Αυξάνουν μισθούς και προσλήψεις κάνουν τα ΕΛΤΑ Courier

Το σχέδιο της εταιρείας

Αυξάνουν μισθούς και προσλήψεις κάνουν τα ΕΛΤΑ Courier


Την στιγμή που τα ΕΛΤΑ ολοκληρώνουν ουσιαστικά μείωση 13% στους μισθούς των εργαζομένων και βρίσκονται σε ανταλλαγή εξώδικων με τους ταχυδρόμους, η διοίκηση των ΕΛΤΑ Courier προχωρά σε αύξηση μισθών κατά 14% μεσοσταθμικά.

Η προτεινόμενη αύξηση εντάσσεται στο πλαίσιο της διαπραγμάτευσης με τους εργαζόμενους για τη νέα επιχειρησιακή σύμβαση εργασίας.

Ήδη έχουν προκηρυχθεί 100 νέες θέσεις εργασίας, σημειώνοντας ότι το 2017 η εταιρεία πέτυχε αύξηση 10% στα διακινηθέντα αντικείμενα.

Τα τελευταία δημοσιευμένα οικονομικά στοιχεία της ΕΛΤΑ Courier φανερώνουν πως το 2016 η εταιρεία δεν κατέγραψε ούτε το ένα πέμπτο των κερδών προ φόρων που είχε πετύχει το προηγούμενο έτος, πέφτοντας στα 236.684 ευρώ έναντι 1,23 εκατομμύρια ευρώ το 2015.

Η ΕΛΤΑ Courier είναι θυγατρική των Ελληνικών Ταχυδρομείων, τα οποία που ελέγχονται σε ποσοστό 90% από το κράτος.