ΕΧΑΕ: Στα 5,06 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το α' εξάμηνο

ΕΧΑΕ: Στα 5,06 εκατ. ευρώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους το α' εξάμηνο

 

Τα έσοδα του ομίλου διαμορφώθηκαν στα 18,41%, αυξημένα κατά 21,3%

 

Ο κύκλος εργασιών το 1ο εξάμηνο του 2021 για τον Όμιλο Χρηματιστηρίου Αθηνών διαμορφώθηκε σε 18,41 εκ., έναντι 15,18 εκ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, σημειώνοντας αύξηση κατά 21,3%, σύμφωνα με ανακοίνωση της εταιρείας.

Το 50% του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από έσοδα από τη διαπραγμάτευση, εκκαθάριση και διακανονισμό των συναλλαγών στο Χρηματιστήριο Αθηνών εμφανίζοντας μια μεταβολή 354 χιλ. σε σχέση με τη αντίστοιχη περίοδο του 2020, ήτοι αύξηση 4%. Ποσοστό 22% του κύκλου εργασιών αφορά σε έσοδα που διαμορφώνονται κατά κύριο λόγο σε συνάρτηση με το ύψος της κεφαλαιοποίησης της αγοράς, τα οποία σημείωσαν αύξηση κατά 1,23 εκατ. ευρώ σε σχέση με το περυσινό 1ο εξάμηνο (+44,8%), κυρίως λόγω της αύξησης του μεγέθους της αγοράς αλλά και νέων εκδόσεων. Τέλος, 28% του κύκλου εργασιών προήλθε από υπηρεσίες και δεδομένα που παρέχει ο Όμιλος, σημειώνοντας άνοδο κατά 1,65 εκατ. (+46,4%) σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2020 κυρίως λόγω των υπηρεσιών προς άλλους φορείς στην Ελλάδα και το εξωτερικό που είναι αδειοδοτημένοι να λειτουργούν αγορές.

Σημειώνεται πως κατά το 1ο εξάμηνο του 2021 η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 81,3 εκατ. ευρώ αυξημένη κατά 8% σε σχέση με το 1ο εξάμηνο του 2020 (75,3 εκατ.) και η μέση κεφαλαιοποίηση της Ελληνικής αγοράς αυξήθηκε κατά 16,6% σε σύγκριση με την αντίστοιχη μέση κεφαλαιοποίηση του 1ου εξαμήνου του 2020 (57,6 δισ. έναντι 49,4 δισ. ευρώ). Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών έκλεισε το 1ο εξάμηνο του 2021 αυξημένος κατά 38,5% συγκριτικά με το τέλος της αντίστοιχης περσινής περιόδου.

Το σύνολο του κόστους λειτουργικών εργασιών και δαπανών με παρεπόμενες υπηρεσίες το 1ο εξάμηνο του 2021 διαμορφώθηκαν σε 10,24 εκατ. έναντι 9,48 εκατ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο, αυξημένο κατά 8%. Ως αποτέλεσμα των παραπάνω, τα κέρδη προ φόρων χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν σε 7,45 εκατ., αυξημένα κατά 48,5% σε σχέση με τα 5,01 εκατ. ευρώ τη αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Τα ενοποιημένα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων (ΕΒIΤ) το 1ο εξάμηνο του 2021 ανήλθαν στα 5,29 εκατ. έναντι 2,88 εκ. το α΄ εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 83,8%.

Για το 1ο εξάμηνο του 2021, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του Ομίλου μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 5,06 εκατ. έναντι 2,27 εκατ. το 1ο εξάμηνο του 2020, παρουσιάζοντας αύξηση 122,7%.

Με βάση την κατευθυντήρια γραμμή για τους Εναλλακτικούς Δείκτες Μέτρησης Απόδοσης (ΕΔΜΑ) που δημοσίευσε η Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών (ESMA), τα προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 0,084 ευρώ έναντι 0,038 ευρώ την αντίστοιχη περυσινή περίοδο.

Εν τω μεταξύ, η εισηγμένη ανακοίνωση ότι η καταβαολή της επιστροφής κεφαλαίου θα πραγματοποιηθεί στις 11 Αυγούστου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ