Σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση οι Εκδόσεις Λιβάνη

Σε κρίσιμη οικονομική κατάσταση οι Εκδόσεις Λιβάνη
Σε δύσκολη οικονομική κατάσταση έχουν περιέλθει οι εκδόσεις Λιβάνη όπως προκύπτει

από τις οικονομικές καταστάσεις της εταιρίας. Η εταιρία παρουσιάζει όπως αναφέρει ο ορκωτός ελεγκτής σημαντικές λειτουργικές ζημίες και είναι πλέον ανάγκη να ληφθούν μέτρα για να συνεχίσει τη λειτουργία της.
Ο τζίρος σε ενοποιημένη βάση στο εξάμηνο διαμορφώθηκε σε 3,1 εκ Ευρώ από 3,5 εκ Ευρώ ενώ οι ζημίες διευρύνθηκαν στις 422 χιλιάδες Ευρώ από 247 χιλιάδες Ευρώ το αντίστοιχο διάστημα της περυσινής χρονιάς.
Αξίζει να σημειωθεί ότι οι υποχρεώσεις της Λιβάνης στο τέλος Ιουνίου έφταναν στα 19,5 εκ Ευρώ εκ των οποίων 12,5 εκ Ευρώ αφορούν σε τραπεζικό δανεισμό. Στο τέλος Ιουνίου 2014 οι Εκδόσεις Λιβάνη είχαν ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τις τράπεζες 420 χιλιάδες Ευρώ. Ταυτόχρονα υπήρχαν ληξιπρόθεσμες φορολογικές υποχρεώσεις σε ενοποιημένη βάση 350 χιλιάδες ευρώ και ασφαλιστικές εισφορές 170 χιλιάδες Ευρώ.
Η εταιρία προκειμένου να αντιμετωπίσει τη δύσκολη οικονομική κατάσταση έχει μειώσει αισθητά το προσωπικό της και συγκεκριμένα στα 70 άτομα από 83 στο τέλος Ιουνίου 2013. Υπό αυτές τις συνθήκες γεννάται το ερώτημα πως και με ποιο τρόπο μπορεί να αναστραφεί η πορεία του ιστορικού εκδοτικού οίκου δεδομένου ότι συν τοις άλλοις όπως αναφέρεται στην έκθεση του ΔΣ.
ΝΙΚ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ