Λ. Μπακούρας: «Παγκόσμια Ενεργειακή Κρίση – Υψηλές Τιμές Φυσικού Αερίου»

 Λ. Μπακούρας: «Παγκόσμια Ενεργειακή Κρίση – Υψηλές Τιμές Φυσικού Αερίου»

Τα μέτρα που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο θα απορροφήσουν εν μέρει τους κραδασμούς των ανατιμήσεων εκτιμά ο ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ

 

Η μεταβλητότητα που παρουσιάζεται στην χονδρεμπορική αγορά του φυσικού αερίου είναι ιδιαίτερα πρωτόγνωρη σε παγκόσμια κλίμακα, καθώς οι τιμές παρουσιάζουν ιστορικές διακυμάνσεις. Πρόκειται για μια πολυπαραμετρική εξίσωση με συγκυριακούς παράγοντες που δρουν ταυτόχρονα, προκαλώντας εκτεταμένες ανατιμήσεις. Ωστόσο, ο Γενικός Διευθυντής της ΕΔΑ ΘΕΣΣ, κ. Λεωνίδας Μπακούρας ενστερνίζεται τις προβλέψεις των αναλυτών που μιλούν για παροδική άνοδο των τιμών.


H τελική τιμή προς τον Τελικό Καταναλωτή διαμορφώνεται κατά κανόνα, από το άθροισμα της Χρέωσης Μεταφοράς, της Χρέωσης Διανομής και της Ανταγωνιστικής Χρέωσης Προμήθειας η οποία συναρτάται άμεσα από τις τιμές της Διεθνούς εμπορίας και εισαγωγών Φυσικού Αερίου. Σε αντίθεση με τις τιμές της προμήθειας του φυσικού αερίου, οι τιμές διανομής και μεταφοράς είναι ρυθμιζόμενες και αμετάβλητες κατά τη διάρκεια του εκάστοτε έτους της ρυθμιστικής περιόδου.

Στη διαδρομή των 21 χρόνων του, το φυσικό αέριο αποτελεί αποδεδειγμένα το πιο ασφαλές, εύχρηστο και οικολογικό συμβατικό καύσιμο με πολλαπλά πλεονεκτήματα για την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον. Παρόμοιες συνθήκες οδήγησαν και στο παρελθόν τις τιμές προμήθειας φυσικού αερίου σε υψηλά επίπεδα με τις μεγάλου εύρους παροδικές ανατιμήσεις το χειμώνα του 2008-2009. Ωστόσο οι καταναλωτές, διατηρούν διαχρονικά την εμπιστοσύνη τους και απολαμβάνουν τα οφέλη από τη χρήση, καθώς η τιμή του φυσικού αερίου ήταν και παραμένει σημαντικά χαμηλότερη και πιο ανταγωνιστική σε σχέση με τα υπόλοιπα συμβατικά καύσιμα.
Η εμπιστοσύνη των καταναλωτών αποτυπώνεται στην υψηλή διείσδυση του φυσικού αερίου καθώς περισσότερες από 385.000 οικογένειες και νοικοκυριά τροφοδοτούνται από το Δίκτυο Διανομής στις περιοχές της Αδείας της ΕΔΑ ΘΕΣΣ. Παρά την τρέχουσα ενεργειακή κρίση, το ενδιαφέρον των καταναλωτών για τη μετάβαση στη χρήση του φυσικού αερίου συνεχίζεται αφού κατά τον μήνα Οκτώβριο, υπογράφονται πάνω από 170 νέες συμβάσεις ημερησίως.

Όπως δηλώνει σχετικά ο Γενικός Διευθυντής: «Παρά τις συγκυριακές μεταβολές, το φυσικό αέριο παραμένει ως η μόνη βιώσιμη και άμεση λύση. Ως το καθαρότερο καύσιμο είναι σαφές ότι αποτελεί το κύριο μέσο για τη μετάβαση προς την απολιγνιτοποίηση της οικονομίας. Παράλληλα, θα συνεχίσει να συμβάλλει στην ενεργειακή ασφάλεια της χώρας αλλά και των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Είμαι βέβαιος, ότι τα μέτρα που λαμβάνονται σε Ευρωπαϊκό και Εθνικό επίπεδο θα απορροφήσουν εν μέρει τους κραδασμούς των ανατιμήσεων στην ανάντη αγορά και θα ευνοήσουν τους καταναλωτές. Σύμφωνα με πρόσφατες ανακοινώσεις της Πολιτείας, αυξάνεται το επίδομα θέρμανσης και διευρύνονται τα κριτήρια ένταξης καλύπτοντας μεταξύ άλλων μέρος των δαπανών για τη κατανάλωση φυσικού αερίου.

Στο πλαίσιο αυτό και ενόψει της νέας χειμερινής περιόδου η ΕΔΑ ΘΕΣΣ παροτρύνει τους καταναλωτές:
 να μεριμνήσουν για τον εξορθολογισμό στη διαχείριση της κατανάλωσης του φυσικού αερίου.
 να προβούν στην έγκαιρη τακτική συντήρηση των εγκαταστάσεων φυσικού αερίου από αδειοδοτημένους πιστοποιημένους τεχνικούς, διασφαλίζοντας την αποδοτική λειτουργία του εξοπλισμού τους και κατά συνέπεια μεγαλύτερη εξοικονόμηση, ασφάλεια και αδιάλειπτη χρήση.
 Να ενημερώνονται τακτικά από τους 17 προμηθευτές φυσικού αερίου που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές της Αδείας.

Συνοψίζοντας ο Γενικός Διευθυντής ανέφερε ότι τα μέτρα που εξήγγειλε η πολιτεία αλλά και η συμβολή των καταναλωτών με τη συνετή διαχείριση των καταναλώσεων θα δημιουργήσουν ένα πλέγμα ασφαλείας με σταθερή αξία έναντι των παροδικών διακυμάνσεων των τιμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ