Ελληνικό Μανιφέστο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα

Ελληνικό Μανιφέστο για τη νεοφυή επιχειρηματικότητα
Δεκατρείς καινοτόμοι ελληνικοί οργανισμοί και επιχειρήσεις παρουσίασαν το «Ελληνικό Μανιφέστο για τη νεοφυή Επιχειρηματικότητα»

(Greek Start-Up Manifesto), ένα σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη και τη βελτίωση του ελληνικού επιχειρηματικού περιβάλλοντος.

Η παρουσίαση έγινε στο κέντρο καινοτομίας του συνεργατικού καινοτομικού σχηματισμού Corallia, στο α1•innohub, στο Μαρούσι, με την παρουσία ξένων εκπροσώπων του χώρου.

Το ελληνικό Μανιφέστο προτείνει μέτρα και δράσεις που θα επιταχύνουν και θα ενισχύσουν τη νεοφυή (start-up) επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα. Πρόκειται για την εξειδίκευση του αντίστοιχου ευρωπαϊκού κειμένου (EU Start-Up Manifesto), στη συγγραφή του οποίου συμμετείχαν μερικοί από τους πιο επιτυχημένους επιχειρηματίες νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη (όπως Spotify, Rovio, Tuenti κ.α.), και το οποίο υποστηρίζεται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το έχουν ήδη υπογράψει πάνω από 6.000 στελέχη και ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

Κατά την παρουσίαση του ελληνικού Μανιφέστου, η ομάδα εργασίας έδωσε έμφαση σε ζητήματα που αφορούν στη φορολογία, στο ασφαλιστικό, στη λειτουργία μίας επιχείρησης, στην προστασία των δεδομένων, στις εθνικές διαδικτυακές υποδομές, και σε άλλα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές νεοφυείς επιχειρήσεις.

Ο Δημήτρης Τσίγκος, επικεφαλής της Start Tech Ventures, πρόεδρος της Ένωσης Νεοφυών Επιχειρήσεων και μέλος της ομάδας του ελληνικού Μανιφέστου, τόνισε, ότι «σε μια περίοδο που η Ελλάδα χρειάζεται όσο τίποτα άλλο τη μαζική δημιουργία θέσεων εργασίας, είναι εξαιρετικά ελπιδοφόρο, ιδρυτές νεοφυών επιχειρήσεων να συντονίζουν τις προσπάθειές τους και να καταλήγουν σε ένα ενιαίο σχέδιο δράσης για την ανάπτυξη βιώσιμης νεοφυούς επιχειρηματικότητας».

Οι 13 καινοτόμοι φορείς, που απαρτίζουν την ομάδα εργασίας του «Greek Start-Up Manifesto» είναι οι: Antcor, Aventurine, Corallia, Helic, Intale, Nessos, Persado, Planetek Hellas, Pollfish, TalentLMS, Telesto, Ubitech και Wings ICT Solutions.

Το Corallia, που στηρίζει την όλη προσπάθεια, είναι ο πρώτος φορέας που συστάθηκε στην Ελλάδα για την οργανωμένη και συστηματική διαχείριση και ανάπτυξη συνεργατικών σχηματισμών καινοτομίας (innovation clusters), με στρατηγικό στόχο τη δημιουργία ολοκληρωμένων παραγωγικών και καινοτομικών οικοσυστημάτων με εξαγωγικό προσανατολισμό. Στα clusters που αναπτύσσει, το Corallia έχει ρόλο συντονιστή.

Ήδη έχει αναπτύξει και συντονίζει τρία τεχνολογικά clusters υψηλής εξειδίκευσης στην Ελλάδα, και συγκεκριμένα το mi-Cluster (Συστήματα και Εφαρμογές Νανο/Μικροηλεκτρονικής), το si-cluster (Διαστημικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές) και το gi-Cluster (Τεχνολογίες Παιγνίων και Δημιουργικού Περιεχομένου). Επιπλέον, το Corallia διαχειρίζεται τη λειτουργία τριών κέντρων καινοτομίας σε στρατηγικά σημεία της πρωτεύουσας και της Περιφέρειας, το α1●innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική), το π1●innohub (Καστρίτσι, Πάτρα, Δυτική Ελλάδα) και το υπό κατασκευή α2●innohub (Μαρούσι, Αθήνα, Αττική).