Δύο προσφορές η εξής μία για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Δύο προσφορές η εξής μία για τις λιγνιτικές μονάδες της ΔΕΗ

Μία προσφορά για τη μονάδα της Μελίτης από τον όμιλο Μυτιληναίου έλαβε η ΔΕΗ, ενώ η κοινοπραξία Seven Energy - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ κατέθεσε πρόταση υπό αίρεση.

Την εξέλιξη στον διαγωνισμό για την πώληση των λιγνιτικών μονάδων θα εξετάσει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ μεθαύριο Παρασκευή. Ουσιαστικά το Δ.Σ. πρόκειται να εξετάσει την προσφορά από τον όμιλο Μυτιληναίου, ενώ στο τραπέζι και χωρίς υποσημειώσεις δεν υπάρχει άλλη πρόταση αφού η κοινοπραξία CHN Energy - Κοπελούζος δεν κατέθεσε προσφορά.

Η κοινοπραξία Sev.en Energy - ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ αναφέρει σε ανακοίνωση πως αποφάσισε να μην υποβάλει δεσμευτική προσφορά “για τη διαδικασία αποεπένδυσης των λιγνιτικών μονάδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας της Δημόσιας Επιχείρησης Ηλεκτρισμού σε Μεγαλόπολη και Μελίτη με βάση τις τελικές Συμβάσεις Αγοραπωλησίας Μετοχών («ΣΑΜ»), όπως αυτές ανακοινώθηκαν από τη ΔΕH. Δυστυχώς, οι τελικοί όροι και προϋποθέσεις της συναλλαγής, όπως αυτές έχουν αποτυπωθεί στις εν λόγω ΣΑΜ και εγκριθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΗ ΔΕΗ +2,65% στις 20 Δεκεμβρίου 2018, σε συνδυασμό με έναν αριθμό επιπρόσθετων αστάθμητων παραγόντων, εξακολουθούν να επιβαρύνουν με σημαντικούς κινδύνους τον Αγοραστή, γεγονός το οποίο δεν θα μπορούσε να γίνει αποδεκτό από την Κοινοπραξία. Ωστόσο, η Κοινοπραξία αποφάσισε να υποβάλει Δεσμευτική Προσφορά στη βάση εναλλακτικής εκδοχής της ΣΑΜ, η οποία περιλαμβάνει μια πιο ισορροπημένη κατανομή κινδύνων μεταξύ του Πωλητή και του Αγοραστή, καθώς και γεφυρώνει το κενό μεταξύ των προσδοκιών του Πωλητή και του Αγοραστή σε σχέση με την εξέλιξη της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Θεωρούμε ότι η εναλλακτική εκδοχή της ΣΑΜ είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τις αρχές ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, ως εκ τούτου, μπορεί να οδηγήσει στο κλείσιμο της συναλλαγής. Η Κοινοπραξία μας ήταν και παραμένει προσηλωμένη στο εγχείρημα και υποβάλλει αυτή την πρόταση προκειμένου να διασφαλίσει την επιτυχή έκβαση της διαγωνιστικής διαδικασίας και τη βιωσιμότητα των μονάδων προς συμφέρον όλων των εμπλεκόμενων μερών, συμπεριλαμβανομένων των εργαζομένων και των τοπικών κοινωνιών”.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ