Απόλυτα ανταγωνιστικό το κόστος εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ

Απόλυτα ανταγωνιστικό το κόστος εξόρυξης λιγνίτη από τη ΔΕΗ
Στην Ελλάδα είμαστε οι ακριβότεροι μεταξύ 8 χωρών σύμφωνα με μελέτη που ανακοινώθηκε σήμερα Τρίτη, σχετικά με το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη της ΔΕΗ.

Στην Ελλάδα το κόστος διαμορφώνεται κοντά στα 60 ευρώ ανά μεγαβατώρα. Η διαφορά ωστόσο οφείλεται στη χαμηλή ποιότητα του ελληνικού λιγνίτη, ενώ αντίθετα, το κόστος εξόρυξης της ΔΕΗ είναι το δεύτερο χαμηλότερο μεταξύ των οκτώ.

Η μελέτη πραγματοποιήθηκε από την εταιρία Booz&Co για λογαριασμό της ΔΕΗ και αφορά τη σύγκριση του κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ευρώπη.
Αναλυτικά:
- Το κόστος εξόρυξης στην Ελλάδα είναι χαμηλότερο απ' ότι σε έξι από τις άλλες επτά χώρες της μελέτης: Γερμανία, Τσεχία, Πολωνία, Ρουμανία, Σερβία, Τουρκία. Μόνο η Βουλγαρία παρουσιάζει χαμηλότερο κόστος εξόρυξης λιγνίτη (σε ευρώ ανά τόνο).
- Ωστόσο η θερμογόνος δύναμη του λιγνίτη (ποσότητα ενέργειας που περιέχει ένας τόνος λιγνίτη) στην Ελλάδα είναι με μεγάλη διαφορά η χαμηλότερη στο σύνολο των οκτώ χωρών. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, η θερμογόνος δύναμη του ελληνικού λιγνίτη το 2012 ανήλθε σε 1.200 kcal/kg, ενώ στις άλλες χώρες κυμάνθηκε μεσοσταθμικά από 1.605 kcal/kg (Βουλγαρία) έως 2.915 kcal/kg (Τσεχία).
-Το τελικό πλήρες κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη το 2012 στην Ελλάδα ανήλθε σε 59,93 Euro/MWh, έναντι εύρους 31,57 Euro/MWh (Βουλγαρία) έως 54,19 Euro/MWh (Ρουμανία) στις υπόλοιπες χώρες της μελέτης.

Στη μελέτη παρουσιάζεται επίσης το κόστος της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη στην Ελλάδα στην περίπτωση που η ΔΕΗ εκμεταλλευόταν λιγνίτη με θερμιδικό περιεχόμενο ίσο με αυτό του λιγνίτη άλλων χωρών.

Στην περίπτωση αυτή το κόστος της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ θα μειωνόταν από 60 ευρώ/MWh περίπου σε περίπου 50 ευρώ /MWh αν έκαιγε γερμανικό λιγνίτη, 45,6 ευρώ/MWh αν έκαιγε τσέχικο λιγνίτη, 51 ευρώ/MWh για πολωνικό λιγνίτη κ.ο.κ. Κατά μέσον όρο, το πλήρες κόστος της λιγνιτικής παραγωγής της ΔΕΗ θα ήταν μειωμένο κατά 9 ευρώ/MWh περίπου (από 60 σε 51 ευρώ/MWh) αν ο ελληνικός λιγνίτης είχε ποιότητα αντίστοιχη με το μέσο όρο λιγνίτη των άλλων χωρών.

Επισημαίνεται τέλος πως το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με βάση τον εγχώριο λιγνίτη παραμένει ιδιαίτερα ανταγωνιστικό σε σχέση με το κόστος ηλεκτροπαραγωγής σχέση με άλλα εισαγόμενα ορυκτά καύσιμα.

«Τα συμπεράσματα αυτά, τονίζει η ΔΕΗ, διαψεύδουν πλήρως ατεκμηρίωτες αιτιάσεις που διατυπώνονται συχνά περί αναποτελεσματικής εκμετάλλευσης του λιγνίτη από τη ΔΕΗ που δήθεν οδηγεί σε αύξηση του κόστους της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας».

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ