Οι επιπτώσεις των capital controls και οι προβλέψεις για το μέλλον

Οι επιπτώσεις των capital controls και οι προβλέψεις για το μέλλον
Τελικά η ελληνική οικονομία και οι επιχειρήσεις αντέχουν παρά τα χτυπήματα που έχουν δεχτεί λόγω της παρατεταμένης κρίσης των τελευταίων έξι ετών; Σε αυτό το μείζον ερώτημα, έρχονται να απαντήσουν με στοιχεία και αριθμούς δύο φορείς που αντιπροσωπεύουν το μεγαλύτερο ποσοστό του ελληνικού επιχειρείν και δεν είναι άλλοι από τον ΣΕΒ και την ΕΣΕΕ.

Ο Σύνδεσμος Βιομηχανιών υποστηρίζει ότι η ελληνική οικονομία επιδεικνύει αξιοσημείωτες αντοχές. Οι τελευταίες εκτιμήσεις της ΕΛΣΤΑΤ για τον ρυθμό ανάπτυξης το τρίτο τρίμηνο του 2015, δείχνουν ότι η ύφεση στο σύνολο του έτους θα είναι ηπιότερη από την αναμενόμενη, δημιουργώντας προσδοκίες ότι οι συνολικές επιπτώσεις των capital controls θα είναι μικρότερες σε σχέση με τους αρχικούς υπολογισμούς. Παράλληλα, οι πρόδρομοι δείκτες οικονομικής δραστηριότητας παρουσιάζουν ομαλοποίηση, αναπληρώνοντας σε μεγάλο βαθμό το χαμένο έδαφος από τις αρνητικές εξελίξεις κατά τους καλοκαιρινούς μήνες. Ταυτόχρονα, όμως, υπάρχουν εμφανή σημάδια αποδυνάμωσης που εκφράζονται κυρίως με την επιβράδυνση στους ρυθμούς αύξησης της βιομηχανικής παραγωγής και των εξαγωγών και της μείωσης των εισαγωγών, των λιανικών πωλήσεων και των εισπράξεων από τον τουρισμό και τη ναυτιλία.

ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Πιο αναλυτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοινώθηκαν κατά τον τελευταίο μήνα: Περαιτέρω άνοδο σημείωσε τον Νοέμβριο του 2015 ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών (PMI) στη μεταποίηση (στις 48,1 μονάδες), ωστόσο παραμένει σε επίπεδο χαμηλότερο των 50 μονάδων, γεγονός που καταδεικνύει δυσκολίες στις συνθήκες λειτουργίας των επιχειρήσεων.

Αμετάβλητος παρέμεινε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Νοέμβριο του 2015 (στις 86,5 μονάδες), ενώ οι επιχειρηματικές προσδοκίες στη βιομηχανία παρουσίασαν άνοδο, καταγράφοντας βελτίωση στις νέες παραγγελίες, τις εξαγωγές και στις προσδοκίες απασχόλησης, αν και τα απόλυτα επίπεδα εμπιστοσύνης παραμένουν χαμηλά. Συνεχίζεται, αν και αποδυναμωμένη, τον Σεπτέμβριο του 2015 η αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής (+2,8%), έπειτα από τη σημαντική πτώση του Ιουλίου. Συνολικά, κατά το διάστημα Ιαν – Σεπ 2015, δεδομένων των δυσμενών συνθηκών, σημειώνεται οριακή αύξηση του γενικού δείκτη βιομηχανικής παραγωγής (+0,2%), ενώ στη μεταποίηση χωρίς τα καύσιμα η παραγωγή επιδεικνύει ιδιαίτερες αντοχές (+1,2%).
Παρά τα σημάδια κόπωσης, οι εξαγωγές κινούνται θετικά και τον Σεπτέμβριο του 2015 (+1,9% εξαιρουμένων των πετρελαιοειδών). Η δυναμική των εξαγωγών κατά τους πρώτους μήνες του 2015, είχε ως αποτέλεσμα την αξιοσημείωτη αύξησή τους συνολικά το διάστημα Ιαν – Σεπ 2015 (+11,1%). Σε αυτό συνέβαλλαν κυρίως οι εξαγωγές αγροτικών προϊόντων (περιλαμβανομένων των μεταποιημένων, +17,1% το Α’ 9μηνο) καθώς και των βιομηχανικών προϊόντων (+9,1% το Α’ 9μηνο).

Οι αποπληθωριστικές πιέσεις αποκλιμακώνονται σημαντικά τον Οκτώβριο του 2015, με τον δείκτη τιμών καταναλωτή να παρουσιάζει μικρότερη υποχώρηση (-0,9%) σε σύγκριση με τους προηγούμενους μήνες, εξέλιξη που όμως οφείλεται και στην αύξηση των φόρων κατανάλωσης. Ο αριθμός των ανέργων παρουσίασε μικρή μείωση τον Αύγουστο του 2015 (1.180 χιλ. άτομα έναντι 1.196 χιλ. άτομα τον προηγούμενο μήνα), με το εποχικά διορθωμένο ποσοστό ανεργίας να διαμορφώνεται στο 24,6% από 26,2% τον Αύγουστο του 2014 και 24,9% τον Ιούλιο του 2015. Τα παραπάνω στοιχεία αποτελούν ενδείξεις ανθεκτικότητας της οικονομίας.

ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑ

Την ίδια στιγμή όμως, καταγράφονται εξελίξεις, οι οποίες παρατείνουν την αβεβαιότητα. Ειδικότερα: Συνεχίζεται η μείωση του κύκλου εργασιών στη βιομηχανία τον Σεπτέμβριο του 2015, με μικρότερο, ωστόσο, ρυθμό σε σύγκριση με τον Αύγουστο καθώς η υποχώρηση του κύκλου εργασιών στη μεταποίηση χωρίς τα καύσιμα περιορίζεται σημαντικά (-2,4%).

Παρά τις ιδιαίτερα θετικές επιδόσεις του τουρισμού το τρέχον έτος, τον Σεπτέμβριο καταγράφεται υποχώρηση στις ταξιδιωτικές εισπράξεις (-5,4%). Πάντως, σημειώνεται ότι κατά το διάστημα Ιαν – Σεπ 2015 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις ανήλθαν στα €12,5 δισ. (+4,7%), ενώ οι αφίξεις ξεπέρασαν τους 20,6 εκατ. ταξιδιώτες (+8,6%). Πιο ανησυχητική είναι η πορεία των εισπράξεων από τις μεταφορές τον Σεπτέμβριο του 2015 (-53,1%), ιδίως των θαλασσίων, καθώς και οι εισπράξεις από λοιπές υπηρεσίες, κυρίως δραστηριοτήτων ελληνικών κατασκευαστικών εταιρειών στην αλλοδαπή (-25,1%).

Γενικότερα, η μείωση των εισπράξεων από τις εξαγωγές αγαθών και υπηρεσιών καταδεικνύει ότι οι περιορισμοί στην κίνηση κεφαλαίων αποθαρρύνουν την εισαγωγή συναλλάγματος από τις επιχειρήσεις με εξωστρεφή δραστηριότητα, πέραν εκείνης που δικαιολογείται από τη μείωση των ναυτιλιακών ναύλων και της τιμής του πετρελαίου. Παράλληλα, συνεχίζει να υποχωρεί η οικοδομική δραστηριότητα τον Αύγουστο του 2015 (-27,8%), όπως και οι πωλήσεις αυτοκινήτων (-13,8%). Εκτός από τις παραπάνω αρνητικές εξελίξεις, η μείωση των επενδύσεων το Γ’ τρίμηνο του 2015 (-12,9%), για 3ο συνεχές 3μηνο, είναι ιδιαίτερα απογοητευτική καθώς μόνο η πραγματοποίηση νέων επενδύσεων με μακροπρόθεσμο ορίζοντα μπορεί να ανατρέψει το αρνητικό κλίμα στην οικονομία, προσφέροντας θέσεις εργασίας και εισοδήματα σε μόνιμη βάση.

Ποιες ήταν οι επιδόσεις του εμπορίου

Η ΕΣΕΕ, στην ετήσια έκθεση της για το λιανεμπόριο διαπιστώνει ότι η παγκόσμια οικονομική δραστηριότητα επιβραδύνθηκε το 2015, όπως επίσης και η άνοδος του διεθνούς εμπορίου.
• Το εμπόριο αύξησε την προστιθέμενη αξία κατά 4,6% το 2014 έναντι μείωσης κατά 2,5% το 2013, ενώ ο δείκτης όγκου λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε το πρώτο οκτάμηνο του 2015 κατά 1,0% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι. Μετά από μια περίοδο συνεχούς συρρίκνωσης (2008 -2013) και τη σταθεροποίηση το 2014 η απασχόληση στην Ελλάδα αυξήθηκε το 2015 κατά 2,4%. Ωστόσο παραμένει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα. Από τη βελτίωση της απασχόλησης επωφελήθηκαν οι γυναίκες, καθώς επτά στις 10 θέσεις εργασίας που δημιουργήθηκαν τον τελευταίο χρόνο καλύφθηκαν από αυτές ενώ πολύ ισχυρή ήταν η αύξηση των εργοδοτών, ανεξαρτήτως φύλου.
• Το ποσοστό ανεργίας συρρικνώθηκε σε 24,6% από 26,8% το 2014, ενώ σε απόλυτα μεγέθη οι άνεργοι είναι κατά 100.000 λιγότεροι σε σύγκριση με πέρυσι.
• Η απασχόληση στο εμπόριο αυξήθηκε κατά 5,3% φέτος μετά από συνεχή συρρίκνωση την περίοδο 2009-2014, ενισχυμένη κατά 32.824 θέσεις εργασίας και παραμένει ο σημαντικότερος εργοδότης της χώρας, με μερίδιο 18,1% στη συνολική απασχόληση
Στις ΑΕ και ΕΠΕ η επιδείνωση για το 2015 ήταν απότομη, με την πλειοψηφία (52,7%) να εκτιμά ότι οι πωλήσεις θα μειωθούν. Ακόμη εντονότερη είναι η αίσθηση της επιδείνωσης των πωλήσεων στις μικρότερες επιχειρήσεις καθώς σχεδόν οι 7 στις 10 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ εκτιμούν νέα επιδείνωση των πωλήσεών τους το τρέχον έτος.
Κοινή συνισταμένη των προβλέψεων των εμπορικών επιχειρήσεων για το 2016 είναι η απαισιοδοξία και η αβεβαιότητα αφού για πρώτη φορά μία σημαντική μερίδα των επιχειρήσεων αδυνατούν να κάνουν πρόβλεψη για βασικά μεγέθη της επιχείρησης τους.
• Οι 3 στις 10 ΑΕ και ΕΠΕ και σχεδόν 1 στις 2 ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανό να μην μπορούν να ανταποκριθούν στις τρέχουσες υποχρεώσεις τους το 2015.
• Το 16,5% των ΟΕ, ΕΕ και ΑτΕ και σχεδόν το 6% των ΑΕ και ΕΠΕ θεωρούν αρκετά ή πολύ πιθανή την παύση εργασιών τους (λουκέτο) μέσα στο 2015.

ΠΗΓΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΑΡΑΠΟΛΙΤΙΚΑ ΠΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΕΙ ΣΤΑ ΠΕΡΙΠΤΕΡΑ ΟΛΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ