Στις αγορές «βγήκαν» τα ΕΛΠΕ

Οι νέες ομολογίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου

Στις αγορές «βγήκαν» τα ΕΛΠΕ

Στην άντληση νέων κεφαλαίων ύψους 79 εκατ. ευρω με απόδοση 3,333% μέσω νέας ομολογιακής έκδοσης προχώρησαν τα ΕΛΠΕ.

Οι νέες ομολογίες προσφέρθηκαν μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης, με τιμή διάθεσης 106% και αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο του Λουξεμβούργου.

Η έκδοση αυτή είναι η πρώτη συναλλαγή που πραγματοποιείται στην Ελλάδα στο πλαίσιο του νέου Ευρωπαϊκού θεσμικού πλαισίου που ισχύει από την 20/7/2017 και καλύφθηκε εξ’ ολοκλήρου από επιλεγμένους θεσμικούς επενδυτές, συμπεριλαμβανομένων της Τράπεζας Εμπορίου και Ανάπτυξης Ευξείνου Πόντου και της Ευρωπαϊκής Τράπεζας για Ανασυγκρότηση και Ανάπτυξη.

Τα κεφάλαια που αντλήθηκαν μέσω των Νέων Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν για γενικούς εταιρικούς σκοπούς και συγκεκριμένα την υλοποίηση του εγκεκριμένου επενδυτικού πλάνου της Εταιρείας και του ομίλου ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΑ, μέρος του οποίου αφορά σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Όπως αναφέρεται η εισηγμένη, η Τοποθέτηση συμβάλει στην υλοποίηση της χρηματοοικονομικής στρατηγικής του Ομίλου για μείωση του κόστους χρηματοδότησης, καθώς η απόδοση της Τοποθέτησης είναι σημαντικά χαμηλότερη σε σχέση με τις Αρχικές Ομολογίες και περαιτέρω διαφοροποίηση των πηγών άντλησης κεφαλαίων, με τη συμμετοχή διεθνών χρηματοοικονομικών οργανισμών.

Η εκκαθάριση της Τοποθέτησης αναμένεται να ολοκληρωθεί στις 31 Ιουλίου 2017.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ