Τα ερωτήματα για την επιστροφή κεφαλαίου των Μύλων Λούλη

Τα ερωτήματα για την επιστροφή κεφαλαίου των Μύλων Λούλη
Στις αρχές Ιανουαρίου ο όμιλος Λούλη έχει συγκαλέσει Γενική Συνέλευση με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου και την αγορά ιδίων μετοχών.

Μέχρι στιγμής δεν έχει δώσει λεπτομέρειες για το τι ακριβώς θα εισηγηθεί το ΔΣ στη συνέλευση των μετόχων η οποία έτσι κι αλλιώς ελέγχεται μετοχικά από τους ισχυρούς μετόχους της εταιρίας.
Προκαλεί όμως απορία η κίνηση της επιστροφής κεφαλαίου δεδομένου ότι στο εννεάμηνο είχε ταμειακά διαθέσιμα περί τα 2 εκ Ευρώ.
Με δεδομένο ότι η καθαρή θέση του ομίλου είναι 88 εκ Ευρώ θεωρητικά η επιστροφή κεφαλαίου μπορεί να γίνει με μόχλευση του ισολογισμού δηλαδή με δανειοδότηση. Οι υποχρεώσεις της Λούη στις 30 Σεπτεμβρίου 2014 έφταναν τα 70 εκ Ευρώ από τα οποία 33 εκ Ευρώ περίπου ήταν τραπεζικός δανεισμός.
Με αυτά τα δεδομένα το ερώτημα που τίθεται είναι αφού δεν υπάρχει διαθέσιμο μετρητό γιατί διανέμεται χρήμα. Και το χρήμα αν διανεμηθεί μέσω δανεικών ουσιαστικά η εταιρία θα επιβαρυνθεί με πρόσθετο χρηματοοικονομικό κόστος και ουσιαστικά θα λειτουργήσει ως εργαλείο χρηματοδότησης των μετόχων της αυξάνοντας τον κίνδυνο λόγω της υψηλότερης χρηματοοικονομικής έκθεσης. Άραγε σχετίζεται η επιστροφή κεφαλαίου με τις παράλληλες επενδύσεις του βασικού μετόχου κ. Λούλη στη Μέση Ανατολή;
Ο κίνδυνος φυσικά αυξάνεται και με την αγορά ιδίων μετοχών από την εταιρία. Η κίνηση όμως έρχεται ένα χρόνο μετά από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 8 εκ Ευρώ περίπου με μετρητά προκειμένου να εισέλθει στρατηγικός επενδυτής στην εταιρία και συγκεκριμένα ο όμιλος Al Dahra.
Επισημαίνεται ότι πρόσφατα και συγκεκριμένα στις αρχές Δεκεμβρίου η εταιρία αύξησε το κεφάλαιό της με κεφαλαιοποίηση αποθεματικών και η ονομαστική αξία της μετοχής ανέρχεται σε 0,94 Ευρώ.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ