Alpha Trust: Καταβολή μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή από τις 2 Φεβρουαρίου

 Alpha Trust: Καταβολή μερίσματος 0,47 ευρώ ανά μετοχή από τις 2 Φεβρουαρίου

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τη 02.02.2022 (record date).

 

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Alpha Trust την 30ή.12.2021, αποφάσισε, σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 162 παρ. 3 του Ν. 4548/2018, τη διανομή μερίσματος στους δικαιούχους μετόχους από κέρδη προηγούμενων χρήσεων συνολικού ποσού 1.500.000 ευρώ το οποίο αντιστοιχεί σε 0,4836226041 ευρώ ανά μετοχή. Το ανωτέρω ποσό ανά μετοχή προσαυξάνεται κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 91.630 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία οι οποίες δε δικαιούνται μέρισμα και έτσι το τελικό ποσό του μερίσματος διαμορφώνεται σε 0,4983451618 ευρώ ανά μετοχή.

Το εν λόγω ποσό μερίσματος υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 5% σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 40 παρ. 1 και 64 παρ. 1 του Ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκαν με το Ν. 4646/2019 και ισχύουν, και συνεπώς οι μέτοχοι θα λάβουν καθαρό ποσό 0,4734279037 ευρώ ανά μετοχή.

Ως ημερομηνία αποκοπής του δικαιώματος του μερίσματος ορίζεται η 01.02.2022.

Δικαιούχοι του μερίσματος από κέρδη προηγούμενων χρήσεων είναι οι μέτοχοι της Εταιρείας που θα είναι εγγεγραμμένοι στα αρχεία του Συστήματος Άυλων Τίτλων κατά τη 02.02.2022 (record date).

Η καταβολή θα αρχίσει την 07.02.2022 και θα πραγματοποιηθεί μέσω της Τράπεζας Πειραιώς με τους παρακάτω τρόπους:

1. Μέσω των συμμετεχόντων των δικαιούχων στο Σ.Α.Τ. (Τράπεζες και Χρηματιστηριακές Εταιρείες), σύμφωνα με τα ισχύοντα στον Κανονισμό Λειτουργίας της ΕΛ.Κ.Α.Τ.

2. Ειδικά στις περιπτώσεις πληρωμής μερίσματος σε κληρονόμους θανόντων δικαιούχων των οποίων οι τίτλοι τηρούνται στον Ειδικό Λογαριασμό της Μερίδας τους στο Σ.Α.T., υπό το χειρισμό της ATHEXCSD, η διαδικασία πληρωμής του μερίσματος θα διενεργείται μετά την ολοκλήρωση της νομιμοποίησης των κληρονόμων, μέσω του δικτύου της "Τράπεζας Πειραιώς Α.Ε.".

Η καταβολή του μερίσματος από την Τράπεζα λήγει στις 30.06.2022. Από 01.07.2022 η πληρωμή του μερίσματος θα πραγματοποιείται μόνο από τα γραφεία της Εταιρείας (Τατοΐου 21,145 61 Κηφισιά).

Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στην Υπεύθυνη Μονάδας Εξυπηρέτησης Μετόχων και Εταιρικών Ανακοινώσεων της Εταιρίας (κ. Ευαγγελία Αθανάσογλου-Αλεξίου, τηλ. 210-6289200).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ