Ανοίγει η διαδικασία για τη δημοπράτηση της παραχώρησης της Αττικής Οδού

Ανοίγει η διαδικασία για τη δημοπράτηση της παραχώρησης της Αττικής Οδού

Στην πρόσληψη τεχνοοικονομικού συμβούλου με αντικείμενο τη δημοπράτηση της Αττικής Οδού, της οποίας η ισχύς της υφιστάμενης σύμβασης εκπνέει το 2024 προχωρά το υπουργείο Υποδομών.

Ειδικότερα, σύμφωνα με απόφαση του υπουργού Υποδομών Κ. Καραμανλή, αντικειμένο του συμβούλου θα είναι η διερεύνηση των οικονομικών παραμέτρων που επηρεάζουν το χρόνο λήξης της υφιστάμενης σύμβασης παραχώρησης και επιστροφής του έργου στο Δημόσιο.

Όπως και των τεχνικών και οικονομικών παραμέτρων οι οποίοι συνδέονται με πρόβλεψη εκπλήρωσης συγκεκριμένων υποχρεώσεων εκ μέρους του παραχωρησιούχου (βαριά συντήρηση, τεχνολογική αναβάθμιση συστήματος είσπραξης διοδίων κλπ).

Επιπλέον, οι παράμετροι που θα διερευνηθούν, μεταξύ άλλων, αφορούν:

- τη διενέργεια τεχνικού ελέγχου της σύμβασης παραχώρησης κατά την περίοδο λειτουργίας και συντήρησης και συγκεκριμένα για την παραγωγή τεχνικής αναφοράς εστιαζόμενης στα ακόλουθα θέματα:

- Εντοπισμός χρονικών σημείων βαριάς συντήρησης του Έργου με βάση το Εγκεκριμένο Εγχειρίδιο Λειτουργίας, Επιθεώρησης & Συντήρησης.


- Προβλεπόμενοι κύκλοι – πραγματοποιηθέντες κύκλοι - αποτίμηση του ύψους των δαπανών.

- Υλοποιηθέν και προβλεπόμενο μέχρι το τέλος της Περιόδου Παραχώρησης Κόστος βαριάς συντήρησης

Σημειώνεται ότι οι εταιρείες που θα λάβουν μέρος στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση του έργου περιλαμβάνουν τις RACE Consulting Engineers LP, LDK Σύμβουλοι Μηχανικοί και Hill International N.V.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ