Σε πάνω από 35 χώρες «ταξιδεύει» η Alfa Ζύμη

Το σχέδιο της εταιρείας για ανάπτυξη

Σε πάνω από 35 χώρες «ταξιδεύει» η Alfa Ζύμη

Έσοδα της τάξης των 34 εκατ. ευρώ και καθαρά κέρδη 2,8 εκατ. ευρώ προβλέπει το πλάνο ανάπτυξης έως το 2020 για την ελληνική βιομηχανία παραγωγής προϊόντων ζύμης Α.Δ. Κουκουτάρης ΑΕΒΕ που δραστηριοποιείται υπό το σήμα «alfa», με τις επιδόσεις της περσινής χρήσης, ωστόσο, να ξεπερνούν τους αρχικούς στόχους, πιάνοντας ήδη τις προβλέψεις του 2017.

Η εταιρεία Alfa Ζύμη του Αθανάσιου Κουκουτάρη είναι μια τέτοια περίπτωση, με εξαιρετικά προϊόντα, εξαγωγές, εξωστρέφεια και διαρκή επέκταση. Και μόνο ότι απασχολεί 312 άτομα μόνιμο προσωπικό έχοντας την έδρα της στην Κοζάνη, μαρτυρά το εκτόπισμά της.

Η εταιρεία εξάγει σε περισσότερες από 35 χώρες, σε τέσσερις Ηπείρους, διατηρεί σταθερή ανάπτυξη άνω του 7% ετησίως με διαρκείς καινοτόμες λύσεις μέσα στην κρίση, ενώ διατηρεί παραγωγικές εγκαταστάσεις έκτασης 14.000 τ.μ..

Παράλληλα, με στόχο την περαιτέρω ανάπτυξη των εργασιών της τόσο στην Ελλάδας, όπου αποτελεί ηγέτιδα δύναμη στον κλάδο της κατεψυγμένης ζύμης, όσο και στο εξωτερικό, προγραμματίζει, σε ορίζοντα τριετίας, την υλοποίηση επενδυτικού σχεδίου ύψους 6,5 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό της διοίκησης οι επενδύσεις θα κατευθυνθούν στην επέκταση και βελτίωση των παραγωγικών της εγκαταστάσεων, ώστε να αυξηθεί η παραγωγική δυνατότητα.

Η Alfa Ζύμη, παρουσιάζει ισχυρή χρηματοοικονομική διάρθρωση, καθώς στο κλείσιμο της χρήσης 2016 εμφάνισε ίδια κεφάλαια 31,8 εκατ. ευρώ, έχοντας σχεδόν ανύπαρκτο δανεισμό, που στο σύνολό του φτάνει μόλις στα 1,7 εκατ. ευρώ.

Όπως προαναφέρθηκε, όλα τα τελευταία χρόνια είχε ετήσιο ρυθμό ανάπτυξης 7%, ενώ το 2016 «έτρεξε» με 9%. Ο κύκλος εργασιών το 2016 έκλεισε στα 29 εκατ. ευρώ έναντι 26,7 εκατ. ευρώ το 2015 (και 24,93 εκατ. ευρώ το 2014), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν στα 2,25 εκατ. ευρώ έναντι 2,1 εκατ. ευρώ.
Τα EBITDA, ανήλθαν στα 4,5 εκατ. ευρώ και τα κέρδη προ φόρων στα 3,51 εκατ. ευρώ. Επισημαίνεται ότι η alfa στην εσωτερική αγορά έχει μερίδιο περί το 22,2% σε όγκο τον Οκτώβριο (στοιχεία IRI) σε μια αγορά συνολικής αξίας περί τα 75 εκατ. ευρώ.