Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ενεργοποιεί ο Τιτάνας

Με τη ζήτηση για τσιμέντο στα επίπεδα του... 1962 η βιομηχανία μελετά την μεταφορά έδρας εκτός Ελλάδας

Πρόγραμμα εθελουσίας εξόδου ενεργοποιεί ο Τιτάνας

Σε μίνι εθελούσια έξοδο στις μονάδες που διαθέτει στην Ελλάδα προχωρά η τσιμεντοβιομηχανία Τιτάν, η οποία λήγει στις 24 Νοεμβρίου.  Η εθελούσια έξοδος αφορά περί τους 50 εργαζόμενους, στους οποίους προβλέπεται η χορήγηση αυξημένων μπόνους. 


Στην Ελλάδα, σύμφωνα με στελέχη της τσιμεντοβιομηχανίας, ο κλάδος κατασκευών βρίσκεται σε βαθιά κρίση. Τα σημάδια ήπιας βελτίωσης που εμφανίστηκαν μέσα στο 2014, αναστράφηκαν ραγδαία από το καλοκαίρι του 2015 κι έπειτα, λόγω των capital controls και της περαιτέρω συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας που οδήγησε τη ζήτηση τσιμέντου στα επίπεδα του 1962, δηλαδή σε επίπεδα χαμηλότερα κατά 65% του μέσου όρου των τελευταίων 50 ετών.
Είναι ενδεικτικό ότι με βάση τα αποτελέσματα στο 9μηνο της τρέχουσας χρήσης, ισχυρότερη πηγή ανάπτυξης και κερδοφορίας του ομίλου ήταν η αμερικανική αγορά, ενώ στην Ελλάδα η ζήτηση ήταν αισθητά χαμηλότερη απ' ό,τι το 2016 και η μητρική εταιρεία εμφάνισε ζημιές ύψους περίπου 11 εκατ. ευρώ, παρά το γεγονός ότι συνέχισε με υψηλούς ρυθμούς τις εξαγωγές τσιμέντου σε άλλες ευρωπαϊκές και τρίτες χώρες.
Ο Όμιλος πάντως σημείωσε υψηλότερο κύκλο εργασιών κατά 1,8% ο οποίος ανήλθε στα 1,4 δισ. ευρώ λειτουργώντας σε 14 χώρες δεκατρία εργοστάσια τσιμέντου, τρεις μονάδες άλεσης τσιμέντου, περισσότερες από 65 λατομικές μονάδες αδρανών υλικών και 125 μονάδες παραγωγής έτοιμου σκυροδέματος.
Πληροφορίες αναφέρουν ότι η εταιρεία σχεδιάζει την μεταφορά της έδρας της στο εξωτερικό, έχοντας ήδη στρέψει τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον της σε Αμερική και Βραζιλία.