Διαφάνεια στις χρεώσεις ΒΙΠΕ ζητούν οι επιχειρήσεις

Διαφάνεια στις χρεώσεις ΒΙΠΕ ζητούν οι επιχειρήσεις

Ο σύνδεσμος αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα επιλογής διαφορετικού διαχειριστή

Διαφάνεια και χαμηλότερες χρεώσεις για τις υπηρεσίες που παρέχονται στις επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές, ζήτησε σε συνέντευξη τύπου η διοίκηση του Πανελληνίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Βιομηχανικών Περιοχών, που έχει προσφύγει και στην Γενική Διεύθυνση ανταγωνισμού της ευρωπαϊκής επιτροπής για το θέμα.

Ο πρόεδρος του Συνδέσμου Π. Μαντάς ζήτησε επιπλέον την διεξαγωγή διαχειριστικού ελέγχου στην ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ, εταιρεία που έλεγχει 29 βιομηχανικές περιοχές, προκειμένου να διερευνηθούν αναφορές σύμφωνα με τις οποίες ορισμένες μεγάλες επιχειρήσεις καταβάλλουν μικρά ποσά ενώ κάνουν αυξημένη χρήση των υπηρεσιών.

Απαντώντας σε ερώτηση σχετικά με τις δηλώσεις του διευθύνοντος συμβούλου της ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ Αθ. Ψαθά, σύμφωνα με τις οποίες έχουν συσσωρευτεί χρέη ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ από επιχειρήσεις που είναι εγκατεστημένες σε βιομηχανικές περιοχές και δεν πληρώνουν (ή πληρώνουν έναντι) για τις υπηρεσίες που τους παρέχονται ο κ. Μαντάς ανέφερε ότι οι επιχειρήσεις διαφωνούν με τα κοστολογικά μοντέλα που εφαρμόζονται ενώ τόνισε ότι αναφέρονται ως κακοπληρωτές επιχειρήσεις επώνυμες και φερέγγυες που η μοναδική τους οφειλή προέρχεται από τη σχέση τους με την επίδοση. Σημείωσε ακόμη ότι σε δύο βιομηχανικές περιοχές που λειτουργούν με το σύστημα της αυτοδιαχείρισης οι χρεώσεις για τις κοινόχρηστες υπηρεσίες (καθαριότητας, φωτισμού, φύλαξης, κλπ.) είναι 30% χαμηλότερες.

Ο νομικός εκπρόσωπος του Συνδέσμου, καθηγητής Αντώνης Μεταξάς ανέφερε ότι το ισχύον πλαίσιο σύμφωνα με το οποίο το Δημόσιο εγγυάται με υπουργική απόφαση την διαχειριστική αμοιβή των βιομηχανικών περιοχών, η οποία καθορίζεται σε ποσοστό 20% πάνω από το κόστος λειτουργίας, είναι νομικά προβληματικό και δεν μπορεί να διατηρηθεί για πολύ ακόμη. Σημείωσε δε ότι η διαδικασία ενώπιον των ευρωπαϊκών αρχών ανταγωνισμού είναι χρονοβόρα, αλλά η κατάληξη της μπορεί να είναι επαχθής έως και καταστροφική. Ο κ. Μεταξάς τόνισε εξάλλου ότι η διαφάνεια στις χρεώσεις αλλά και στον τρόπο επιμερισμού τους στις επιχειρήσεις αποτελεί νομική υποχρέωση.

Ο σύνδεσμος αναφέρει ότι οι επιχειρήσεις δεν έχουν δυνατότητα επιλογής διαφορετικού διαχειριστή ενώ υποστηρίζει ακόμη ότι με το καθεστώς των εγγυημένων εσόδων η ΕΤΒΑ ΒΙΠΕ δεν έχει κίνητρο να επιδιώξει μείωση του κόστους για τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ