ICAP: Πώς διαμορφώθηκαν τα κέρδη και οι πωλήσεις των επιχειρήσεων το 2017

ICAP: Πώς διαμορφώθηκαν τα κέρδη και οι πωλήσεις των επιχειρήσεων το 2017

Αύξηση πωλήσεων και διεύρυνση της κερδοφορίας κατέγραψε οι ελληνικές επιχειρήσεις το 2017, σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις των δημοσιευμένων ισολογισμών ενός σημαντικού αριθμού επιχειρήσεων.

Η ανάλυση / μελέτη πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικών – Κλαδικών Μελετών της ICAP σε ένα μεγάλο δείγμα 10.319 εταιρειών (εξαιρουμένων τραπεζών-ασφαλειών) με διαθέσιμους δημοσιευμένους ισολογισμούς και των δύο τελευταίων ετών, ώστε να είναι δυνατή η σύγκριση των μεγεθών.

Από τις εταιρείες αυτές οι 1.971 είναι βιομηχανικές, οι 3.376 εμπορικές, οι 3.493 εταιρείες παροχής υπηρεσιών, ενώ 730 και 749 εταιρείες αντίστοιχα προέρχονται από τον τουριστικό και τον κατασκευαστικό κλάδο. Τα μεγέθη των επιχειρήσεων αυτών για το 2017 συγκρίνονται με τα αντίστοιχα μεγέθη των ίδιων ακριβώς επιχειρήσεων για το 2016.

Σ’ όλη την περίοδο της οικονομικής ύφεσης οι ελληνικές επιχειρήσεις λειτούργησαν σ’ ένα ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον. Παρ΄ όλα αυτά, οι εταιρείες επέδειξαν ανθεκτικότητα, κατέβαλαν έντονες προσπάθειες προσαρμογής στις συνθήκες της αγοράς και κατάφεραν με επιμονή και αποφασιστικότητα να βελτιώσουν τα οικονομικά αποτελέσματά τους τα τελευταία τρία χρόνια (2015-2017), πετυχαίνοντας αξιοσημείωτες επιδόσεις.

Εξετάζοντας τα μεγέθη που περιλαμβάνονται στους διαθέσιμους ισολογισμούς και τα οικονομικά αποτελέσματα ενός δείγματος 10.319 ελληνικών επιχειρήσεων (εκτός τραπεζών-ασφαλειών), διαπιστώνεται ότι το 2017 ο ελληνικός εταιρικός τομέας βελτίωσε, για τρίτη συνεχόμενη χρονιά, σημαντικά τα αποτελέσματά του, επιτυγχάνοντας αύξηση των πωλήσεών του και διεύρυνση της κερδοφορίας του.

Ειδικότερα, από την επεξεργασία των οικονομικών αποτελεσμάτων των εταιρειών προκύπτουν τα εξής:

  • Ο συνολικός κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση κατά 10,1%, ανερχόμενος στο ποσό των 116,96 δισ. ευρώ το 2017. Από τους εξεταζόμενους τομείς, μικρή μείωση του κύκλου εργασιών εμφάνισε μόνο ο τομέας των τεχνικών εταιρειών.
  • Λόγω αύξησης του κόστους πωληθέντων κατά 11,3%, τα μικτά κέρδη αυξήθηκαν με μικρότερο ρυθμό, κατά 6,5%, με αποτέλεσμα την ελαφρά συρρίκνωση του περιθωρίου μικτού κέρδους σε 21,5% το 2017 από 22,2% το 2016.
  • Σε επίπεδο λειτουργικού αποτελέσματος σημειώθηκε σημαντική βελτίωση, κατά 26,3%, με αποτέλεσμα τα λειτουργικά κέρδη να ανέλθουν σε 5,93 δισ. ευρώ το 2017.
  • Εντυπωσιακή αύξηση σημειώθηκε και στο τελικό καθαρό αποτέλεσμα του συνόλου των εταιρειών. Συγκεκριμένα, το 2017 καταγράφηκαν κέρδη προ φόρου ύψους 4,43 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 25,5% έναντι της προηγούμενης χρήσης.
  • Τα συνολικά κέρδη EBITDA διευρύνθηκαν κατά 17,1%, ανερχόμενα στο ποσό των 12,48 δισ. ευρώ το 2017.

Όσον αφορά στα στοιχεία ενεργητικού και παθητικού των εταιρειών, το σύνολο του ενεργητικού αυξήθηκε κατά 3,8% το 2017/16, ανερχόμενο σε 188,79 δισ. ευρώ.

Αύξηση παρουσίασαν όλοι οι κύριοι λογαριασμοί του ενεργητικού. Την υψηλότερη (ποσοστιαία) αύξηση κατέγραψε ο λογαριασμός των διαθεσίμων (11,1%), ενώ οριακή ήταν η μεταβολή των συνολικών απαιτήσεων (0,3%).

Από πλευράς παθητικού, τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν κατά 2,8% οι δε μεσο-μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις & προβλέψεις διευρύνθηκαν κατά 5,2%. Μικρότερη ποσοστιαία αύξηση εμφάνισαν οι συνολικές βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις (3,8%).

Σχετικά με βασικούς χρηματοοικονομικούς δείκτες, επισημαίνεται η αύξηση της αποδοτικότητας των ιδίων κεφαλαίων σε 6,08% το 2017 από 4,98% το 2016. Επίσης, οριακή θετική μεταβολή εμφάνισαν τα περιθώρια λειτουργικού και καθαρού κέρδους.

Όσον αφορά τη διάκριση σε κερδοφόρες – ζημιογόνες εταιρείες, από το συνολικό δείγμα των 10.319 εταιρειών προκύπτει ότι 6.498 εταιρείες (63,0%) ήταν κερδοφόρες, με κέρδη περίπου 7.865 εκατ. ευρώ 3.821 εταιρείες (37,0%) ήταν ζημιογόνες, με ζημίες περίπου ύψους 3.434,3 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι το 2016 τα αντίστοιχα ποσοστά ήταν 59,7% (κερδοφόρες) και 40,3% (ζημιογόνες).

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ