Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας

Στα σκαριά η πώληση και δεύτερης μεγάλης κλινικής

Αλλάζει ο χάρτης στην αγορά ιδιωτικών υπηρεσιών υγείας

Το πρώτο «κρούσμα» δεν ήταν άλλο από την πώληση του νοσοκομείου Metropolitan. Και από χθες, έχει μπει στην τελική ευθεία και η αλλαγή ιδιοκτησιακού καθεστώτος του ΙΑΣΩ General. O αγοραστής είναι και στις δύο περιπτώσεις ο ίδιος με αποτέλεσμα να αναδεικνύεται πλέον σε ρυθμιστή των εξελίξεεων: το fund CVC Capital Partners.  

Εάν ολοκληρωθεί η εξαγορά τότε δημιουργείται ένας νέος όμιλος στον χώρο υγείας με κύκλο εργασιών άνω των 100 εκατ. ευρώ, δυναμικότητας άνω των 530 κλινών και με παρουσία σε δύο νευραλγικά σημεία της Αττικής. Η Γενική Κλινική Ιασώ General είναι μία από τις μεγαλύτερες μονάδες υγείας της χώρας και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ολοκληρωμένα και υπεύθυνα οποιοδήποτε περιστατικό σε επίπεδο διάγνωσης, πρόληψης και θεραπείας. Διαθέτει 239 κλίνες σε χώρους υψηλής ξενοδοχειακής υποδομής, μια από τις πιο σύγχρονες Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ), δυναμικότητας 10 κλινών για την αντιμετώπιση των περιστατικών σε υψηλές συνθήκες ασφαλείας, Μονάδα Αντιμετώπισης Εγκεφαλικών Επεισοδίων 24 ώρες το 24ωρο, 11 πλήρως εξοπλισμένες χειρουργικές αίθουσες, Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών που λειτουργεί όλο το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, Εξωτερικά Ιατρεία όλων των ειδικοτήτων, Εξειδικευμένα Τμήματα και Ειδικές Μονάδες για πιο αποτελεσματική φροντίδα, Διαγνωστικά και Απεικονιστικά Εργαστήρια, όπου πραγματοποιούνται όλες οι σύγχρονες και οι πιο εξειδικευμένες εξετάσεις κ.λπ

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η διοίκηση του Ιασώ αναφέρει ότι έχει λάβει προσφορά από την εταιρεία Hellenic Heathcare SARL, με έδρα το Λουξεμβούργο, θυγατρική του fund, για την πώληση του 97,2% των μετοχών που κατέχει στη θυγατρική Ιασώ General. «Το διοικητικό συμβούλιο της εταιρείας αποφάσισε την έναρξη αποκλειστικών διαπραγματεύσεων με τον πιθανό αγοραστή επί τη βάσει της προσφοράς, η οποία τελεί υπό την αίρεση της ολοκλήρωσης και των αποτελεσμάτων του νομικού και οικονομικού ελέγχου του Ιασώ General από τον πιθανό αγοραστή, της συμφωνίας μεταξύ της εταιρείας και του πιθανού αγοραστή στο κείμενο της σύμβασης αγοραπωλησίας μετοχών και άλλες συνήθεις αιρέσεις», σημειώνεται.

\Σύμφωνα με την οικονομική κατάσταση του ομίλου, η εγγεγραμμένη αξία του Ιασώ General στον ισολογισμό είναι της τάξης των 56 εκατ. ευρώ και κατά το πρώτο εξάμηνο του 2017 είχε έσοδα 17,6 εκατ. ευρώ και κέρδη 1,4 εκατ. ευρώ. Επίσης κατά το 2016 ο κύκλος εργασιών (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας ανήλθε σε 32,72 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας μικρή αύξηση της τάξεως του 1,64%, σε σχέση με την αντίστοιχη χρήση 2015, με αποτέλεσμα τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) (μετά από rebate & claw back) να αυξηθούν κατά 1,56 εκατ. ευρώ, δηλαδή από -0,19 εκατ. ευρώ σε 1,37 εκατ. ευρώ. Οι ζημίες προ φόρων (μετά από rebate & claw back) της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 2,84 εκατ. ευρώ έναντι 4,4 εκατ. ευρώ της αντίστοιχης προηγούμενης, επηρεαζόμενα από την απομείωση της συμμετοχής της στη θυγατρική της Ιασώ Θεσσαλίας. Σε επίπεδο καθαρού αποτελέσματος μετά από φόρους (μετά από rebate & claw back), εμφανίζονται ζημίες της τάξεως των 2,69 εκατ. ευρώ, έναντι ζημιών 2,70 εκατ. ευρώ κατά την αντίστοιχη χρήση του 2015 τα οποία, όμως, ήταν βελτιωμένα από την αρχική αναγνώριση της αναβαλλόμενης φορολογίας των ζημιών απομείωσης των συμμετοχών.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ