Ανοιχτό παράθυρο για διάθεση του ΣΚΡΑΤΣ από τα πρατήρια της Revoil

Ανοιχτό παράθυρο για διάθεση του ΣΚΡΑΤΣ από τα πρατήρια της Revoil

 


Ανοιχτό είναι το ενδεχόμενο διάθεσης των στιγμιαίων λαχείων ΣΚΡΑΤΣ μέσω των πρατηρίων που λειτουργεί η εταιρεία πετρελαιοειδών Revoil. Σημειώνεται πως σε αντίστοιχες συμφωνίες έχει προχωρήσει ο όμιλος του ΟΠΑΠ με τις ΕΚΟ και Aegean, πάλι για τη διάθεση του ΣΚΡΑΤΣ μέσω των πρατηρίων των δύο εταιρειών.

Η Revoil προχώρησε στην αλλαγή του καταστατικού της. Στη γενική συνέλευση της εισηγμένης εταιρείας εγκρίθηκε η επέκταση των δραστηριοτήτων της εταιρείας και στον κλάδο της παροχής υπηρεσιών τυχερών παιχνιδιών.

Οι μέτοχοι θα κληθούν να προσθέσουν στο σκοπό της εταιρείας τη «διαμεσολάβηση και παροχή εργασιών και εν γένει υπηρεσιών σχετιζόμενων με τη διεξαγωγή, πώληση, οργάνωση και λειτουργία τυχερών παιγνίων».

Η αλλαγή αυτή κρίθηκε απαραίτητη σε περίπτωση που τελικώς υλοποιηθεί η συνεργασία για τη διάθεση των ΣΚΡΑΤΣ από τα πρατήριά της που αριθμούσαν τον Ιούνιο του 2017 (τελευταία διαθέσιμα στοιχεία) 529 καταστήματα, ενώ η εταιρεία συνεργάζεται και με 242 ανεξάρτητα πρατήρια.