Δεν διανέμει μέρισμα η Revoil για τη χρήση του 2020

 Δεν διανέμει μέρισμα η Revoil για τη χρήση του 2020


Στις 25 Ιουνίου η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση

 

Η Revoil δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2020.
Όπως ανέφερε η εταιρεία, θα δημοσιεύσει τις ετήσεις οικονομικές καταστάσεις χρήσης την Τρίτη 27 Απριλίου.
Η Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων θα διεξαχθεί την Παρασκευή 25 Ιουνίου 2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ