Συρρίκνωση ζημιών για Μαϊλη

Συρρίκνωση ζημιών για Μαϊλη
Συρρίκνωση ζημιών, αλλά και μείωση του κύκλου εργασιών χαρακτήρισαν τα αποτελέσματα του α' τριμήνου 2014 της εταιρείας Μαΐλλης.


Ειδικότερα, ο κύκλος εργασιών του ομίλου το πρώτο τρίμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 10,1%, διαμορφούμενος στα 59,88 εκατ. ευρώ έναντι των 66,58 εκατ. ευρώ του αντίστοιχου διαστήματος του 2013.
Οι πωλήσεις, επηρεάστηκαν αρνητικά από τη μειωμένη ζήτηση για συσκευαστικές μηχανές, ενώ μέρος της μείωσης αντισταθμίστηκε από την αύξηση των πωλήσεων αναλωσίμων.
Οι ζημιές μετά φόρων περιορίστηκαν σημαντικά κατά 34,2%, στα 5,3 εκατ. ευρώ έναντι των ζημιών 8,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Το μεικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε στο 20,6%, υψηλότερο κατά 1,8 ποσοστιαίες μονάδες σε σύγκριση με το α' τρίμηνο του 2013, λόγω της αύξησης του μεικτού περιθωρίου κέρδους των αναλωσίμων.
Εξαιρουμένων των έκτακτων εσόδων και εξόδων που οφείλονται κυρίως σε συναλλαγματικές διαφορές, προβλέψεις, καθώς και έξοδα αναδιάρθρωσης, το λειτουργικό EBITDA το α' τρίμηνο του 2014 υποχώρησε κατά 6,79%, στα 2,8 εκατ. ευρώ (από 3,0 εκατ. ευρώ το 2013).
Το συνολικό EBITDA αυξήθηκε κατά 18,7%, στα 2,5 εκατ. ευρώ από 2,1 εκατ. ευρώ για την αντίστοιχη περίοδο του 2013, λόγω των χαμηλότερων εξόδων από συναλλαγματικές διαφορές.
Οι ζημιές προ Φόρων σημείωσαν πτώση 26,55%, διαμορφούμενες στα 4,5 εκατ. ευρώ έναντι 6,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2013.
Όσον αφορά τις προοπτικές του ομίλου, επισημαίνεται στην ανακοίνωση ότι η απόδοση του ομίλου αναμένεται να συνεχίσει να επηρεάζεται από την ύφεση της βιομηχανικής δραστηριότητας και τις ασθενείς οικονομίες του Νότου της Ευρωζώνης, καθώς και από την έλλειψη επαρκούς ρευστότητας.
Ο Όμιλος βέβαια θα εξακολουθήσει να δίνει έμφαση στην περαιτέρω βελτιστοποίηση του κόστους παραγωγής και στη συγκράτηση των δαπανών.
Δεδομένου ότι η έλλειψη ρευστότητας στη λειτουργία του ομίλου εξακολουθεί να αποτελεί τον κύριο ανασταλτικό παράγοντα στην ανάπτυξή του, συνεχίζονται οι δύσκολες διαπραγματεύσεις με τους κύριους προμηθευτές του στην προσπάθεια αύξησης των πιστωτικών ορίων ώστε να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες πρώτες ύλες.
Η διοίκηση βρίσκεται τα τελευταία δύο χρόνια σε διαπραγμάτευση με τους Ομολογιούχους για την τροποποίηση των όρων (επέκταση συμβάσεων/μείωση επιτοκίων κτλ) των Ομολογιακών Δανείων, οι οποίοι ανταποκρίνονται θετικά, μην έχοντας προβεί σε αρνητικές ενέργειες για τον Όμιλο/Εταιρεία μετά την παραβίαση των όρων των δανείων από την πλευρά της.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ