Πλώρη για πενταετές ομόλογο βάζει η Wind

Πλώρη για πενταετές ομόλογο βάζει η Wind

Εντολή σε JP Morgan, Goldman Sachs και HSBC έχει δώσει η Wind για την έκδοση νέου ομολόγου με στόχο τη συγκέντρωση 500 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία επιδιώκει να εκμεταλλευτεί τη θετική συγκυρία, η οποία αποτυπώνεται και στη διαρκή πτώση των αποδόσεων των ελληνικών ομολόγων. Σε παρόμοιες ενέργειες έχουν ήδη προχωρήσει τα Ελληνικά Πετρέλαια και ο ΟΤΕ.

Στόχος της Wind είναι να χρησιμοποιήσει τα νέα κεφάλαια για να αναχρηματοδοτήσει τον υφιστάμενο δανεισμό της, καθώς και για να χρηματοδοτήσει εταιρικές δραστηριότητες.