Γιατί θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις

Γιατί θα κλείσουν οι μισές επιχειρήσεις
Αντιμέτωπη με την χρεοκοπία βρίσκεται μια στις δύο μικρομεσαίες επιχειρήσεις, λόγω της δραματικής πτώσης των πωλήσεών τους κατά 65% μεσοσταθμικά το 2013 αλλά και την συσσώρευση χρεών σε ασφαλιστικά ταμεία, ΔΕΚΟ, τράπεζες και εφορία.


Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από έρευνα που έδωσε σήμερα στην δημοσιότητα το Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων της Γενικής Συνομοσπονδίας Επαγγελματιών Βιοτεχνών και Εμπόρων Ελλάδος.
Αναλυτικότερα, εκτιμάται ότι το 2014 θα κλείσουν περίπου 30.000 επιχειρήσεις και μόνο το πρώτο εξάμηνο του έτους θα χαθούν επιπλέον 30.000 θέσεις εργασίας. Παράλληλα, χιλιάδες, πλέον, ελεύθεροι επαγγελματίες είναι «πολιορκημένοι» από τα χρέη.
Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αναδεικνύει η έρευνα είναι το πρόβλημα των συσσωρευμένων οφειλών που έχουν οι μικρές επιχειρήσεις.
Πρόκειται για μια διαρκή «κατάσταση πολιορκίας» από οφειλές και χρέη κάθε μορφής (προς ιδιωτικό και δημόσιο τομέα) που έχει οδηγήσει τις επιχειρήσεις στα όριά τους.
Ειδικότερα, στην έρευνα αναφέρεται ότι το 20% των επιχειρήσεων έχουν χρέη προς τον Οργανισμό Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών, το 35% προς τις ΔΕΚΟ, το 29% σε προμηθευτές και το 26% προς το ΙΚΑ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι μέσω της έρευνας οι επαγγελματίες αποδοκιμάζουν την αποτελεσματικότητα των προτάσεων του ΟΟΣΑ.
Η μεγάλη πλειοψηφία θεωρεί ότι η απελευθέρωση της αγοράς και το άνοιγμα των επαγγελμάτων, όπως μεθοδεύεται, ούτε θα οδηγήσει σε μειώσεις τιμών αλλά και ούτε θα ενισχύσει την εγχώρια επιχειρηματική δραστηριότητα.
Επίσης, όλοι οι οικονομικοί δείκτες των επιχειρήσεων διατηρούν αρνητικές τιμές.
Το 66,6% των επιχειρήσεων σημείωσε κάμψη στον κύκλο εργασιών, με την υψηλότερη να καταγράφεται στις πολύ μικρές επιχειρήσεις (81,7%).
Ο μέσος όρος μείωσης του τζίρου για το πρώτο εξάμηνο του 2013 ανέρχεται στο 22,9%.
Από την απαρχή της κρίσης και σύμφωνα με τους υπολογισμούς του ΙΜΕ-ΓΣΕΒΕΕ εκτιμάται ότι η συνολική πτώση στον τζίρο ανέρχεται μεσοσταθμικά στo 65%.
Αναφορικά με την εφαρμογή του νέου φορολογικού κώδικα, 2 στις 3 επιχειρήσεις (67,7%) θεωρούν ότι αυξάνει το γραφειοκρατικό κόστος της επιχείρησης.
Επίσης, το 63,6% των επιχειρήσεων δηλώνει ότι ο νέος φορολογικός κώδικας αυξάνει τον κίνδυνο διακοπής λειτουργίας της επιχείρησης, λόγω προφανώς των αυστηρών διατάξεων και των πολύπλοκων διαδικασιών που πρέπει να ακολουθεί η επιχείρηση για να θεωρείται σύννομη.
Ιδιαίτερα επιβαρυμένες φαίνονται να είναι οι επιχειρήσεις του τομέα μεταποίησης και όσες επιχειρήσεις απασχολούν προσωπικό.

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ