Σε αναζήτηση επενδυτών η Yalco

Οι τράπεζες προχώρησαν σε καταγγελία των ομολογιακών δανείων της εταιρείας

Σε αναζήτηση επενδυτών η Yalco

Με σημερινή της ανακοίνωση η Yalco γνωστοποιεί πως συνεχίζει να αναζητά πηγές χρηματοδότησης, ενώ οι τράπεζες προχώρησαν σε καταγγελία των ομολογιακών της δανείων.

 

Η Yalco σημειώνει πως είχε ενημερώσει από τις 8 Οκτωβρίου 2018 για τις προσπάθειες εξεύρεσης κεφαλαίων και πως έκτοτε συνέχισε τη λειτουργία της με περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης και ανεπαρκές κεφάλαιο κίνησης, καταγράφοντας αναπόφευκτα μειωμένα μεγέθη πωλήσεων και μη εκπλήρωση των δανειακών υποχρεώσεών της. “Στο μεταξύ οι χρηματοδοτούσες τράπεζες, στo πλαίσιο της διασφάλισης των συμφερόντων τους, αποφάσισαν ομόφωνα να προβούν σε καταγγελία των ομολογιακών δανείων εκδόσεως της Εταιρείας και σε πρόγραμμα πλειστηριασμού των ακινήτων της Εταιρείας.
Η εταιρεία έκρινε μείζονος σημασίας να γνωστοποιηθούν τα παραπάνω γεγονότα μέχρι τη σύνταξη των οικονομικών καταστάσεων, ούτως ώστε να διασφαλιστεί η εύρυθμη λειτουργία της και να προχωρήσουν οι διαδικασίες εύρεσης λύσης. Η Διοίκηση εξαντλεί κάθε περιθώριο εύρεσης επενδυτικού σχήματος και το αποτέλεσμα της προσπάθειας που λαμβάνει χώρα, τη στιγμή που θα ολοκληρωθεί, θα ανακοινωθεί με νεότερη δημοσίευση προς ενημέρωση του επενδυτικού κοινού.

Η διοίκηση θεωρεί πρωταρχικό μέλημά της την έγκαιρη καταβολή της μισθοδοσίας του προσωπικού, όπως επίσης και την εξυπηρέτηση των φορολογικών και ασφαλιστικών υποχρεώσεων της. Η συνεπής και διαχρονική πορεία της εταιρείας, διατηρώντας μερίδιο αγοράς, εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις και τον απαιτούμενο χρόνο για την επιτυχή πορεία των διαπραγματεύσεων.
Επιπρόσθετα, είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι παρά τα γεγονότα αυτά, η πελατειακή βάση η οποία στηρίζει την Εταιρεία, εξυπηρετείται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, όπως επίσης και οι σχέσεις με τους προμηθευτές διατηρώντας την πλήρη υποστήριξή τους.
Δημιουργώντας επιχειρηματική αξία με την αγάπη της Διοίκησης και του προσωπικού της, συνεχίζουμε την προσπάθεια για την εξεύρεση λύσης για την εταιρεία, τους εργαζόμενους, τις πιστώτριες τράπεζες και τους μετόχους της”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ