Γιατί αναστέλλεται η λειτουργία του καζίνο Λουτρακίου

Η εταιρεία δεν πλήρωσε φόρο παιγνίων 250.000 ευρώ – Διεκδικεί επιστροφές φόρου εκατομμυρίων

Γιατί αναστέλλεται η λειτουργία του καζίνο Λουτρακίου

Την απόφαση να ανασταλεί η λειτουργία του καζίνου Λουτρακίου προσωρινά γνωστοποίησε στο καζίνο η Επιτροπή Παιγνίων, καθώς η επιχείρηση δεν έχει αποδώσει τις πρώτες ημέρες του Μαρτίου το φόρο παιγνίων συνολικού ύψους 250.000 ευρώ, όπως οφείλουν όλα τα καζίνα, κάθε ημέρα λειτουργίας τους.

Σύμφωνα με το νόμο, αν ένα καζίνο δεν καταβάλλει το φόρο παιγνίων, η Επιτροπή Παιγνίων προχωρεί αυτοδίκαια στην αναστολή της λειτουργίας του μέχρι να καλύψει τις φορολογικές του υποχρεώσεις. Ωστόσο, το καζίνο Λουτρακίου δεν είναι διατεθειμένο να πληρώνει πια φόρο, επειδή, αναμένει να συμψηφιστούν οι φόροι που οφείλει το καζίνο με το ποσό των 44 εκατ. ευρώ που το δικαστήριο έχει επιδικάσει στο Δημόσιο να επιστρέψει στο καζίνο από αναδρομική επιστροφή φόρων, για φόρους που το Δικαστήριο έκρινε δεν έπρεπε να πληρωθούν. Ειδικότερα το Διοικητικό Εφετείο Τρίπολης, αποφάσισε με τελεσίδικη απόφαση την επιστροφή στο Καζίνο Λουτρακίου αχρεωστήτως καταβληθέντων φόρων παιγνίων ύψους 36 εκατομμυρίων ευρώ πλέον τόκων, (δηλαδή 44 εκατομμύρια ευρώ), καθώς έκρινε παράνομη την αύξηση του gaming tax -συμμετοχή του Δημοσίου στα μεικτά του κέρδη- από το 22%, στο 35+2%.

Ο πρόεδρος της επιτροπή παιγνίων Ευάγγελος Καραγρηγορίου δηλώσει στα parapolitika «Δεν είναι αρμόδια η Επιτροπή Παιγνίων να κάνει τον συμψηφισμό που απαιτεί το καζίνο. Εξάλλου για τις δικαστικές αποφάσεις για τις επιστροφές χρημάτων δεν είναι εκτελεστές μέχρι να περάσει το διάστημα δύο μηνών στο οποίο μπορεί το Δημόσιο να τις προσβάλει».

«Η απόφαση δεν προσδιορίζει οποιαδήποτε μείωση της συμμετοχής του Δημοσίου κατά 35 % στα μεικτά κέρδη και το καζίνο οφείλει να πληρώνει κανονικά το 35%κάθε μέρα» είπε ακόμα. Και όπως καταλήγει η απόφαση, διατάσσει τον Προϊστάμενο στην εφορία Κορίνθου να επιστρέψει στην προσφεύγουσα το ποσό των 36 εκατ. ευρώ.

Ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες το Νομικό συμβούλιο του κράτους ετοιμάζεται να καταθέσει αίτηση αναίρεσης στο Συμβούλιο της Επικράτειας αμφισβητώντας το σκεπτικό της απόφασης του Διοικητικού Εφετείου

Τον Νοέμβριο του 2015 είχε πάλι κλείσει η Επιτροπή Παιγνίων το Καζίνο Λουτρακίου, επειδή τότε όφειλε το ποσό των 2 εκατ. ευρώ από φόρου, έγινε προσπάθεια να βρεθούν τα χρήματα και αφού πληρώθηκε η υποχρέωση, το καζίνο επαναλειτούργησε. Το Μάιο του 2014 το καζίνο πάλι είχε κλείσει για λίγες μέρες, τότε όμως με πρωτοβουλία της διοίκησής του σε μια προσπάθεια πίεσης για τις οφειλές που είχε.

Το Casino Loutraki πριν λίγους μήνες είχε καταφέρει και το κούρεμα των οφειλών του, προς Δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία, με την υπαγωγή της επιχείρησης στις διατάξεις του Πτωχευτικού Νόμου (άρθρο 106)