Στο χώρο του FinTech εισέρχεται η QIVOS

Στο χώρο του FinTech εισέρχεται η QIVOS

Τη σύσταση του νέου τμήματος που θα παρέχει υπηρεσίες FinTech (Financial technology), συνδυάζοντας τις τελευταίες τεχνολογικές εξελίξεις με τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες, ανακοίνωσε η QIVOS, marketing technology agency.

Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, «οι ταχύτατες αλλαγές που έχουν σημειωθεί στον τρόπο πραγματοποίησης των συναλλαγών, όπως η αύξηση των ηλεκτρονικών πληρωμών, ο περιορισμός του φυσικού χρήματος και η δημιουργία νέων, online μοντέλων, οφείλονται στον πρωταγωνιστικό ρόλο που έχει η τεχνολογία στη σύγχρονη πραγματικότητα και καθημερινότητα. Αναγνωρίζοντας το ρόλο αυτό, ο καινοτόμος χώρος του FinTech αξιοποιεί τις νέες και καινοτόμες εξελίξεις και θέτει την τεχνολογία σε ευθύ ανταγωνισμό με τις παραδοσιακές μεθόδους παροχής χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών. Με το νέο τμήμα της, η QIVOS, εισέρχεται στον καινοτόμο αυτό χώρο, αποσκοπώντας στη μεγαλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ευκαιριών που ανακύπτουν και στην ανάδειξη πιθανών συνεργειών. Η ένταξη ενός νέου και πολλά υποσχόμενου τμήματος FinTech στη λειτουργία της εταιρείας μεταφράζεται στην πρόθεση της για ανάπτυξη και διαχείριση σχετικών έργων, τη διερεύνηση εισόδου σε νέα τμήματα της αγοράς, αλλά και την ενίσχυση υφιστάμενων συνεργασιών».