ΕΔΑ Αττικής: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

ΕΔΑ Αττικής: Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Πολιτισμού για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων

η ΕΔΑ Αττικής θα διενεργεί τεχνικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και των μετρητικών ρυθμιστικών σταθμών διανομής στο σύνολο των κτηριακών υποδομών και των εποπτευόμενων χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού

Η Εταιρεία Διανομής Φυσικού Αερίου Αττικής (ΕΔΑ Αττικής Μ.Α.Ε.) υπέγραψε Μνημόνιο Συνεργασίας με το Υπουργείο Αθλητισμού και Πολιτισμού, την Τετάρτη 19 Ιανουαρίου 2022, με σκοπό την ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας των κτιριακών υποδομών και των εποπτευόμενων χώρου του Υπουργείου.
Η ΕΔΑ Αττικής θα παρέχει συμβουλευτικές υπηρεσίες υποστήριξης στις Υπηρεσίες και τους Φορείς του Υπουργείου Αθλητισμού και Πολιτισμού σε θέματα που άπτονται της ενίσχυσης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, η ΕΔΑ Αττικής θα διενεργεί τεχνικούς ελέγχους για την ορθή λειτουργία των εσωτερικών εγκαταστάσεων, καθώς και των μετρητικών ρυθμιστικών σταθμών διανομής στο σύνολο των κτηριακών υποδομών και των εποπτευόμενων χώρων του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού οι οποίοι λειτουργούν ήδη με φυσικό αέριο. Επιπρόσθετα, θα δρομολογηθούν όλες οι απαραίτητες ενέργειες για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής φυσικού αερίου και των υπολοίπων κτιριακών υποδομών του Υπουργείου, ενώ τέλος θα μελετηθεί η επέκταση του δικτύου διανομής φυσικού αερίου για τη σύνδεση των εγκαταστάσεων του πρώην Βασιλικού Κτήματος Τατοΐου.


Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού θα παρέχει στην ΕΔΑ Αττικής κάθε δυνατή υποστήριξη, για την υλοποίηση των ανωτέρω.
Η Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, Λίνα Μενδώνη δήλωσε ότι «Αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας για το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού η ενεργειακή αναβάθμιση των μουσειακών του υποδομών, αλλά και των κτηρίων που στεγάζονται οι υπηρεσίες του. Η εξοικονόμηση ενέργειας και η μείωση ρυπογόνων εκπομπών αερίου συμβάλλουν ουσιαστικά στην αντιμετώπιση των συνεπειών της κλιματικής κρίσης. Μέσω του Μνημονίου Συνεργασίας με την ΕΔΑ Αττικής, εξασφαλίζεται ο σωστός έλεγχος των κτηριακών υποδομών του ΥΠΠΟΑ και δρομολογείται η σύνδεση του δικτύου με το π. βασιλικό κτήμα Τατοϊου, ώστε αυτή η σημαντική πολιτιστική και αναπτυξιακή επένδυση να λειτουργήσει με έναν σύγχρονο τρόπο πράσινης ενέργειας. Ευχαριστώ την ΕΔΑ Αττικής και τον Εκτελεστικό Πρόεδρο κ. Πιέρρο Χατζηγιάννη για τις πολύ θετικές προοπτικές που προσφέρει αυτή η συνεργασία».
Ο Πιέρρος Χατζηγιάννης, Εκτελεστικός Πρόεδρος Δ.Σ. της ΕΔΑ Αττικής τόνισε ότι «Είμαστε ευτυχείς που, σήμερα, υπογράψαμε Μνημόνιο Συναντίληψης και Συνεργασίας με την κα Λίνα Μενδώνη, Υπουργό Πολιτισμού. Η συνεργασία μας με το Υπουργείο αποτελεί ιδιαίτερη τιμή για εμάς. Η ΕΔΑ Αττικής με την τεχνογνωσία της και την υψηλή εξειδίκευσή της θα συμβάλλει καθοριστικά στον εκσυγχρονισμό και την ενεργειακή αναβάθμιση των υποδομών του Υπουργείου, προάγοντας το ρόλο του φυσικού αερίου και υποστηρίζοντας παράλληλα την εθνική δέσμευση για το κλίμα και τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ