Intralot: Αύξηση κεφαλαίου έως 130 εκατ. ευρώ

Intralot: Αύξηση κεφαλαίου έως 130 εκατ. ευρώ

Σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ των παλαιών μετόχων με στόχο να εξαγοράσει το 34% της αμερικανικής θυγατρικής και να αναδιαρθρώσει τον δανεισμό προχωρά η εταιρεία

Σημαντική αύξηση κύκλου εργασιών και EBITDA το 2021 η Intralot προχωρά σε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου υπέρ παλαιών μετόχων με διασφαλισμένο στρατηγικό επενδυτή για μεγάλο μέρος από τους αδιάθετους τίτλους.

Πρόκειται για το fund «Standard General» από τη Νέα Υόρκη ειδικεύεται σε επενδύσεις στο χώρο των καζίνο, των τυχερών παιχνιδιών και των media. Είναι ο κύριος μέτοχος της Bally’s Corporation που έχει 14 καζίνο στις ΗΠΑ, διαθέτει άδειες αθλητικού στοιχήματος και τον περασμένο χρόνο έκανε μια εξαγορά αξίας 2δισ. δολαρίων της βρετανικής εταιρείας online gaming «Gamesys».

Οπως σημειώνεται στη σχετική ανακοίνωση η αύξηση δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της (σ.σ. άρα φτάνει έως τα 130 εκατ. ευρώ). Η συμφωνία με τον στρατηγικό επενδυτή ορίζει ότι «σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας».

Σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο η Standard General έκανε μια σημαντική επένδυση με αποτίμηση $8,5 δισ. του τηλεοπτικού κολοσσού Tegna στις ΗΠΑ σε συνεργασία με την Apollo και έχει συμφωνία με το δίκτυο περιφερειακών αθλητικών τηλεοπτικών σταθμών Bally’s Sports News.

Πληροφορίες από την πλευρά της ελληνικής εταιρείας επισημαίνουν ότι η κίνηση δημιουργεί νέα αναπτυξιακή προοπτική για το παγκόσμιο brand και λύνει το θέμα των αρνητικών ιδίων κεφαλαίων εισηγμένης.

Τα χρήματα της αύξησης θα χρησιμοποιηθούν για επαναγορά του ποσοστού 34% της θυγατρικής στις ΗΠΑ που δεν ελέγχεται από την IntralotΙΝΛΟΤ 0,00% μετά την αναδιάρθρωση δανεισμού τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με πηγές έτσι ισχυροποιείται η οικονομική θέση του ομίλου με την πλήρη πρόσβαση στις ταμειακές ροές της αμερικανικής θυγατρικής, ενώ ανοίγει ο δρόμος για τη συνολική αναχρηματοδότηση των δανείων του ομίλου και για αναπτυξιακές προοπτικές σε παγκόσμιο επίπεδο.

Σύμφωνα πάντα με τις ίδιες πηγές, η ύπαρξη στρατηγικού επενδυτή διασφαλίζει την αύξηση με όρους που δημιουργούν νέα αξία για τους υπάρχοντες μετόχους.
Η ανακοίνωση

Η “ΙΝΤΡΑΛΟΤ Α.Ε. Ολοκληρωμένα Πληροφοριακά Συστήματα και Υπηρεσίες Τυχερών Παιχνιδιών” (η “Εταιρεία”) ανακοινώνει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της Εταιρείας αποφάσισε στις 25.4.2022:

(α) Να συγκαλέσει γενική συνέλευση για να αποφασίσει, μεταξύ άλλων, την παροχή εξουσιοδότησης προς το Διοικητικό Συμβούλιο να προχωρήσει, σύμφωνα με το άρθρο 24 παρ. 1(β) του Ν. 4548/2018, στην αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών με δικαίωμα προτίμησης των μετόχων της Εταιρείας. Η σχετική πρόσκληση έχει δημοσιευθεί προσηκόντως. Η πρόταση του Διοικητικού Συμβουλίου προς την γενική συνέλευση των μετόχων είναι να αποφασιστεί η παροχή εξουσίας προς το Διοικητικό Συμβούλιο να αποφασίσει την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας κατά ποσό που δεν μπορεί να υπερβεί το 150% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της που υφίσταται κατά την ημερομηνία χορήγησης των εν λόγω εξουσιών στο Διοικητικό Συμβούλιο, ήτοι να το αυξάνει μέχρι και κατά €66.841.553,25 (ονομαστικό κεφάλαιο), με την έκδοση νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών.

(β) Η Εταιρεία και η καθ’ ολοκληρίαν θυγατρική της στην Ολλανδία “Intralοt Global Holdings B.V.” να υπογράψουν σύμβαση αγοράς μετοχών δια της οποίας η ως άνω θυγατρική θα αγοράσει 33.227.256 μετοχές (ή 33,23%) της “Intralοt US Securities B.V.” από άλλους σημερινούς μετόχους της έναντι €3,65 ανά μετοχή (ήτοι συνολικά έναντι €121.279.484,4). Η Intralοt US Securities B.V. κατέχει εμμέσως το 100% των μετοχών της “Intralοt, Inc.” που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας της Georgia των Η.Π.Α. Η συναλλαγή προϋποθέτει την ολοκλήρωση μέχρι την 10η Αυγούστου 2022 της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου που περιγράφεται στην παράγραφο (α) ανωτέρω. Η σύμβαση αγοράς μετοχών υπεγράφη στις 25.4.2022.


Να υπογράψει δεσμευτικό Μνημόνιο Κατανόησης (MOU) με την “Standard General Master Fund II L.P.”, εταιρεία περιορισμένης ευθύνης που έχει συσταθεί υπό τους νόμους της πολιτείας Delaware των Η.Π.Α. (“SG”), αναφορικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η SG (ή/και άλλες συνδεδεμένες με αυτήν οντότητες) θα συμμετέχει στην ανωτέρω υπό (α) αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου. Ειδικότερα, σε περίπτωση μη ασκήσεως όλων των δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους της Εταιρείας σε μια τέτοια αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου, η SG θα αποκτήσει όλες τις μη αναληφθείσες μετοχές έναντι τιμής που δεν θα υπερβαίνει τα €0,58 ανά μετοχή και μέχρι ενός αριθμού μετοχών που δεν θα υπερβαίνει το 1/3 του συνόλου των μετοχών μετά δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας. Συνήθεις όροι για τέτοιες συναλλαγές προβλέπονται. Το MOU υπεγράφη στις 25.4.2022.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ