Χαμηλή η διείσδυση των γενόσημων στην Ελλάδα διαπιστώνει η ICAP

Χαμηλή η διείσδυση των γενόσημων στην Ελλάδα διαπιστώνει  η ICAP

Σύμφωνα με έρευνα της ICAP η διείσδυση των γενόσημων φαρμάκων στην Ελλάδα παραμένει σε χαμηλά επίπεδα βάσει αξίας, παρά την αύξηση της χρήσης τους.

Η ICAP καταγράφει σε μελέτη της το γεγονός ότι η συνολική φαρμακευτική δαπάνη το 2009 και μετά την ανοδική πορεία των προηγούμενων ετών έφετασε τα 8,461 δισ. ευρώ (3,7% του ΑΕΠ), όμως στα επόμενα χρόνια υποχώρησε και το 2017 έφτασε στα 5,78 δισ. ή 3,3% του ΑΕΠ.

Αντίστοιχα η δημόσια φαρμακευτική δαπάνη που μετά την αύξηση της περίοδου 2006-2009 υποχώρησε και μειώθηκε σε 1,945 δισ. το 2017. Αντίθετη πορεία εμφάνισε η ιδιωτική φαρμακευτική δαπάνη που το 2017 έφτασe τα 3,835 δισ. ευρώ.


Οι τιμές των εν λόγω φαρμάκων έχουν υποστεί σημαντικές μεσοσταθμικές μειώσεις μέσω ανατιμολογήσεων τα τελευταία χρόνια, ενώ η περίπτωση νέων μειώσεων στο εξής εξαρτάται από τον όγκο κατανάλωσης.

Παράλληλα με την επιβολή μειώσεων των τιμών, αποφασίστηκε η συνταγογράφηση με βάση τη δραστική ουσία, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα, πλήθος φαρμακευτικών επιχειρήσεων να δώσουν μεγαλύτερο βάρος στην ανάπτυξη/διάθεση των γενοσήμων φαρμάκων. Αν και τα αποτέλεσματα δεν ήταν τα προσδοκώμενα, οι πολυεθνικοί όμιλοι στηρίζουν την παρουσία των θυγατρικών τους εταιρειών και ενισχύουν το χαροφυλάκιό τους με την εξεταζόμενη κατηγορία φαρμάκων, ενώ στους κόλπους της εγχώριας φαρμακοβιομηχανίας υλοποιούνται σημαντικές επενδύσεις ανάπτυξης γενοσήμων φαρμάκων.

O δείκτης βιομηχανικής παραγωγής φαρμακευτικών προϊόντων και σκευασμάτων της ΕΛΣΤΑΤ, αυξήθηκε την περίοδο Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018 κατά 18,1%, σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα του 2017. Τα εγχωρίως παραγόμενα γενόσημα φάρμακα καλύπτουν ποσοστό μεταξύ 45%-50% περίπου των συνολικά εγχωρίως παραγόμενων φαρμάκων.

Η Σταματίνα Παντελαίου, Διευθύντρια Οικονομικών Μελετών της ICAP, σχολίασε σχετικά την εξέλιξη της συγκεκριμένης αγοράς: Η διείσδυση των γενοσήμων φαρμάκων στη συνολική εγχώρια αγορά εκτιμάται σε 18% περίπου (σε αξία) και 23% (σε όγκο) το 2017. Το μέγεθος της εγχώριας αγοράς γενοσήμων φαρμάκων (σε όγκο) σημείωσε διαχρονική αύξηση τα τελευταία χρόνια (2011-2017), ως αποτέλεσμα της εφαρμογής συνταγογράφησης με βάση τη δραστική ουσία και το 2017/16 εκτιμάται ότι ενισχύθηκε κατά 4,9%. Αντίθετα, η εν λόγω αγορά σε όρους αξίας ακολουθεί φθίνουσα τάση την ίδια περίοδο, ως αποτέλεσμα των αλεπάλληλων μειώσεων των τιμών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ