Noval Property: Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου tης σε 455,5 εκατ. ευρώ

Noval Property: Αύξηση της εύλογης αξίας του χαρτοφυλακίου tης σε 455,5 εκατ. ευρώ

Kατά την 30η Ιουνίου 2022, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 455,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,2 εκατ. ευρώ

Η Noval Property, σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 8/259/19-12-2002 απόφαση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, δημοσιοποιεί την Κατάσταση Επενδύσεών της κατά την 30.06.2022, η οποία έχει αναρτηθεί στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com.
Kατά την 30η Ιουνίου 2022, η εύλογη αξία του χαρτοφυλακίου των 61 επενδυτικών ακινήτων και συμμετοχών της Noval Property διαμορφώθηκε σε 455,5 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση κατά 42,2 εκατ. ευρώ (αύξηση 10,2%) έναντι της εύλογης αξίας της 31ης Δεκεμβρίου 2021(44 επενδυτικά ακίνητα και συμμετοχές).
Σημειώνεται ότι η Noval Property εντός του πρώτου εξαμήνου του 2022 πραγματοποίησε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου κατά το ποσό των 21,35 εκατ. ευρώ με εισφορές σε είδος ακινήτων και μετοχών εκδόσεως εταιρειών που έχουν στην κυριότητά τους ακίνητα, σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 4548/2018 και του Ν. 2778/1999.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ