Αυξημένα κέρδη εμφανίζει η Αegean

Αυξημένα κέρδη εμφανίζει η Αegean
Η AEGEAN ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα εννεαμήνου 2016, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα αυξημένα κατά 3% σε σχέση με το ίδιο διάστημα το προηγούμενο έτος. H επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 6% και ανήλθε σε 9,8 εκ. επιβάτες.

Στο δίκτυο εσωτερικού η AEGEAN και η Olympic Air μετέφεραν 4,5 εκ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 5,3 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 10% σε σχέση με το προηγούμενο έτος.

Ο Όμιλος, κατά το εποχικά πιο ισχυρό τρίτο τρίμηνο του έτους, παρουσίασε 7% αύξηση στα ενοποιημένα έσοδα σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους, που ανήλθαν σε €416,3 εκ., ενώ τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους βελτιώθηκαν κατά 11% και ανήλθαν σε €74,9 εκ. Με την συμβολή του τρίτου τριμήνου το αποτέλεσμα του εννεαμήνου διαμορφώνεται σε €819,9 εκ. έσοδα και €51,2 εκ. καθαρά κέρδη μετά από φόρους, μετριάζοντας την επίδραση του αδύναμου πρώτου εξαμήνου στα συνολικά αποτελέσματα χρήσης.

Κύριοι παράγοντες που συνέβαλαν στα θετικά αποτελέσματα υπήρξαν η ανάκαμψη στη ζήτηση από τον Ιούλιο, η θετική απόδοση των κύριων προορισμών εξωτερικού αλλά και αρκετών νέων που εγκαινιάστηκαν τα τελευταία δύο χρόνια, καθώς και η ενίσχυση της διασυνδεσιμότητας του δικτύου της Αθήνας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα, συμπεριλαμβανομένων και των βραχυπρόθεσμων χρηματοοικονομικών επενδύσεων, διαμορφώθηκαν σε €299 εκ. την 30.09.2016. Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, Διευθύνων Σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Το εποχικά πιο ισχυρό τρίμηνο για το έτος, η AEGEAN κατάφερε να σημειώσει βελτίωση στις πληρότητες, να ισχυροποιήσει τη θέση της στις κύριες βάσεις της και να πετύχει βελτίωση της κερδοφορίας.

Η σημαντική επέκταση που υλοποιήθηκε με συνολικό στόλο 61 αεροσκαφών, καλύπτοντας 145 προορισμούς, αλλά και η αναγνώριση της ποιότητας του προϊόντος από ολοένα και περισσότερους επιβάτες στο διεθνές δίκτυο, απέφερε καρπούς και συντέλεσε στη βελτίωση της κερδοφορίας και στη δημιουργία ισχυρών λειτουργικών ροών για το τρίτο τρίμηνο.

Η βελτίωση όμως της υψηλής περιόδου δεν ήταν αρκετή για την κάλυψη της αδυναμίας της ζήτησης κυρίως κατά το δεύτερο τρίμηνο του έτους, αλλά και η απώλεια από την αύξηση κατά 11 μονάδες του ΦΠΑ που επηρέασαν αρνητικά τα αποτελέσματα του πρώτου εξαμήνου. Παραμένουμε επιφυλακτικοί για τη συνέχεια της χρονιάς, λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησή μας από την εσωτερική ζήτηση κατά το τελευταίο τρίμηνο του έτους, που παραμένει αδύναμη λόγω της ύφεσης της οικονομίας.»

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ