Η νέα εξαγορά της Δωδώνης

Η νέα εξαγορά της Δωδώνης
Στην γαλακτοβιομηχανία Δωδώνη ανήκει πλέον ο κλάδος παραγωγής τυροκομικών προϊόντων της Σίμος Food με τον διακριτικό τίτλο «Πλαταιών», καθώς ο εν λόγω κλάδος αποσχίστηκε από την Σίμος Food και απορροφήθηκε από την ηπειρώτικη εταιρεία.

Η σχετική απόφαση καταχωρήθηκε στις 23 Δεκεμβρίου στο Γενικo Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ), καθώς δόθηκε το «πράσινο φως» από τις γενικές συνελεύσεις των δύο εταιρειών.

Την ίδια ημερομηνία καταχωρίσθηκε στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο ολόκληρο το νέο κείμενο του νέου καταστατικού από το οποίο προκύπτει η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Δωδώνης κατά 54.175,56 ευρώ συνεπεία της απόσχισης και εισφοράς του προαναφερθέντος κλάδου της Σίμος Food.

Πλέον το μετοχικό κεφάλαιο της Δωδώνης ανέρχεται σε 14.601.713 εκατ. ευρώ διαιρούμενο σε 4.983.520 ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 2,93 ευρώ εκάστη. Πριν την παραπάνω εισφορά το μετοχικό κεφάλαιο της εταιρείας ανερχόταν σε 14.547.537,90 ευρώ.

Υπενθυμίζεται ότι η Σίμος Food εμφανίστηκε στο προσκήνιο όταν το 2012 συνέστησε κοινοπραξία με την ρωσικών συμφερόντων Strategic Initiatives UK LLP προκειμένου να εξαγοράσουν το 67,77% της Δωδώνης, που αποτελούσε τη συμμετοχή που είχε η ATEbank στη γαλακτοβιομηχανία.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ