Υπολογίστε τη δόση του επαγγελματικού δανείου μετά την επιδότηση από το ΓΕΦΥΡΑ 2

Βρείτε και το τελευταίο ευρώ της κρατικής επιχορήγησης για το επιχειρηματικό σας δάνειο με λίγα κλικ - Δημιουργήστε και εκτυπώστε το δικό σας ενημερωτικό

Υπολογίστε τη δόση του επαγγελματικού δανείου μετά την επιδότηση από το ΓΕΦΥΡΑ 2

Καθώς το νομοσχέδιο για το πρόγραμμα "ΓΕΦΥΡΑ 2" παίρνει την τελική του μορφή ώστε να κατατεθεί στη Βουλή και να γίνει νόμος του κράτους, στην Ειδική Γραμματεία  Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους ετοιμάζουν πυρετωδώς την πλατφόρμα ώστε να είναι όλα έτοιμα μέσα στον Απρίλιο. Στόχος, να επιδοτηθούν τα επαγγελματικά δάνεια για 8 μήνες από τον Μάιο και μέχρι το τέλος του 2021 με ποσοστά που θα φτάνουν ακόμη και στο 90%. Πώς όμως θα υπολογίζεται το ποσό της κρατικής ενίσχυσης για κάθε επαγγελματικό δάνειο; Ποια θα είναι τα εξατομικευμένα κριτήρια για κάθε ελεύθερο επαγγελματία ή επιχείρηση; Το fpress.gr παρουσιάζει την ηλεκτρονική εφαρμογή που σας επιτρέπει να υπολογίσετε και να εκτυπώσετε αναλυτικό ενημερωτικό σημείωμα για το δικό σας επαγγελματικό δάνειο. Σε ένα δισέλιδο σημείωμα, συμπυκνώνεται το ποσό που θα λαμβάνετε ως ενίσχυση ανά μήνα, το ποσό που θα πρέπει εσείς να πληρώνετε στην τράπεζα για να κρατιέται το δάνειο ενήμερο αλλά και όλα τα κριτήρια που θα πρέπει να πληρείτε ανάλογα με τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρησή σας 

Το νομοσχέδιο, θα περιλαμβάνει μια σειρά από προϋποθέσεις ένταξης. Παίζει ρόλο ο κύκλος εργασιών αλλά σε συνδυασμό με τον αριθμό των απασχολούμενων κάθε επιχείρησης. Παίζει ρόλο το υπόλοιπο του τραπεζικού λογαριασμού ακόμη και η αξία των ακινήτων της κάθε επιχείρησης. Όσο για το ποσοστό της επιδότησης δεν είναι ενιαίο για όλους ούτε σταθερό κατά τη διάρκεια της 8μηνης περιόδου επιδότησης. Αλλάζει ανάλογα με το αν το δάνειο εξυπηρετείται ή όχι (τα επαγγελματικά δάνεια κατατάσσονται σε τρεις κατηγορίες: πράσινα, κόκκινα και καταγγελμένα) αλλά και από το αν διανύει ο επαγγελματίας το πρώτο τρίμηνο της επιδότησης, το δεύτερο τρίμηνο ή το τελευταίο δίμηνο.

Όλη η πληροφορία, ενσωματώνεται στο πρόγραμμα που ακολουθεί. Το μόνο που χρειάζεται είναι να βάλετε τα χαρακτηριστικά του δανείου (υπόλοιπο οφειλής, διάρκεια που απομένει μέχρι την οριστική αποπληρωμή αλλά και επιτόκιο), τον αριθμό των εργαζομένων που απασχολεί η επιχείρησή σας καθώς και τον χαρακτηρισμό του δανείου (δηλαδή αν ήταν πράσινο έως το τέλος του 2020, κόκκινο ή καταγγελμένο από την τράπεζα).

Η διαδικασία του "Γέφυρα 2"

Το πρόγραμμα «ΓΕΦΥΡΑ 2» απευθύνεται τόσο σε επιχειρήσεις που έχουν εξυπηρετούμενες οφειλές, όσο και σε επιχειρήσεις που δεν μπορούν να αντεπεξέλθουν στις δανειακές τους υποχρεώσεις. Τα βασικά χαρακτηριστικά του προγράμματος είναι:

  1. Επιδότηση μηνιαίας δόσης επιχειρηματικών δανείων για 8 μήνες.
  2. Επιδότηση τόσο του κεφαλαίου όσο και των τόκων του δανείου.
  3. Επιβράβευση των συνεπών δανειοληπτών, με υψηλά ποσοστά επιδότησης.
  4. Κριτήρια τα οποία επιτρέπουν σε δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις να ενταχθούν στο πρόγραμμα, χωρίς περιορισμό ως προς το ανώτατο όριο οφειλής για αυτές.

Συγκεκριμένα, για τους δικαιούχους, η συνεισφορά του Δημοσίου ανέρχεται στα εξής ποσοστά:

Για τα εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 90% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 80% για το 2ο τρίμηνο και στο 70% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Για τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια:

Στο 80% της μηνιαίας δόσης για το 1ο τρίμηνο, στο 70% για το 2ο τρίμηνο και στο 60% για τους υπόλοιπους 2 μήνες.

Η διαδικασία είναι απλή, γρήγορη και πλήρως ηλεκτρονική, χωρίς να απαιτούνται δικαιολογητικά. Τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσει μία επιχείρηση για να λάβει την επιδότηση είναι 5:

1. Υποβολή αίτησης: Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αίτηση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ειδικής Γραμματείας Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους (ΕΓΔΙΧ) του Υπουργείου Οικονομικών (www.keyd.gov.gr) ή στην ενιαία πύλη του Δημοσίου (www.gov.gr). Η πλατφόρμα θα ενεργοποιηθεί εντός του μήνα Μαρτίου 2021. Η πλατφόρμα σχεδιάστηκε από την Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών και τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, από την οποία υποστηρίζεται διαρκώς και φιλοξενείται στις υποδομές της.

2. Έλεγχοι επιλεξιμότητας: Διενεργούνται έλεγχοι και διασταυρώσεις στοιχείων, με σκοπό να διαπιστωθεί κατά πόσο πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας του οφειλέτη. Αντλούνται αυτόματα στοιχεία από βάσεις δεδομένων του δημοσίου και των τραπεζών – διαχειριστών δανείων.

3. Έγκριση επιδότησης: Εκδίδεται ηλεκτρονική Απόφαση Έγκρισης Επιδότησης από την ΕΓΔΙΧ, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Ειδοποιείται με ηλεκτρονικό μήνυμα (email) ο οφειλέτης, ώστε να το γνωρίζει.

4. Συνεννόηση με τράπεζα ή διαχειριστή δανείων: Ο οφειλέτης έρχεται σε επαφή με τους πιστωτές (τράπεζες ή διαχειριστές δανείων), με σκοπό να ρυθμίσουν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.

5. Καταβολή επιδότησης: Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά την έγκριση της επιδότησης και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η καταβολή της 1ης δόσης της επιδότησης θα διενεργηθεί στις 31/5/2021 και θα αφορά αναδρομικά και στη δόση δανείου του Απριλίου. Εάν το επιχειρηματικό δάνειο είναι μη εξυπηρετούμενο, τότε η καταβολή της επιδότησης ξεκινά 1 μήνα μετά τη σύναψη σύμβασης ρύθμισης δανείου με την τράπεζα ή διαχειριστή δανείου και πραγματοποιείται κατά την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα. Η ρύθμιση του δανείου θα πρέπει να γίνει το αργότερο έως τις 15/7/2021.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ