Αθηνών, σε συνδυασμό με την υπ' αριθ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χρηματιστηρίου Αθηνών, ως ισχύει.

Δικαιούχοι στη λήψη της επιστροφής κεφαλαίου είναι οι μέτοχοι που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Αΰλων Τίτλων (Σ.Α.Τ.) τη Δευτέρα, 26 Σεπτεμβρίου 2022 (record date -ημερομηνία προσδιορισμού δικαιούχων).

Ως ημερομηνία έναρξης καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου (€0,12 ανά μετοχή) ορίζεται η Παρασκευή, 30 Σεπτεμβρίου 2022. Η επιστροφή του κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί από την πληρώτρια τράπεζα "ALPHA BANK", ως ακολούθως:

1. Μέσω των Συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ. και τις σχετικές αποφάσεις της.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις καταβολής επιστροφής κεφαλαίου σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων, των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.Τ., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία καταβολής της επιστροφής κεφαλαίου θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ