ΕΧΑΕ: Στα 3,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο

ΕΧΑΕ: Στα 3,27 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη το α' τρίμηνο

Ο κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκε σε €9,87 εκ., έναντι €8,36 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18

 

 

Αύξηση 18,1% στα έσοδα ανακοίνωσε για το α' τρίμηνο ο όμιλος του Χρηματιστηρίου Αθηνών, με τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους να διαμορφώνονται σε €3,27 εκατ. από €1,95 εκατ. το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 67,7%.

Ο κύκλος εργασιών το α΄ τρίμηνο του 2022 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε €9,87 εκ., έναντι €8,36 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 18,1%.

Το 60% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή €0,9 εκ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2021, ήτοι αύξηση 18,4%. Ποσοστό 12% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά €0,4 εκ. σε σχέση με το περυσινό α’ τρίμηνο (+53,2%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς.

Τέλος, 28% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, σημειώνοντας άνοδο κατά €0,2 εκ. (+7,1%) σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 κυρίως λόγω των αύξησης των εσόδων από δεδομένα αγοράς (market data) και από τις ψηφιακές υπηρεσίες.

Σημειώνεται πως κατά το α’ τρίμηνο του 2022 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα €92,9 εκ. αυξημένη κατά 24,0% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2021 (€74,9 εκ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 23,8% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του α’ τριμήνου του 2021 (€66,6 δις έναντι €53,8 δις). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το α’ τρίμηνο του 2022 αυξημένος κατά 1,7% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών το α’ τρίμηνο του 2022 διαμορφώθηκαν σε €4,92 εκ. έναντι €4,68 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 5,1%.

Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το α’ τρίμηνο του 2022 ανήλθαν σε €4,55 εκ., αυξημένα κατά 35,8% σε σχέση με τα €3,35 εκ. τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το α’ τρίμηνο του 2022, ανήλθαν στα €3,43 εκ. έναντι €2,28 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021, παρουσιάζοντας αύξηση 50,4%.

Το α’ τρίμηνο του 2022 η κερδοφορία του Ομίλου ενισχύθηκε από έκτακτα έσοδα (έσοδα από επιστροφές φόρου) ύψους €0,6 εκ., και τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα €3,27 εκ. έναντι €1,95 εκ. το α’ τρίμηνο του 2021 παρουσιάζοντας αύξηση 67,7%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε €0,054 έναντι €0,032 την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Κατά τη διάρκεια του α’ τριμήνου του 2022 παρατηρείται σημαντική άνοδος στις τιμές ενέργειας σε σχέση με την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Το γεγονός αυτό δεν έχει επηρεάσει την κερδοφορία του Ομίλου το α’ τρίμηνο του 2022, καθώς το κόστος ενέργειας είναι μικρό ποσοστό επί του συνόλου των εξόδων λειτουργίας.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ