Noval Property: Καθαρά κέρδη 35,2 εκατ. ευρώ για το 2021

Noval Property: Καθαρά κέρδη 35,2 εκατ. ευρώ για το 2021

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.


Η Noval Property ανακοινώνει ότι τα καθαρά κέρδη για τη χρήση που έληξε την 31 Δεκεμβρίου 2021 ανήλθαν σε 35,2 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 1,5 εκατ. ευρώ για το 2020.
Κατά τη δεύτερη δωδεκάμηνη χρήση της (01.01.2021 – 31.12.2021), η Noval Property παρουσίασε έσοδα από μισθώματα και αποζημιώσεις μισθωμάτων 18,6 εκατ. ευρώ, έναντι 13,9 εκατ. ευρώ το 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 33,8%. Σημειώνεται ότι τα κρατικά μέτρα στήριξης των πληττόμενων επιχειρήσεων λόγω της πανδημίας Covid-19 μείωσαν τα έσοδα της Εταιρείας το 2021 κατά 2,5 εκατ. ευρώ, ποσό που αντιστοιχεί σε περίπου 11,8% επί των αναμενόμενων ετήσιων εσόδων.
Τα κέρδη προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και αναπροσαρμογής εύλογης αξίας περιουσιακών στοιχείων (adjusted EBITDA) για τη χρήση 2021 ανήλθαν σε 9,6 εκατ. ευρώ έναντι 7,2 εκατ. ευρώ το 2020 παρουσιάζοντας αύξηση 33,3%.
Τα κέρδη από αναπροσαρμογή των επενδυτικών ακινήτων σε εύλογη αξία κατά το 2021 ανήλθαν σε 27,5 εκατ. ευρώ (έναντι ζημιάς 4,3 εκατ. ευρώ το 2020), καταδεικνύοντας την πρόοδο των έργων ανάπτυξης, την ενεργητική διαχείριση των ακινήτων της Εταιρείας, καθώς και τη θετική τάση των εμπορικών ακινήτων στην Ελλάδα.
Τα ταμειακά διαθέσιμα την 31.12.2021 ανήλθαν σε 129,1 εκατ. ευρώ έναντι 4,5 εκατ. ευρώ την 31.12.2020.
Η εσωτερική λογιστική αξία της Εταιρείας την 31.12.2021 ήταν 314,9 εκατ. ευρώ ή 1,27 ευρώ ανά μετοχή, ενώ την 31.12.2020 ήταν 281,9 εκατ. ευρώ ή 1,14 ευρώ ανά μετοχή, σημειώνοντας αύξηση 11,4%.
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Noval Property κατά την από 08.04.2022 συνεδρίασή του αποφάσισε να εισηγηθεί στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων τη διανομή μερίσματος ποσού 0,0102 ευρώ ανά μετοχή για τη χρήση του 2021, αυξημένο κατά 32,5% σε σχέση με το μέρισμα για τη χρήση του 2020.
Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Noval Property, κ. Παναγιώτης Καπετανάκος, δήλωσε: «Η σημαντική αύξηση των εσόδων και των καθαρών κερδών κατά το 2021, σε συνδυασμό μεταξύ άλλων με την επιτυχημένη έκδοση το Δεκέμβριο 2021 του πράσινου κοινού ομολογιακού δανείου ύψους 120 εκατ. ευρώ, επιβεβαιώνουν την ικανότητά μας να υλοποιούμε το επενδυτικό και αναπτυξιακό πρόγραμμά μας προς όφελος των συμμετόχων μας. Βασικός πυλώνας της επενδυτικής μας στρατηγικής είναι ο σχεδιασμός και υλοποίηση έργων αξιοποίησης και ανάπλασης ακινήτων σε σύγχρονες και ενεργειακά αποδοτικές εγκαταστάσεις με διεθνείς προδιαγραφές βιωσιμότητας σε σχέση με το περιβάλλον και τις τοπικές κοινωνίες. Η Εταιρεία έχει καταρτίσει και θα δημοσιοποιήσει σύντομα Έκθεση Βιώσιμης Ανάπτυξης κατά EPRA (European Public Real Estate Association) για το 2021, η οποία αποτελεί ένα από τα πλέον αναγνωρισμένα πλαίσια για την αξιολόγηση των χαρακτηριστικών βιωσιμότητας ενός χαρτοφυλακίου ακινήτων και προετοιμάζει την Εταιρεία για την προσαρμογή στις νέες υπερβατικές απαιτήσεις και κανονισμούς αναφορικά με ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος, κοινωνικής υπευθυνότητας και εταιρικής διακυβέρνησης.

Η Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της Noval Property για τη χρήση που έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2021 είναι αναρτημένη στην εταιρική ιστοσελίδα www.noval-property.com

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ