ΣΒΒΕ:«Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις θα τις αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα»

ΣΒΒΕ:«Τα ποσά που θα κληθούν να πληρώσουν οι ελληνικές επιχειρήσεις  θα τις αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα»
Πολλές ελληνικές επιχειρήσεις,οι οποίες πραγματοποιούν συναλλαγές με χώρες όπως η Βουλγαρία, η ΠΓΔΜ και η Κύπρος,  θα κληθούν να πληρώσουν μεγάλα ποσά για αγορές πρώτων υλών, που πραγματοποιούνται υπό άλλο καθεστώς ίσως και επί δεκαετίες,αν ισχύσουν ως έχουν ορισμένες διατάξεις του προωθούμενου νομοσχεδίου για την επανεκκίνηση της ελληνικής οικονομίας.

Πρόκειται συγκεκριμένα για τις διατάξεις του άρθρου 21 του προωθούμενου νόμου. Τα παραπάνω υποστηρίζει η διοίκηση του Συνδέσμου Βιομηχανιών Βορείου Ελλάδος (ΣΒΒΕ), με σημερινή επιστολή της προς τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομικών, Δημήτρη Μάρδα.

Σύμφωνα με τον ΣΒΒΕ, οι προβλέψεις του άρθρου 21 κινούνται μεν στη σωστή κατεύθυνση διασφαλίζοντας τις υγιείς και συνεπείς επιχειρήσεις από φαινόμενα αθέμιτου ανταγωνισμού, στο πλαίσιο του περιορισμού της φοροαποφυγής, αλλά «η καταβολή του φόρου 26% για τις συνεπείς και λειτουργούσες σύννομα επιχειρήσεις, θα τις αποστερήσει πολύτιμη ρευστότητα και θα τις φέρει με βεβαιότητα στα πρόθυρα της καταστροφής και της αναστολής της λειτουργίας τους».

Ο ΣΒΒΕ προτείνει να υπάρξει μηχανισμός διαχωρισμού των επιχειρήσεων που πραγματοποιούν «συνήθεις συναλλαγές», οι οποίες κατά κύριο λόγο είναι μεταποιητικές. Αυτές οι επιχειρήσεις εισάγουν μέταλλα, αγροτικά προϊόντα, χημικά προϊόντα, πλαστικό, μέρη και εξαρτήματα μηχανημάτων που συναρμολογούνται στην Ελλάδα, κλπ., και είναι αυτές που ξαφνικά θα κληθούν να πληρώσουν υπέρογκα ποσά, για συνηθισμένες αγορές πρώτων υλών, που πραγματοποιούν ίσως εδώ και πολλές δεκαετίες.

«Επειδή η ψήφιση της σχετικής διάταξης ως έχει σήμερα με βεβαιότητα θα οδηγήσει σε εξόντωση πλήθους μεταποιητικών επιχειρήσεων της χώρας, ο ΣΒΒΕ προτείνει όπως αυτή συμπληρωθεί» επισημαίνεται στην επιστολή,όπου προτείνονται οι εξής προσθήκες:

- Εντός ενός μηνός από την πραγματοποίηση της «συνήθους συναλλαγής» να επιστρέφεται στην επιχείρηση το 80% του ποσού, κατόπιν υποβολής σχετικής υπεύθυνης δήλωσης

- Το υπόλοιπο 20% του ποσού να επιστρέφεται μετά από φορολογικό έλεγχο που θα περαιώνεται εντός τριών μηνών.

Μετά την παρέλευση του τριμήνου και εφόσον δεν έχει διενεργηθεί ο σχετικός έλεγχος, τότε το 20% του ποσού θα επιστρέφεται στην επιχείρηση αυτοδίκαια.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ