Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον αυτοκινητόδρομο Ε65

Στη Βουλή το νομοσχέδιο για τον αυτοκινητόδρομο Ε65

Στη Βουλή κατατέθηκε το βράδυ της Δευτέρας το νομοσχέδιο του υπουργείου Υποδομών για την κύρωση της σύμβασης παραχώρησης του αυτοκινητοδρόμου Ε65.

Το νομοσχέδιο αφορά στην κύρωση της συμφωνίας που υπεγράφη στις 11 Δεκεμβρίου για την τροποποίηση των διατάξεων της σύμβασης παραχώρησης του 2007 που είχε υπογραφεί μεταξύ του Δημοσίου, της “Αυτοκινητόδρομος Κεντρικής Ελλάδας Ανώνυμη Εταιρεία Παραχώρησης” και των μετόχων της, δηλαδή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και των ισπανικών Cintra Concessiones, Iridium Concesiones και Dragados.

Το νομοσχέδιο έχει τίτλο: Κύρωση της από 11-12-2018 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων της από 31 Μαΐου 2007 Σύμβασης Παραχώρησης για το Έργο "Μελέτη, Κατασκευή, Χρηματοδότηση, Λειτουργία, Συντήρηση και Εκμετάλλευση του Αυτοκινητόδρομου Κεντρικής Ελλάδος (Ε65)", που κυρώθηκε με τον ν. 3597/2007 (Α΄168), όπως αυτή τροποποιήθηκε: α) με την από 28/11/2013 "Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της Σύμβασης Παραχώρησης" που κυρώθηκε με το άρθρο δεύτερο του ν. 4219/2013 "Κύρωση των Συμφωνιών Τροποποίησης των συμβάσεων παραχώρησης των μεγάλων οδικών έργων και ρύθμιση συναφών θεμάτων" (Α' 269) και β) με την από 19/12/2013 "Συμφωνία Τροποποίησης Διατάξεων της από 28.11.2013 Συμφωνίας Τροποποίησης Διατάξεων Σύμβασης Παραχώρησης" που κυρώθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4354/2015 "Διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων δανείων, μισθολογικές ρυθμίσεις και άλλες επείγουσες διατάξεις εφαρμογής της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων (Α' 176)".

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ