Προχωρά το project για το Καζίνο στο Ελληνικό

Προχωρά το project για το Καζίνο στο Ελληνικό

Ένα βήμα πιο κοντά έρχεται ο διαγωνισμός για την άδεια καζίνο στο Ελληνικό. Στόχος είναι η επιλογή του παραχωρησιούχου μέχρι το τέλος του έτους ή στις αρχές του επομένου.

 

Η Επιτροπή Εποπτείας και Ελέγχου Παιγνίων (ΕΕΕΠ) προχώρησε στη δημοσιοποίηση των τευχών διενέργειας των διαγωνισμών (RFPs) πρόσληψης των συμβούλων που θα αναλάβουν το έργο της προετοιμασίας του διαγωνισμού για την παραχώρηση της άδειας. Συγκεκριμένα, η EEEΠ δημοσιοποίησε RFPs του νομικού και χρηματοοικονομικού σύμβουλου του έργου. Οι δύο σύμβουλοι θα αναλάβουν, αφενός, το έργο της κατάρτισης της προκήρυξης του διαγωνισμού παραχώρησης της άδειας καζίνο, αφετέρου, θα συμβουλεύουν την ΕΕΕΠ σε όλη τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού, μέχρι και την υπογραφή της σύμβασης παραχώρησης της σχετικής άδειας καζίνο.

Σύμφωνα με την εκτίμηση που κυριαρχεί, η διαδικασία της άδειας λειτουργίας καζίνο στο Ελληνικό δεν θα τελεσφορήσει πριν από τα τέλη του έτους. Παράλληλα ετοιμάζονται οι πολεοδομικές άδειες που θα λάβουν τη μορφή Κοινών Υπουργικών Αποφάσεων (ΚΥΑ). Πρόκειται για το δεύτερο αναγκαίο βήμα προς την πολεοδομική ωρίμανση έργου. Με την έγκριση των πολεοδομικών μελετών πλέον το ακίνητο των 6.200 τ.μ. θα έχει πολεοδομηθεί πλήρως και θα είναι γνωστές όλες οι παράμετροι ανάπτυξης όπως και οι περιορισμοί.

Καζίνο και ΚΥΑ όμως αποτελούν δύο μόνο από τις προϋποθέσεις. Η κυβέρνηση χρειάζεται, μεταξύ άλλων, να μεριμνήσει για τη διανομή του δικαιώματος κυριότητας μεταξύ των συνιδιοκτητών, για τη μεταβίβαση στην Ελληνικό Α.Ε. των εμπραγμάτων δικαιωμάτων επί του ακινήτου, για τη σύσταση ειδικού φορέα για τη διαχείριση και λειτουργία όλων των κοινόχρηστων χώρων και την παράδοση του ακινήτου ελεύθερου, που σημαίνει ότι πρέπει να φύγουν όλοι φορείς που σήμερα στεγάζονται εντός του χώρου και δεν είναι λίγοι.

Όλα τα παραπάνω, εφόσον οι δύο πλευρές, επενδυτές (Hellinikon Global - κοινοπραξία της Lamda Development της κινεζικής Fosun και της Eagle Hills με έδρα το Abu Dhabi) και Δημόσιο, συνεχίσουν να εργάζονται όπως το τελευταίο διάστημα, δύναται να ολοκληρωθούν έως τα τέλη του έτους ώστε αρχές 2019 να γίνει δυνατή η υπογραφή της συμφωνίας για να ξεκινήσουν οι πρόδρομες εργασίες.