Τα χρέη και η αίτηση πτώχευσης της Alpha Grissin

Τα χρέη και η αίτηση πτώχευσης της Alpha Grissin
Στην ιστορία αναμένεται να περάσει άλλη μια εταιρεία η οποία έπεσε και αυτή «θύμα» της οικονομικής κρίσης και των Μνημονίων. Η Alpha Grissin κατέθεσε αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, η οποία προσδιορίσθηκε να συζητηθεί στις 10 Μαΐου.

Η εισηγμένη στο Χρηματιστήριο Αθηνών η οποία επικεντρώθηκε, μεταξύ άλλων, στους τομείς των κλιματιστικών, των ακινήτων και της ενέργειας κίνησε τις διαδικασίες για την ένταξή της σε καθεστώς πτώχευσης υπό το βάρος των υψηλών υποχρεώσεών της που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν, τις καταγγελίας των δανείων της από τις τράπεζες και της έκδοσης διαταγών πληρωμής από τους πιστωτές της.

Η εταιρεία εξέδωσε ανακοίνωση όπου ενημερώνει για τους λόγους που οδήγησαν τη διοίκησή της να πάρει την απόφαση να καταθέσει αίτηση πτώχευσης ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, ενώ παρέχει διευκρινίσεις και για τον χρόνο που πραγματοποιήθηκαν οι ενέργειες αυτές, απαντώντας σε σχετικό ερώτημα, στην Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Όπως εξηγεί η εταιρεία οι προσπάθειες αντιμετώπισης των προβλημάτων και αναδιάρθρωσης των χρεών της είχαν ξεκινήσει από τις αρχές του 2015. Τον Μάρτιο κατόπιν και σχετικής υπόδειξης από τις δανείστριες τράπεζες, η εταιρεία υπέβαλε οικονομικό σχέδιο προς αυτές με συγκεκριμένες οικονομικές προτάσεις προς αναδιάρθρωση του δανεισμού της. Το προτεινόμενο δε σχέδιο συνοδευόταν από θετική μελέτη βιωσιμότητας της εταιρείας “DELLOITE”, την οποία είχαν συστήσει τα τραπεζικά ιδρύματα, προκειμένου να διαπιστώσουν τη βιωσιμότητα της εταιρείας.
Στις 10 Φεβρουαρίου του 2017, σε μία ύστατη προσπάθεια εξεύρεσης λύσης με τα τραπεζικά ιδρύματα, η εταιρεία απέστειλε μία τελική και βελτιωμένη, ως προς αυτήν του Νοεμβρίου 2016, πρόταση για την αναδιάρθρωση των χρεών. Η πρόταση συνοδευόταν από προκαταρτικά οικονομικά στοιχεία του 2016, που έδειχναν σημαντική αύξηση τόσο στον κύκλο εργασιών όσο και στα λειτουργικά κέρδη (EBITDA) της μητρικής εταιρείας.

Όπως τονίζεται από την Alpha Grissin, από την στιγμή που δεν κατέστη τελικά εφικτή η εξεύρεση λύσης για την αναδιάρθρωση των χρεών της, η εταιρεία προχώρησε στην κατάθεση της αίτησης πτώχευσης στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών στις 21 Φεβρουαρίου.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ