EXAE: Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος

EXAE: Εγκρίθηκε από την Γενική Συνέλευση η διανομή μερίσματος

Αναβλήθηκε η συζήτηση για μείωση του μετοχικού κεφαλαίου

Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑ-ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε. ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ανακοινώνει ότι τη Δευτέρα 31 Μαΐου 2021 και ώρα 18:00 πραγματοποιήθηκε από απόσταση σε πραγματικό χρόνο μέσω τηλεδιάσκεψης η 20η Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας. Στη Γενική Συνέλευση παρέστησαν νόμιμα μέτοχοι εκπροσωπούντες 20.444.196 κοινές ονομαστικές μετοχές και δικαιώματα ψήφου, ήτοι το 33,9% επί συνόλου 60.348.000 κοινών ονομαστικών μετοχών.

H Τακτική Γενική Συνέλευση συζήτησε και έλαβε αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης ως εξής:

Στο πρώτο (1ο) θέμα της Ημερησίας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Ετήσια Χρηματοοικονομική Έκθεση της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 με τις σχετικές Εκθέσεις και Δηλώσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και των Ορκωτών Ελεγκτών, όπως αυτές προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο δεύτερο (2ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τη διάθεση των αποτελεσμάτων της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020 και τη διανομή μερίσματος σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Ως ημερομηνίες αποκοπής και προσδιορισμού δικαιούχων (βάσει του κανόνα record date) εγκρίθηκαν η 4η Ιουνίου και 7η Ιουνίου 2021, αντίστοιχα, και το αντίστοιχο ποσό θα καταβάλλεται στους μετόχους από την Παρασκευή 11 Ιουνίου 2021.

Η Εταιρεία θα δημοσιεύσει ξεχωριστή ανακοίνωση για την διαδικασία καταβολής του μερίσματος στους μετόχους.

Στο τρίτο (3ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενημερώθηκαν για την Ετήσια Έκθεση Πεπραγμένων της Επιτροπής Ελέγχου για την εταιρική Χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020.

Στο τέταρτο (4ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την συνολική διαχείριση του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020, κατά το άρθρο 108 του Ν. 4548/2018 και απήλλαξαν τους Ελεγκτές σύμφωνα με την παρ. 1, περ. γ) του άρθρου 117 του Ν. 4548/2018 για τον έλεγχο που διενήργησαν στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις της εταιρικής χρήσης 01.01.2020 – 31.12.2020.

Στο πέμπτο (5ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν τις αμοιβές και αποζημιώσεις των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2020 – 31.12.2020 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έκτο (6ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης οι μέτοχοι προενέκριναν την καταβολή των αμοιβών και αποζημιώσεων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου για την εταιρική χρήση 01.01.2021 – 31.12.2021 σύμφωνα με όσα προτάθηκαν προς έγκριση.

Στο έβδομο (7ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν την ανώνυμη εταιρεία ορκωτών ελεγκτών λογιστών με την επωνυμία «ΠΡΑΪΣΓΟΥΩΤΕΡΧΑΟΥΣΚΟΥΠΕΡΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και διακριτικό τίτλο «PRICEWATERHOUSECOOPERS A.E.» με ΑΜΣΟΕΛ 113 για τον τακτικό έλεγχο των ατομικών και ενοποιημένων χρηματοοικονομικών καταστάσεων της Εταιρείας και του Ομίλου για την τρέχουσα εταιρική χρήση (01.01.2021-31.12.2021).

Στο όγδοο (8ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι συζήτησαν και ενέκριναν την Έκθεση Αποδοχών του οικονομικού έτους 2020 σύμφωνα με το άρθρο 112 του ν. 4548/2018.

Στο ένατο (9ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι εξέλεξαν σε αντικατάσταση των παραιτηθέντων τριών (3) ανεξαρτήτων μελών κ.κ. Αλέξανδρου Αντωνόπουλου, Αδαμαντίνης Λάζαρη και Σοφίας Κουνενάκη – Εφραίμογλου και του μη εκτελεστικού Μέλους κ. Νικολάου Χρυσοχοΐδη τα πιο κάτω τέσσερα (4) ανεξάρτητα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, τα οποία πληρούν τα κριτήρια ανεξαρτησίας του άρθρου 4 του Ν. 3016/2002 και του Ν. 4706/2020:

Δημήτριος Δόσης
Βασίλειος Καρατζάς
Θεανώ Καρποδίνη
Παντελής Τζωρτζάκης

Η θητεία τους θα είναι ίση με τη θητεία και των υπολοίπων εννέα (9) μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου, το οποίο εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Στο δέκατο (10ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι αποφάσισαν:

α) Η Επιτροπή Ελέγχου να συνεχίσει να αποτελεί επιτροπή του Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούμενη αποκλειστικά από Μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.

β) Η Επιτροπή Ελέγχου να απαρτίζεται από πέντε (5) μη εκτελεστικά μέλη του, εκ των οποίων τουλάχιστον τα τρία (3) θα είναι ανεξάρτητα.

γ) Η θητεία των μελών της Επιτροπής που θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει, θα ακολουθεί τη θητεία τους ως μελών του εν ενεργεία Διοικητικού Συμβουλίου που εξελέγη από τη Γενική Συνέλευση της 30.5.2019 με τετραετή θητεία, ήτοι μέχρι 30.5.2023, παρατεινόμενη αυτοδικαίως μέχρι την Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της Εταιρείας, που θα συνέλθει ή θα συγκληθεί μετά τη λήξη της θητείας του.

Τα μέλη της Επιτροπής θα οριστούν από το Διοικητικό Συμβούλιο σύμφωνα με το άρθρο 44, παρ. 1γ, του ν.4449/2017, όπως ισχύει από μέλη του τα οποία θα διαθέτουν επαρκή γνώση στον τομέα που δραστηριοποιείται η Εταιρεία, και θα πληρούν τα κριτήρια του άρθρου 44, του ν.4449/2017, όπως ισχύει.

Κατόπιν του ορισμού των μελών της Επιτροπής από το Διοικητικό Συμβούλιο, η Επιτροπή θα συγκροτηθεί σε σώμα για τον ορισμό του Προέδρου της εκ των ανεξαρτήτων μελών της.

Στο ενδέκατο (11ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι ενέκριναν την Πολιτική Καταλληλότητας των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ως επακριβώς προτάθηκε στο Σώμα.

Στο δωδέκατο (12ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν έγκριση για την απόκτηση από την Εταιρεία ιδίων μετοχών σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις που προβλέπει το άρθρο 49 του Ν. 4548/2018, για χρονικό διάστημα, που δε θα υπερβαίνει τους δώδεκα (12) μήνες, με κατώτατη τιμή αγοράς τα 0,49 ευρώ και ανώτατη τιμή αγοράς τα 5,00 ευρώ. Ο ανώτατος αριθμός των ιδίων μετοχών προς αγορά, δε θα υπερβαίνει το 10% του εκάστοτε καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου.
Επίσης, η Γενική Συνέλευση εξουσιοδότησε το Διοικητικό Συμβούλιο, να καθορίσει τον ακριβή χρόνο έναρξης του προγράμματος και τη ρύθμιση όλων των διατυπώσεων και διαδικασιών επί του θέματος.

Στο δέκατο τρίτο (13ο) θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, οι μέτοχοι χορήγησαν άδεια στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας και στα στελέχη των Διευθύνσεων της Εταιρείας για την συμμετοχή τους σε Διοικητικά Συμβούλια ή στην Διεύθυνση των εταιρειών του ομίλου και των συνδεδεμένων, κατά την έννοια του άρθρου 32 του Ν. 4308/2014 εταιρειών.

Η συζήτηση επί των κάτωθι θεμάτων αναβλήθηκε λόγω μη συγκέντρωσης της απαιτούμενης από το νόμο και το καταστατικό αυξημένης απαρτίας:

Θέμα 14ο: Τροποποίηση του άρθρου 2 του Καταστατικού της Εταιρείας (Σκοπός)

Θέμα 15ο: Μείωση του μετοχικού κεφαλαίου κατά ποσό Ευρώ 4.224.360 με μείωση της ονομαστικής αξίας κάθε μετοχής κατά 0,07 Ευρώ και καταβολή του αντίστοιχου ποσού στους μετόχους και τροποποίηση του περί μετοχικού κεφαλαίου άρθρου 5 του Καταστατικού της Εταιρείας

Για τη συζήτηση και τη λήψη απόφασης για το 14ο και 15ο θέμα, η Γενική Συνέλευση θα συνέλθει εκ νέου σε Επαναληπτική Συνέλευση στις 16.6.2021, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00, σύμφωνα με την από 7.5.2021 αρχική Πρόσκληση του ΔΣ της Εταιρείας.

Σημειώνεται ότι για την Επαναληπτική Συνέλευση δεν θα δημοσιευθεί νέα πρόσκληση σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρου 130 του Ν. 4548/2018.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ